U kunt het knipprogramma gebruiken voor het vastleggen van een schermopname, of knipsel, van een willekeurig object op het scherm en de afbeelding vervolgens van aantekeningen voorzien, opslaan of delen. Gebruik eenvoudigweg een muis of Tablet PC-pen om een van de volgende typen knipsels vast te leggen:

 • Vrije vorm-knipsel.  Teken een onregelmatige lijn, bijvoorbeeld een cirkel of een driehoek, rondom een object.

 • Rechthoekig knipsel.  Teken een nauwkeurige lijn door de cursor rond een object te trekken om zodoende een rechthoek te vormen.

 • Vensterknipsel.  Selecteer een venster dat u wilt vastleggen, bijvoorbeeld een browservenster of dialoogvenster.

 • Volledig scherm-knipsel.  Als u dit type knipsel selecteert, legt u het gehele scherm vast.

Nadat u een knipsel hebt vastgelegd, wordt dit automatisch gekopieerd naar het opmaakvenster, waar u het knipsel van aantekeningen kunt voorzien, kunt opslaan of kunt delen.

Animatie waarin met het knipprogramma een vrije-vormknipsel wordt gemaakt
Knipprogramma

Opmerking

 • Wanneer het knipprogramma is geopend, verschijnt er een witte overlay op het scherm totdat u een knipsel vastlegt. Als u de overlay wilt uitschakelen, opent u het knipprogramma en klikt u op Opties. Schakel in het dialoogvenster Opties voor knipprogramma het selectievakje Overlappend scherm weergeven wanneer knipprogramma actief is uit en klik vervolgens op OK.

Alles weergeven

Een knipsel vastleggen

 1. U kunt het Knipprogramma als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's, klik op Bureau-accessoires en klik vervolgens op Knipprogramma.

 2. Klik op de pijl naast de knop Nieuw, selecteer een type knipsel in het menu en gebruik vervolgens de muis of Tablet PC-pen om een knipsel vast te leggen.

Een knipsel van een menu vastleggen

Als u een knipsel van een menu wilt vastleggen, bijvoorbeeld van het menu Start, voert u de volgende stappen uit:

 1. U kunt het Knipprogramma als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's, klik op Bureau-accessoires en klik vervolgens op Knipprogramma.

 2. Nadat u het knipprogramma hebt geopend, drukt u op ESC, en opent u het menu dat u wilt vastleggen.

 3. Druk op CTRL+PRINT SCREEN.

 4. Klik op de pijl naast de knop Nieuw, selecteer een type knipsel in het menu en gebruik vervolgens de muis of Tablet PC-pen om het menu vast te leggen.

Een knipsel van aantekeningen voorzien

 • Gebruik een muis of Tablet PC-pen om op of rondom het knipsel te schrijven.

Een knipsel opslaan

 1. Klik op de knop Knipsel opslaan als.

 2. Geef in het dialoogvenster Opslaan als een naam op voor het knipsel, kies een locatie waar u het knipsel wilt opslaan en klik vervolgens op Opslaan.

Een knipsel delen

 • Klik op de pijl op de knop Knipsel verzenden en selecteer vervolgens een optie in het menu.