Als uw apparaat handmatig wordt gesynchroniseerd, moet u elke keer als u wijzigingen wilt aanbrengen in de bestanden op het apparaat een lijst maken met de bestanden en afspeellijsten die u wilt synchroniseren. Bovendien moet u handmatig bestanden van het appraat verwijderen. U kunt de nummers op het apparaat ook in een willekeurige volgorde plaatsen. Dit is nuttig als u automatisch een willekeurige lijst met nummers uit de mediabibliotheek van Media Player wilt laten selecteren om deze te synchroniseren met uw apparaat.

Alles weergeven

Items toevoegen aan of verwijderen van een apparaat

 1. Start Media Player, sluit het apparaat op de computer aan en klik op de tab Synchroniseren.

 2. Als er meerdere apparaten zijn aangesloten, klikt u in het navigatievenster op het apparaat.

 3. Sleep bestanden, albums en/of afspeellijsten naar het lijstvenster om ze toe te voegen aan de lijst met items die moeten worden gesynchroniseerd.

  Als u meerdere aangrenzende items wilt selecteren, houdt u SHIFT ingedrukt terwijl u op de items klikt. Als u niet-aangrenzende items wilt selecteren, houdt u CTRL ingedrukt terwijl u op de items klikt.

 4. Als u items wilt verwijderen, klikt u op het item in het lijstvenster en klikt u vervolgens op Uit lijst verwijderen.

 5. Controleer of de lijst met te synchroniseren items in het lijstvenster de gewenste items bevat en of deze allemaal op het apparaat passen.

 6. Klik op Synchronisatie starten.

Muziek in een willekeurige volgorde plaatsen op een apparaat

 1. Start Media Player, sluit het apparaat op de computer aan en klik op de tab Synchroniseren.

 2. Klik op de pijl onder de tab Synchroniseren, wijs het apparaat aan en klik op Willekeurige volgorde.

  -OF-

  Klik in het lijstvenster op de koppeling Muziek in willekeurige volgorde afspelen om een willekeurige set nummers uit uw mediabibliotheek toe te voegen aan het lijstvenster. Voeg desgewenst nummers toe of verwijder nummers en klik op Nu in willekeurige volgorde afspelen.

Een apparaat formatteren

 1. Start Media Player en sluit het apparaat vervolgens aan op de computer.

 2. Klik op de pijl onder de tab Synchroniseren, wijs het apparaat aan en klik op Formatteren om het apparaat of opslagmedia in het apparaat te formatteren. U kunt niet elk apparaat formatteren met Media Player. Raadpleeg de documentatie bij het apparaat voor meer informatie.

  Waarschuwing

  • Wanneer u een apparaat formatteert, worden alle gegevens op het apparaat gewist.