Windows starten vanaf een cd-rom of dvd-rom

U moet Windows starten vanaf de installatieschijf:

 • Als er geen besturingssysteem op uw computer is geïnstalleerd.

 • Als u Windows opnieuw wilt installeren.

 • U moet toegang hebben tot de opties voor systeemherstel.

Windows starten vanaf een cd-rom of dvd-rom

 1. Schakel uw computer in, plaats de installatie-cd-rom of de installatie-dvd-rom van Windows in het schijfstation en start uw computer opnieuw op.

 2. Druk als dat wordt gevraagd op een willekeurige toets en volg de instructies die worden weergegeven.

 3. Klik op Nu installeren op de pagina Windows installeren om de installatie te starten of klik op De computer herstellen om opties voor systeemherstel te openen.

 4. Volg de instructies.

Als de pagina Windows installeren niet wordt weergegeven

Als de pagina Windows installeren niet wordt weergegeven en als u niet wordt gevraagd om op een toets te drukken om vanaf een dvd-rom of een cd-rom op te starten, moet u mogelijk instellen dat de computer het dvd-rom-station of cd-rom-station moet gebruiken als een opstartapparaat. Dit betekent dat u het dvd-rom-station of cd-rom-station in het BIOS-systeem (Basic Input/Output System) van uw computer moet instellen als het eerste opstartapparaat. Ga hiertoe als volgt te werk:

 1. Schakel uw computer in, plaats de installatieschijf van Windows in het schijfstation en start vervolgens uw computer opnieuw op.

 2. Op nieuwere computers wordt er gewoonlijk een opstartmenu weergegeven. Kies in dit opstartmenu de optie voor het openen van de BIOS.

  Waarschuwing

  • Het bijwerken van het BIOS is een geavanceerde procedure en als er een fout optreedt, is het mogelijk dat u computer niet meer werkt. Volg de instructies van de fabrikant nauwgezet.

  Opmerking

  • Procedures voor het bijwerken van het BIOS zijn afhankelijk van de fabrikant. Raadpleeg de informatie die is meegeleverd bij de computer of ga naar de website van de computerfabrikant. Elke computer is voorzien van eigen opstartopties en voorziet op een specifieke wijze in de toegang tot de BIOS-instellingen. Als uw computer niet met een opstartmenu is uitgerust, moet u controleren of de tekst BIOS Setup, BIOS Settings of een soortgelijke tekst wordt weergegeven. Druk vervolgens op de toepasselijke toets om de BIOS-instellingen weer te geven.

 3. Vervolgens worden de BIOS-instellingen weergegeven. Selecteer daarna in het BIOS-scherm de optie die de opstartvolgorde definieert (deze optie heet Boot Order of heeft een soortgelijke naam).

 4. Selecteer vervolgens uw cd-rom-station of uw dvd-rom-station als het eerste opstartapparaat.

Start de computer opnieuw op en start vervolgens Windows vanaf de installatie-cd-rom of de installatie-dvd-rom, zoals hiervoor is beschreven.