De veilige modus is een Windows-modus voor het oplossen van problemen waarin alleen de basisservices en de basisfunctionaliteit worden gestart. Als een bestaand probleem niet opnieuw optreedt wanneer u Windows in de veilige modus start, kunt u de standaardinstellingen en de basisstuurprogramma's uitsluiten als mogelijke oorzaken van het desbetreffende probleem.

Alles weergeven

Mijn computer is automatisch in de veilige modus opgestart en ik weet niet waardoor dit wordt veroorzaakt.

Als u recentelijk geen nieuwe programma's of hardware hebt geïnstalleerd, kunt proberen of u de oorzaak van het probleem kunt vinden door mogelijke oorzaken te elimineren. Start alle programma's die u regelmatig gebruikt, waaronder de programma's in de map Opstarten een voor een, zodat u kunt controleren of het probleem mogelijk door een van deze programma's wordt veroorzaakt.

Ik heb een nieuw programma geïnstalleerd en nu doet Windows het niet meer.

Het desbetreffende programma is mogelijk niet compatibel met deze versie van Windows. U kunt proberen of u met Systeemherstel het systeem kunt terugzetten naar een moment waarop het systeem nog wel correct functioneerde. Zie Wat is Systeemherstel? voor meer informatie.

Ik heb een nieuw apparaat, een videokaart of een ander hardwareonderdeel geïnstalleerd en nu werkt Windows niet meer.

Het stuurprogramma voor het apparaat is mogelijk niet compatibel met deze versie van Windows. Zie Problemen met stuurprogramma's oplossen voor meer informatie over het verwijderen van stuurprogramma's.

Als het probleem niet kan worden opgelost door het verwijderen of door het terugzetten van een vorige versie van het stuurprogramma, kunt u proberen of u het probleem kunt verhelpen door de hardware te verwijderen en door vervolgens de computer opnieuw op te starten.

Ik kan geen verbinding met internet maken.

Probeer of u het probleem kunt oplossen via de optie Veilige modus met netwerkmogelijkheden. Dit is de enige veilige modus waarin u netwerk- en internetmogelijkheden kunt gebruiken. Als u, wanneer u deze optie hebt gekozen, geen verbinding kunt maken, moet u controleren of er mogelijk sprake is van hardwareproblemen. U kunt dit controleren door uw computer en eventuele netwerkhardware die u gebruikt, zoals een modem of router opnieuw op te starten. Zie Problemen met netwerk- en internetverbindingen oplossen voor meer informatie.

Geen van de hiervoor beschreven suggesties heeft gewerkt. Wat kan ik verder nog proberen?

U kunt Systeemherstel gebruiken om uw systeembestanden te herstellen in een staat waarin deze voordat u het probleem hebt opgemerkt, zijn opgeslagen. Zie Wat is Systeemherstel? voor meer informatie.

Als u het probleem met Systeemherstel niet kunt oplossen, kunt u proberen of u dit wel kunt verhelpen door Opstartherstel uit te voeren vanaf uw Windows-installatieschijf. Zie Opstartherstel: veelgestelde vragen voor meer informatie.