Problemen met Windows Mail oplossen

Hier vindt u oplossingen voor enkele bekende problemen met Windows Mail.

Alles weergeven

Ik kan geen e‑mail ontvangen.

Dit kan verschillende oorzaken hebben:

 • Controleer of de computer juist is ingesteld om verbinding te maken met internet door de webbrowser te starten en te proberen een webpagina te openen. Als u geen verbinding kunt maken met de webpagina, werkt uw internetverbinding mogelijk niet juist. Zie Problemen met netwerk- en internetverbindingen oplossen voor informatie over het oplossen van problemen met de internetverbinding.

 • Als dit de eerste keer is dat u probeert e‑mail te ontvangen van deze e‑mailaccount op deze computer, is Windows Mail mogelijk niet juist ingesteld voor toegang tot uw account. U moet uw e‑mailaccounteigenschappen controleren om te kijken of uw accountgegevens juist zijn ingevoerd.

  Uw e‑mailaccountgegevens controleren

  1. U kunt Windows Mail als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik vervolgens op Windows Mail.

  2. Zoek de accountgegevens die u hebt gekregen van uw e‑mailprovider. Zie Waar vindt u de gegevens voor uw e‑mailaccount als u hulp nodig hebt bij het zoeken van deze gegevens.

  3. Klik op Accounts in het menu Extra.

  4. Klik onder E-mail uw e‑mailaccount en klik vervolgens op Eigenschappen.

  5. Klik op de tab Servers. Controleer of de verschillende items onder Servergegevens en Server voor inkomende e-mail overeenkomen met de accountgegevens van uw e‑mailprovider.

   Opmerking

   • Als alle gegevens al juist waren, zijn de wachtwoordverificatie-instellingen mogelijk onjuist. Schakel het selectievakje Aanmelden met beveiligd-wachtwoordverificatie in of schakel dit vakje uit als het al was ingeschakeld.

  6. Nadat u de wijzigingen hebt aangebracht, klikt u op OK en vervolgens op Sluiten om het dialoogvenster Internetaccounts te sluiten.

  7. Klik op Verzenden/Ontvangen om opnieuw te proberen uw e‑mail op te halen.

 • Als uw accountgegevens juist zijn en u nog steeds geen e‑mail kunt verzenden of ontvangen, moet u Windows Mail mogelijk zodanig instellen dat er een beveiligde verbinding met uw e‑mailserver wordt gebruikt.

  Een beveiligde verbinding met uw e‑mailserver inschakelen

  1. U kunt Windows Mail als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik vervolgens op Windows Mail.

  2. Klik op Accounts in het menu Extra.

  3. Klik onder E-mail uw e‑mailaccount en klik vervolgens op Eigenschappen.

  4. Klik op de tab Geavanceerd.

   • Als u problemen ondervindt bij het ontvangen van e‑mail, schakelt u onder Inkomende e-mail het selectievakje Voor deze server is een beveiligde verbinding (SSL) nodig in.

   • Als u problemen ondervindt bij het verzenden van e‑mail, schakelt u onder Uitgaande e-mail het selectievakje Voor deze server is een beveiligde verbinding (SSL) nodig in.

   Opmerking

   • Als in de installatie-informatie van uw e‑mailprovider staat dat u de poortnummers moet wijzigen voor een beveiligde verbinding, geeft u de poortnummers die uw e‑mailprovider u heeft gegeven op in het vak Inkomende e-mail voor de inkomende poort, en in het vak Uitgaande e-mail voor de uitgaande poort.

  5. Nadat u de wijzigingen hebt aangebracht, klikt u op OK en vervolgens op Sluiten om het dialoogvenster Internetaccounts te sluiten.

  6. Klik op Verzenden/Ontvangen om opnieuw te proberen uw e‑mail op te halen.

 • Als u bent verbonden met een bedrijfsnetwerk, blokkeert de firewall van het bedrijf mogelijk de toegang tot uw e‑mailprovider. Vraag aan uw systeembeheerder of de firewallinstellingen kunnen worden aangepast of dat er firewallclientsoftware beschikbaar is waarmee u toegang kunt krijgen tot uw e‑mail.

Ik kan wel e‑mailberichten ontvangen maar niet verzenden.

Als u wel e‑mailberichten kunt ontvangen maar niet kunt verzenden, heeft Windows Mail problemen met het maken van verbinding met de server voor uitgaande e‑mail, die wordt gebruikt om berichten te verzenden. Dit kan de volgende oorzaken hebben:

 • Als u nooit e‑mail hebt kunnen verzenden met Windows Mail, is uw e‑mailaccount waarschijnlijk niet juist ingesteld. Voer eerst de stappen om uw e‑mailaccountgegevens te controleren uit in de sectie 'Ik kan geen e‑mail ontvangen' van dit Help-onderwerp. Als u controleert of uw e‑mailaccountgegevens juist zijn ingevoerd, moet u mogelijk uw verificatie-instellingen zodanig wijzigen dat u zich bij het verzenden van e-mail aanmeldt met uw e‑mailgebruikersnaam en -wachtwoord. Vraag aan uw e‑mailprovider of verificatie vereist is voor het verzenden van e‑mail.

  Verificatie gebruiken bij het verzenden van e‑mail

  1. U kunt Windows Mail als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik vervolgens op Windows Mail.

  2. Klik op Accounts in het menu Extra.

  3. Klik onder E-mail uw e‑mailaccount en klik vervolgens op Eigenschappen.

  4. Klik op de tab Servers en schakel vervolgens onder Server voor uitgaande e-mail het selectievakje Voor deze server is verificatie vereist in.

