Instellingen voor Internet Explorer herstellen

Als u de instellingen van Internet Explorer herstelt, wordt het programma teruggezet naar de status die het had toen het op de computer werd geïnstalleerd. Deze functie is handig wanneer u probeert problemen op te lossen die kunnen zijn veroorzaakt door instellingen die na de installatie zijn gewijzigd. Als u de standaardinstellingen van Internet Explorer herstelt, kan het gebeuren dat webpagina's die afhankelijk zijn van eerder opgeslagen cookies, formuliergegevens, wachtwoorden of eerder geïnstalleerde invoegtoepassingen voor de browser niet meer goed werken. Als u de standaardinstellingen van Internet Explorer herstelt, worden uw favorieten, feeds en enkele andere persoonlijke instellingen niet verwijderd. Zie de tabel hierna voor een volledige lijst van alle instellingen. Bij elke instelling wordt vermeld of deze wordt hersteld of behouden blijft.

Het herstellen van de instellingen van Internet Explorer kan niet ongedaan worden gemaakt. Nadat u de instellingen hebt hersteld, zijn alle vorige instellingen verdwenen en kunt u deze niet meer terugzetten. In plaats van alle instellingen te herstellen, wilt u mogelijk specifieke instellingen herstellen of uw geschiedenis van bezochte websites verwijderen. Zie de koppelingen aan het einde van dit onderwerp voor meer informatie.

Als Windows al was geïnstalleerd toen u de computer kocht, worden de door de fabrikant opgegeven instellingen hersteld. Dit kunnen onder meer een ingestelde startpagina of een zoekmachine zijn.

Internet Explorer-instellingen waarop de herstelbewerking betrekking heeft

In de volgende tabel wordt voor diverse instellingen aangegeven wat er gebeurt als u de standaardinstellingen van Internet Explorer herstelt.

Instellingencategorie
Betrokken items

Instellingen die worden verwijderd

 • Browsegeschiedenis, tijdelijke internetbestanden, cookies, formuliergegevens en opgeslagen wachtwoorden

 • Opgegeven URL-gegevens, offline webpagina's, menu-uitbreidingen

 • Websites die zijn toegevoegd aan intranetzones, vertrouwde zones of zones met beperkte toegang

 • Websites die op het tabblad Privacy zijn toegevoegd voor speciale verwerking van cookies

 • Websites waarvoor pop-ups zijn toegestaan bij Instellingen voor Pop-upblokkering

 • Lijst met onlangs gebruikte items in Explorer

Instellingen die worden vervangen door de standaardinstellingen van Windows of de fabrikant

 • Startpagina (zie Back-ups maken van uw startpagina of tabbladen met startpagina's voor meer informatie)

 • Zoekmachines, instellingen voor browsen met tabbladen

 • Instellingen voor kleuren, talen, lettertypen en toegankelijkheid (tabblad Algemeen)

 • Instellingen voor beveiliging voor alle zones (tabblad Beveiliging)

 • Instellingen op het tabblad Geavanceerd

 • Instellingen op het tabblad Privacy

 • Instellingen voor pop-upblokkering, AutoAanvullen, phishingfilter en in- en uitzoomen

 • Instellingen voor de pagina, werkbalk en tekengrootte

 • Instellingen voor feeds (synchronisatie en meldingen, niet de feeds zelf)

 • ActiveX-besturingselementen die niet op de vooraf goedgekeurde lijst staan (status 'Bij voorkeur uit' herstellen)

 • Werkbalken, browserhulpobjecten en browseruitbreidingen worden uitgeschakeld

Instellingen en items die bewaard blijven

 • Favorieten

 • Feeds

 • Internet-restricties

 • Vooraf goedgekeurde ActiveX-besturingselementen

 • Instellingen voor pad naar bestand met tijdelijke internetbestanden (cache)

 • Certificaatgegevens

 • Internetprogramma's (e‑mail, Instant Messenger en andere programma's voor gebruik met internet)

 • Instellingen voor internetverbinding, proxy en VPN

 • Instelling voor standaardwebbrowser

 • Werkbalken worden niet hersteld

De instellingen van Internet Explorer herstellen

 1. Sluit alle geopende Internet Explorer- of Windows Verkenner-vensters.

 2. U kunt Internet Explorer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start en klik vervolgens op Internet Explorer.

 3. Klik op Extra en klik vervolgens op Internetopties.

 4. Klik op het tabblad Geavanceerd en klik vervolgens op Opnieuw instellen.

 5. Klik in het dialoogvenster Instellingen voor Internet Explorer opnieuw instellen op Opnieuw instellen.

 6. Klik nadat de instellingen zijn hersteld op Sluiten, op OK en nogmaals op OK.

 7. Sluit Internet Explorer af.

  De wijzigingen worden van kracht zodra u Internet Explorer opnieuw opent.

Opmerkingen

 • Als u alle zichtbare vensters hebt gesloten, maar toch een foutbericht krijgt wanneer u de instellingen opnieuw wilt instellen, kan het zijn dat op uw computer programma's worden uitgevoerd die niet zichtbaar zijn. Start Windows opnieuw, open Internet Explorer en probeer Internet Explorer opnieuw in te stellen.

 • Zie Back-ups maken van uw startpagina of tabbladen met startpagina's als u een back-up wilt maken voordat u de standaardinstellingen van Internet Explorer herstelt.

 • Als de instellingen in een bepaalde categorie niet kunnen worden hersteld, komt dit omdat Internet Explorer geen toegang krijgt tot een bestand of registerinstelling. De reden hiervoor kan zijn dat de vereiste bevoegdheden ontbreken, dat bestanden of instellingen door een ander programma worden gebruikt of dat er sprake is van onvoldoende geheugen of een hoog CPU-gebruik. U kunt doorgaan zonder de instellingen van Internet Explorer te herstellen, of u kunt de computer opnieuw opstarten en nogmaals proberen de instellingen te herstellen.

 • Als u Internet Explorer op een server gebruikt en de strenge serverbeveiliging hebt uitgeschakeld, worden de beveiligingsinstellingen op clientniveau hersteld. Installeer de strenge serverbeveiliging opnieuw als u een hoger beveiligingsniveau wenst.

 • Zie Internet Explorer-invoegtoepassingen: veelgestelde vragen.