Tips voor het ordenen van foto's

Zolang als mensen al de beschikking hebben over camera's, stoppen ze hun foto's in schoenendozen die ze vervolgens in de kast leggen. Tegenwoordig zijn schoenendozen vervangen door computers, die u de mogelijkheid bieden uw foto's te ordenen zodat ze altijd eenvoudig te vinden en klaar voor gebruik zijn.

Geen onduidelijke bestandsnamen meer

Ondanks alle goede eigenschappen die uw digitale camera heeft, is deze niet slim genoeg om uw fotobestanden namen te geven die u iets zeggen. Dit betekent dat uw foto's op uw computer terechtkomen met namen als DSC00234.JPG en P0000234.JPG. Het is tijdrovend en saai werk om de naam van elke foto op de computer te wijzigen. Er is een betere oplossing als u af wilt van al die nietszeggende bestandsnamen.

Aan meerdere foto's tegelijk een naam geven

U kunt de namen van een hele groep foto's tegelijk wijzigen door hetzelfde woord of dezelfde woordgroep te gebruiken. U gaat hiervoor als volgt te werk:

 1. U kunt Windows Fotogalerie als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik vervolgens op Windows Fotogalerie.

 2. Houd de CTRL-toets ingedrukt en klik vervolgens op de foto's waarvan u de naam wilt wijzigen.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de foto's en klik vervolgens op Naam wijzigen.

 4. Typ in het deelvenster Info de nieuwe naam voor die groep foto's in het naamvak.

  Elke foto krijgt de nieuwe naam, met een ander volgnummer:

  Zomervakantie 2005 (1), Zomervakantie 2005 (2), Zomervakantie 2005 (3), enzovoort.

Uw foto's in plaats hiervan labelen

Het geven van betekenisvolle namen aan uw foto's is de traditionele manier om ze te ordenen, maar normaal gesproken geven we foto's geen naam maar denken we aan wie er op de foto staat, waar deze is genomen of wat we op dat moment deden. U kunt nu labels toevoegen aan foto's om dat type informatie bij te houden. Labels zijn informatie-items die uw foto's beschrijven. U kunt op elk gewenst moment labels maken en deze toevoegen aan uw foto's, maar het is aan te raden ze toe te voegen zodra u ze van de camera in de computer hebt geïmporteerd. Niet alleen is de kans dan kleiner dat u de foto's uiteindelijk helemaal niet labelt, maar ook zit de informatie over de foto's dan nog vers in uw geheugen zodat u ze beter kunt labelen.

Een label toevoegen bij een importbewerking

U kunt het eerste label toevoegen aan uw foto's wanneer u ze naar de computer kopieert met behulp van het dialoogvenster Foto's en video's importeren. Als u uw zomervakantiefoto's importeert, kunt u bijvoorbeeld het label Vakantie 2006 toevoegen. Wanneer de foto's vervolgens verschijnen in Fotogalerie, heeft elke foto dat label. U kunt later altijd nog meer labels toevoegen.

Afbeelding van het dialoogvenster Afbeeldingen en video's importeren
U kunt foto's labelen met behulp van het dialoogvenster Foto's en video's importeren.

Op een gewenst moment meer labels toevoegen

U kunt op elk gewenst moment labels toevoegen aan uw foto's, bijvoorbeeld wanneer u een paar minuten de tijd hebt en uw foto's wilt ordenen.

 1. U kunt Windows Fotogalerie als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik vervolgens op Windows Fotogalerie.

 2. Klik op de foto waaraan u een label wilt toevoegen.

 3. Klik in het informatievenster op Labels toevoegen.

 4. Typ het nieuwe label en druk vervolgens op ENTER.

Labels hergebruiken door ze te verslepen

U hoeft niet steeds opnieuw dezelfde labels te typen wanneer u nieuwe foto's toevoegt. Als u een bestaand label wilt toepassen op een foto, klikt u op de foto en sleept u deze vervolgens naar het label in het Navigatievenster.

Niet alleen bespaart u uzelf zo een hoop extra typwerk, maar het wordt ook eenvoudig om de namen van uw labels te onthouden als alle labels worden weergegeven in het Navigatievenster, zodat u kunt voorkomen dat u licht afwijkende labels toevoegt aan sommige foto's. Als u per ongeluk drie licht afwijkende labels maakt voor hetzelfde type foto (bijvoorbeeld bloem, bloemen en planten), is het moeilijker om alle verwante foto's met één zoekactie weer te geven.

Foto's zoeken op label

Zodra u labels hebt toegevoegd aan uw foto's, kunt u het zoekvak gebruiken om ze te vinden. Als u bijvoorbeeld een foto wilt zoeken die u twee jaar geleden op een verjaardag hebt genomen en u weet dat u de labels Verjaardag en Feestje hebt toegevoegd aan die foto's, typt u Verjaardag in het zoekvak. Alle foto's met het woord Verjaardag in de bestandsnaam of in een label worden dan weergegeven. U kunt ook op het label Verjaardag klikken in het Navigatievenster om alleen de bestanden weer te geven waarop het label Verjaardag is toegepast.

Hier volgt nog een tip: Als u op het label Verjaardag hebt geklikt en er nog te veel foto's overblijven om doorheen te bladeren, typt u Feestje in het zoekvak. Nu worden alleen de verjaardagfoto's weergegeven waarop ook het label Feestje is toegepast. Dit zijn natuurlijk veel minder foto's.

Opmerking

 • Labels zijn niet de enige manier om informatie te koppelen aan uw foto's. U kunt ook titels toevoegen met behulp van het vak Titel toevoegen onder aan het informatievenster. Wanneer u foto's zoekt met behulp van het zoekvak, kunt u op dezelfde manier als waarop u foto's vindt aan de hand van bestandsnamen en labels, foto's vinden aan de hand van de titeltekst.