Waarom kan ik het bestand niet vinden?

Hier vindt u suggesties die van nut kunnen zijn wanneer u een bestand op uw computer niet kunt vinden.

Alles weergeven

Controleer of u de zoekterm correct hebt gespeld.

Misschien hebt u het woord of de woordgroep waarnaar u zoekt, verkeerd gespeld.

Controleer of de zoekterm aan het begin van een woord staat.

De tekst die u in het zoekvak typt, wordt alleen gevonden als deze aan het begin van een woord staat. Als u bijvoorbeeld auto typt, worden auto, auto's, mijn auto en auto-industrie gevonden, maar niet sportauto. Bij het zoeken wordt er in Windows van uitgegaan dat een nieuw woord na een van de volgende tekens begint:

Naam Teken
Naam

Spatie

Teken

Naam

Punt

Teken

.

Naam

Koppelstreepje

Teken

-

Naam

Onderstrepingsteken

Teken

_

Naam

&-teken

Teken

&

Naam

Haak of accolade

Teken

( ) [ ] { }

Naam

Slash of backslash

Teken

\ /

U kunt bij het zoeken ook het jokerteken * gebruiken voor een willekeurige letter of groep letters. U kunt het jokerteken gebruiken voor tekens op een willekeurige plaats in een woord of voor elk woord in een groep woorden. Hier ziet u enkele voorbeelden van het gebruik van jokertekens in een zoekactie:

Voorbeeld Beschrijving
Voorbeeld

*

Beschrijving

Hiermee wordt elk bestand op deze zoeklocatie gevonden.

Voorbeeld

*.txt

Beschrijving

Hiermee wordt elk bestand met de bestandsextensie TXT gevonden.

Voorbeeld

*ing

Beschrijving

Hiermee wordt elk bestand met de tekens ing gevonden, zoals ding, ingenieur en voorbereiding.

Controleer of u op de juiste locatie zoekt.

Mogelijk is uw zoekterm correct maar staan de bestanden die u zoekt, op een andere locatie. Nadat de zoekactie is voltooid, kunt u uw zoekopdracht desgewenst uitbreiden met extra locaties door koppelingen in de bestandslijst weer te geven.

Afbeelding van de optie voor uitgebreid zoeken
De optie voor uitgebreid zoeken

U kunt de zoekactie snel uitbreiden door te klikken op de nieuwe locatie waar de gezochte bestanden zich mogelijk bevinden.

Zoek overal.

Normaal gesproken zoekt u alleen in bestanden die zijn geïndexeerd. Met de index wordt de efficiëntie van uw zoekacties verbeterd doordat bestandsnamen en belangrijke eigenschappen van de meeste bestanden op de computer worden bijgehouden. Als u bestanden wilt zoeken die niet in de index voorkomen, zoals bestanden die zich niet in uw persoonlijke map bevinden of systeembestanden, kunt u de zoeklocatie wijzigen.

  1. U kunt Zoeken als volgt openen: druk op de Windows-logotoetsAfbeelding van Windows-logotoets +F.

  2. Klik op Geavanceerd zoeken.

  3. Klik op de lijst Locatie en klik vervolgens op Overal.

  4. Als u verborgen en systeembestanden wilt zoeken, schakelt u het selectievakje Inclusief niet-geïndexeerde, verborgen en systeembestanden (langzamer) in.

Vereenvoudig uw zoekterm.

Een korte zoekterm levert allicht meer nuttige resultaten op dan een lange. Als u zoekt naar 'Rekeningen november', vindt u alleen bestanden met deze twee woorden, en niet bestanden met alleen 'november' of alleen 'rekeningen'.

Controleer of EN of OF in hoofdletters zijn getypt.

Als u in het zoekvak speciale termen zoals EN en OF gebruikt (wanneer u bijvoorbeeld rekeningen uit november zoekt door 'november EN rekening' te typen), moet u deze termen in hoofdletters typen. Doet u dit niet, dan wordt gezocht naar 'en' en 'of' in bestandsnamen. Als u via het zoekvak naar rapporten uit november wilt zoeken, ziet de zoekopdracht er als volgt uit:

Afbeelding van een zoekopdracht voor bestanden die 'nov' en 'rapport' bevatten
Voorbeeld van een zoekopdracht voor bestanden met 'nov' en 'rapport'

Als u de functie Zoeken met natuurlijk taalgebruik inschakelt, hoeft u geen hoofdletters te gebruiken voor EN en OF. Zie Tips voor het zoeken naar bestanden voor meer informatie.

Controleer of een andere gebruiker eigenaar van het bestand is.

Met het oog op privacy worden alleen uw eigen bestanden aan de index toegevoegd en wordt dus standaard alleen in uw eigen bestanden gezocht. Als u ontdekt dat een andere gebruiker eigenaar van het bestand is, kunt u zoekopdrachten als volgt wijzigen om te zorgen dat bestanden van een andere gebruiker in uw zoekresultaten worden weergegeven:

  1. Open de map met de gezochte bestanden van de andere gebruiker. Meestal is dit C:\Users\Gebruiker, waarbij Gebruiker staat voor de naam van de gebruiker die eigenaar is van de gezochte bestanden. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

  2. Voer de zoekactie uit. De bestanden van deze gebruiker worden nu weergegeven in de zoekresultaten.