  5. Als de accountgegevens die u gebruikt om e‑mail te verzenden niet overeenkomen met de gegevens die u gebruikt om berichten te ontvangen, klikt u op Instellingen, klikt u op Aanmelden met en geeft u vervolgens de gebruikersnaam en het wachtwoord voor het verzenden van e‑mail op.

 • Voor veel internetproviders is vereist dat u rechtstreeks verbonden bent met hun netwerk als u hun servers voor uitgaande e‑mail wilt gebruiken. Als u een mobiele pc gebruikt en verbinding maakt met internet via een andere internetprovider (bijvoorbeeld wanneer u een draadloze verbinding gebruikt in een hotel), kunt u mogelijk wel e‑mail ontvangen maar niet verzenden. Bij sommige internetproviders kunt u wel e‑mail verzenden wanneer u verbonden bent met een andere provider, als u gebruikmaakt van verificatie bij het verzenden. Voer de voorgaande stappen uit om verificatie te gebruiken bij het verzenden van e‑mail. Als dit bij uw internetprovider niet mogelijk is, moet u de naam zien te achterhalen van de server voor uitgaande e-mail van de internetprovider die u op dat moment gebruikt. Vervolgens wijzigt u de instellingen in Windows Mail om deze server te kunnen gebruiken.

  De instellingen voor de server voor uitgaande e-mail wijzigen

  1. U kunt Windows Mail als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik vervolgens op Windows Mail.

  2. Klik op Accounts in het menu Extra.

  3. Klik onder E-mail uw e‑mailaccount en klik vervolgens op Eigenschappen.

  4. Klik op de tab Servers en geef vervolgens de nieuwe e-mailserver op in het vak Uitgaande e-mail (SMTP).

  5. Als voor de nieuwe server voor uitgaande e-mail verificatie vereist is, schakelt u onder Server voor uitgaande e-mail het selectievakje Voor deze server is verificatie vereist in.

  6. Klik op Instellingen, klik op Aanmelden met en geef vervolgens de gebruikersnaam en het wachtwoord van de server voor uitgaande e-mail op.

Ik kan een als bijlage toegevoegd bestand niet weergeven of opslaan.

Windows Mail blokkeert de toegang tot bepaalde typen bijlagen die mogelijk schadelijk zijn voor de computer. Voor aanwijzingen over het openen van geblokkeerde bestanden ziet u Waarom kan ik een bijlage in Windows Mail niet weergeven?

De koppelingen werken niet in een bericht dat ik heb ontvangen.

Als Windows Mail bepaalt dat een bericht mogelijk een phishing-e‑mail is, wordt de toegang tot alle koppelingen in dat bericht geblokkeerd. Als u zeker weet dat het bericht legitiem is en u de koppelingen in het bericht wilt inschakelen, opent u het bericht en klikt u vervolgens op de informatiebalk op Blokkering opheffen om de koppelingen in het bericht in te schakelen.

Ik kan de spelling niet controleren in mijn berichten.

Voordat u de spelling in een bericht kunt controleren, moet u de taal selecteren die u wilt gebruiken.

De taal voor de spellingcontrole instellen

 1. U kunt Windows Mail als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik vervolgens op Windows Mail. te openen.

 2. Klik op het menu Extra, klik op Opties en klik vervolgens op het tabblad Spelling.

 3. Klik onder Taal in de vervolgkeuzelijst op de taal die u wilt gebruiken (Engels, Frans, Duits of Spaans).

 4. Klik op Toepassen en vervolgens op OK.

Opmerking

 • Hoewel Engels als de standaardtaal wordt weergegeven, moet u Engels wel selecteren als u het wilt gebruiken.

Wanneer ik in mijn webbrowser op een e‑mailkoppeling klik, wordt er een ander e‑mailprogramma geopend dan Windows Mail.

Dit betekent dat een ander programma is ingesteld als het standaard-e‑mailprogramma. Als u wilt dat het bericht in plaats hiervan wordt geopend in Windows Mail, moet u Windows Mail instellen als het standaard-e‑mailprogramma.

Windows Mail instellen als het standaard-e‑mailprogramma

 1. U kunt Windows Mail als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik vervolgens op Windows Mail.

 2. Klik op Opties in het menu Extra.

 3. Klik op Als standaard instellen naast Dit is NIET het standaard e-mailprogramma. Als de knop Als standaard instellen niet beschikbaar is, is Windows Mail al ingesteld als het standaard-e‑mailprogramma.

Wanneer ik naar e‑mail zoek, worden niet alle berichten die voldoen aan mijn zoekactie weergegeven in de resultaten.

Wanneer Windows Mail een bericht downloadt, worden onmiddellijk de e‑mailadressen en de berichttitel toegevoegd aan de zoekindex. De hoofdtekst van het bericht wordt echter samen met alle andere Windows-bestanden geïndexeerd en mogelijk niet onmiddellijk toegevoegd aan de index. Wacht enkele minuten en probeer de zoekactie opnieuw. Voor meer informatie over hoe Windows bestanden indexeert, raadpleegt u Zoekacties in Windows verbeteren met de index: veelgestelde vragen voor meer informatie.

Windows Mail zoekt ook alleen naar berichten in de op dat moment geselecteerde map. Als u bijvoorbeeld de map Verzonden items selecteert, worden berichten in het Postvak IN, Postvak UIT en andere mappen niet opgenomen in de zoekresultaten.