In Informatie over prestaties en hulpprogramma's worden taken weergegeven die ertoe kunnen bijdragen dat de prestaties van uw computer worden verbeterd. Daarnaast wordt er informatie weergegeven over de prestatiemogelijkheden van uw computer.

  • U kunt Informatie over prestaties en hulpprogramma's volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Systeem en onderhoud en klik vervolgens op Informatie over prestaties en hulpprogramma's.

Taken die ertoe kunnen bijdragen dat de prestaties van uw computer worden verbeterd

In het linkerdeelvenster van Informatie over prestaties en hulpprogramma's worden taken weergegeven die ertoe kunnen bijdragen dat de prestaties van uw computer worden verbeterd. Deze taken zijn in de volgende tabel beschreven.

Taak Omschrijving
Taak

Opstartprogramma's beheren

Omschrijving

Sommige programma's worden tijdens het opstarten van Windows automatisch gestart. Als er te veel van deze programma's tegelijk worden geopend, kan dat ertoe leiden dat uw computer langzamer wordt.

Als u een aantal van deze programma's wilt uitschakelen en als u de prestaties wilt verbeteren, kunt u Windows Defender gebruiken. Zie Voorkomen dat een programma tijdens het opstarten van Windows automatisch wordt uitgevoerd voor meer informatie.

Taak

Visuele instellingen aanpassen

Omschrijving

U kunt de prestaties optimaliseren door de wijze waarop menu's en vensters worden weergegeven te wijzigen.

Taak

Opties voor indexeren aanpassen

Omschrijving

De opties voor indexeren kunnen ertoe bijdragen dat u sneller en eenvoudiger naar gegevens op uw computer kunt zoeken.

U kunt doeltreffender zoeken door uw zoekactie te richten op de bestanden en mappen die u het vaakst gebruikt. Zie voor meer informatie Zoekacties in Windows verbeteren met de index: veelgestelde vragen voor meer informatie over DirectX.

Taak

De energie-instellingen aanpassen

Omschrijving

U kunt de energie-instellingen wijzigen, zodat de computer op een efficiëntere wijze uit energiebesparende modi wordt gehaald. Bij draagbare computers kunt u het accuverbruik aanpassen.

Taak

Schijfopruiming uitvoeren

Omschrijving

U kunt dit hulpprogramma gebruiken als u overbodige of tijdelijke bestanden van uw vaste schijf wilt verwijderen, zodat de hoeveelheid beschikbare opslagruimte op uw vaste schijf groter wordt. Zie Bestanden verwijderen met Schijfopruiming voor meer informatie.

Taak

Geavanceerde hulpprogramma's

Omschrijving

U kunt geavanceerde hulpprogramma's openen, zoals Logboeken, Schijfdefragementatie en Systeeminformatie. Deze hulpprogramma's worden vaak door systeembeheerders en IT-professionals gebruikt om problemen op te lossen. Daarnaast kunt u berichten over prestatieproblemen en mogelijke oplossingen weergeven. Als er door Windows bijvoorbeeld wordt gedetecteerd dat de systeemprestaties achteruitgaan door een bepaald stuurprogramma, kunt u op het bericht klikken, zodat u kunt nagaan welk stuurprogramma het probleem veroorzaakt. U kunt vervolgens Help-informatie weergeven over hoe u het stuurprogramma kunt bijwerken. Problemen die boven aan de lijst worden weergegeven, hebben een grotere invloed op de systeemprestaties dan problemen die onder aan de lijst worden weergegeven.

Gedetailleerde informatie over de hardware van uw computer weergeven

U kunt tevens de Windows Experience Index-basisscore van uw computer weergeven. Deze score meet de de mogelijkheden van de hardware- en softwareconfiguratie van uw computer en voorziet u van een algemene indicatie over de prestaties van uw systeem. Deze index wordt tevens gebruikt door andere makers van software, zodat u programma's kunt aanschaffen die overeenkomen met de basisscore van uw computer. Zie Wat is de Windows Experience Index? voor meer informatie.

Als u gedetailleerde informatie over de hardware van uw computer wilt weergeven, zoals de processorsnelheid, de geïnstalleerde hoeveelheid RAM -geheugen (Random Access Memory) en de grootte van de vaste schijf, klikt u op Details weergeven en afdrukken.