Windows biedt twee methoden om bestanden rechtstreeks vanaf de computer te delen. U kunt bestanden delen vanuit een willekeurige map op uw computer, of u kunt bestanden delen via de map Openbaar. Via beide methoden kunt u uw bestanden of mappen delen met iemand die uw computer of een andere computer gebruikt binnen hetzelfde netwerk. Welke methode u gebruikt om bestanden te delen, is ervan afhankelijk waar u de gedeelde bestanden wilt opslaan, met wie u de bestanden wilt delen en hoeveel controle u over de bestanden wilt hebben.

Zie Basisbeginselen voor het delen van bestanden voor meer informatie over het kiezen van de meest geschikte methode en voor informatie over andere manieren om bestanden te delen.

Alles weergeven

Bestanden delen vanuit een willekeurige map op de computer

Voer de volgende stappen uit om bestanden te delen vanaf de huidige locatie zonder ze naar een andere locatie te kopiëren. Via deze methode kunt u kiezen met welke gebruikers u bestanden wilt delen, ongeacht of ze deze computer of een andere computer in het netwerk gebruiken.

 1. Ga naar de map met de bestanden die u wilt delen.

 2. Klik op één of meer bestanden of mappen die u wilt delen en klik op Delen op de werkbalk.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Bestanden delen:

  • Typ de naam van de persoon waarmee u bestanden wilt delen en klik op Toevoegen.

  • Als uw computer zich binnen een domein bevindt, klikt u op de pijl rechts van het tekstvak en klikt u op Zoeken. Typ de naam van de persoon waarmee u bestanden wilt delen, klik op Namen controleren en klik op OK.

  • Als uw computer zich binnen een domein bevindt, klikt u op de pijl rechts van het tekstvak, klikt u op Iedereen om uw bestanden met iedereen in het netwerk te delen en klikt u op Toevoegen.

  • Als uw computer zich binnen een werkgroep bevindt, klikt u op de pijl rechts van het tekstvak, klikt u in de lijst op de naam van de persoon en klikt u op Toevoegen.

  • Als de naam van de persoon waarmee u bestanden wilt delen, niet in de lijst wordt weergegeven, klikt u op de pijl rechts van het tekstvak en klikt u op Een nieuwe gebruiker maken om een nieuwe gebruikersaccount te maken zodat u bestanden kunt delen met de persoon die deze account gebruikt.

  De naam van de geselecteerde persoon of groep wordt weergegeven in de lijst van personen waarmee u bestanden wilt delen.

  Opmerking

  • Als uw computer deel uitmaakt van een werkgroep, hebt u de mogelijkheid om de wachtwoordbeveiliging in of uit te schakelen. Als de wachtwoordbeveiliging is ingeschakeld, moet degene waarmee u bestanden wilt delen een gebruikersaccount en wachtwoord op uw computer hebben. U kunt de wachtwoordbeveiliging in- of uitschakelen in het Netwerkcentrum.

 4. Klik onder Machtigingsniveau op de pijl naast het machtigingsniveau voor de betreffende persoon of groep en voer vervolgens een van de volgende handeling uit om machtigingen voor delen in te stellen:

  • Klik op Lezer om de persoon of groep te beperken tot het weergeven van de bestanden in de gedeelde map.

  • Klik op Bijdrager om de persoon of groep toe te staan om alle bestanden weer te geven, bestanden toe te voegen en de bestanden die ze toevoegen te wijzigen of verwijderen.

  • Klik op Mede-eigenaar om de persoon of groep toe te staan om bestanden in de gedeelde map weer te geven, te wijzigen en te verwijderen, en om bestanden toe tevoegen.

  Opmerking

  • Als u een bestand in plaats van een map deelt, is het niet mogelijk om het machtigingsniveau in te stellen op Bijdrager.

 5. Wanneer u de personen en groepen hebt geselecteerd waarmee u bestanden wilt delen, klikt u op Delen. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

 6. Nadat u een bevestiging hebt ontvangen dat uw map gedeeld is, kunt u een koppeling sturen naar de personen waarmee u de map wilt delen om hen te laten weten dat de bestanden gedeeld zijn en op welke wijze de bestanden kunnen worden geopend. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op E‑mailkoppeling om automatisch via Windows Mail een e‑mailbericht te openen met de koppeling naar uw gedeelde bestanden.

  • Klik op Kopiëren om de koppeling in dit venster naar het Windows Klembord te kopiëren. Open vervolgens een nieuw e‑mailbericht en plak de koppeling in het bericht.

  • Kopieer en plak de koppeling die in dit scherm wordt weergegeven, handmatig in een e‑mailbericht. Klik met de rechtermuisknop op de koppeling en klik op Koppeling kopiëren. Open vervolgens een nieuw e‑mailbericht en plak de koppeling in het bericht. Deze procedure kunt u volgen als u Windows Mail niet gebruikt als uw e‑mailprogramma.

  Opmerking

  • Als u de naam van een gedeeld bestand of gedeelde map wijzigt, kunnen anderen de eerder toegezonden koppeling niet meer meer gebruiken. U moet hen dan een nieuwe koppeling met de juiste naam en locatie sturen. U kunt deze koppeling het beste maken door de bovenstaande procedure voor het delen van bestanden en mappen uit te voeren.

 7. Als u geen e‑mailbericht wilt verzenden aan de persoon waarmee u bestanden deelt, klikt u op Gereed. De personen waarmee u bestanden wilt delen, kunnen uw gedeelde bestanden echter pas vinden als u de netwerklocatie van de bestanden hebt doorgeven.

Bestanden delen vanuit de map Openbaar

Wanneer u bestanden deelt vanuit de map Openbaar, deelt u de bestanden niet met specifieke personen. Iedere gebruiker met een gebruikersaccount op deze computer heeft toegang tot de map Openbaar. U bepaalt echter of u toegang wilt toestaan aan gebruikers binnen het netwerk. U moet ofwel iedereen, ofwel niemand in het netwerk toegang geven. Zie Bestanden delen via de map Openbaar voor meer informatie over het beheren van toegang tot de map Openbaar en de wijze waarop u kunt bepalen welke toegang personen hebben.

Als u zich niet binnen een domein bevindt, kunt u wachtwoordbeveiliging voor het delen van bestanden inschakelen. Hiermee wordt de netwerktoegang tot de map Openbaar beperkt tot alleen gebruikers met een gebruikersaccount en wachtwoord op uw computer. Netwerktoegang tot de map Openbaar is standaard uitgeschakeld, tenzij u deze optie hebt ingeschakeld.

Bestanden delen vanuit de map Openbaar:

 • Kopieer of verplaats de bestanden die u wilt delen naar de map Openbaar of naar een van de submappen, bijvoorbeeld de map Openbare documenten of de map Openbare muziek.

  Uw bestanden in de map Openbaar zijn nu gedeeld met iedereen die toegang tot deze map heeft.

Opmerkingen

 • U kunt geen toegang toestaan of beperken voor afzonderlijke bestanden en mappen in de map Openbaar. Als gebruikers toegang hebben tot de map Openbaar, hebben ze toegang tot de volledige inhoud van deze map.

 • Wanneer u bestanden en mappen deelt met gebruikers op andere computers, kunnen deze de bestanden en mappen openen en weergeven alsof ze op hun eigen computer zijn opgeslagen. De wijzigingen die deze gebruikers mogen aanbrengen in een gedeeld bestand of een gedeelde map, veranderen het bestand of de map op uw computer. U kunt echter instellen dat gebruikers uw gedeelde bestanden alleen mogen weergeven maar niet mogen wijzigen.