Sneltoetsen in Windows Movie Maker

Voor veel van de opdrachten in Windows Movie Maker zijn sneltoetsen beschikbaar. Met sneltoetsen kunt u veelvoorkomende taken snel uitvoeren. De volgorde van de sneltoetsen in de tabel komt overeen met de volgorde van de menuopdrachten in het menu Bestand, vervolgens in het menu Bewerken, enzovoort. De meeste sneltoetsen hebben corresponderende menuopdrachten.

Sommige taken in Windows Movie Maker kunt u ook uitvoeren via de opdrachtregel. In de tweede tabel vindt u enkele van deze opdrachtregelopdrachten.

In de volgende tabel worden de sneltoetsen weergegeven die u kunt gebruiken in Windows Movie Maker.

Sneltoetsen in Windows Movie Maker

Taak Sneltoets
Taak

Een nieuw project maken

Sneltoets

CTRL+N

Taak

Een bestaand project openen

Sneltoets

CTRL+O

Taak

Een project opslaan

Sneltoets

CTRL+S

Taak

Een project opslaan met een nieuwe naam

Sneltoets

F12

Taak

Een film publiceren

Sneltoets

CTRL+P

Taak

Videobeelden van een digitale videocamera importeren

Sneltoets

CTRL+R

Taak

Een bestaand digitaal mediabestand importeren

Sneltoets

CTRL+I

Taak

De laatste actie ongedaan maken

Sneltoets

CTRL+Z

Taak

De laatste actie die u ongedaan hebt gemaakt, opnieuw uitvoeren

Sneltoets

CTRL+Y

Taak

Knippen

Sneltoets

CTRL+X

Taak

Kopiëren

Sneltoets

CTRL+C

Taak

Plakken

Sneltoets

CTRL+V

Taak

Verwijderen

Sneltoets

DELETE

Taak

Alle clips selecteren

Sneltoets

CTRL+A

Taak

De naam van een collectie of clip wijzigen

Sneltoets

F2

Taak

Het storyboard of de tijdlijn wissen

Sneltoets

CTRL+DELETE

Taak

Schakelen tussen het storyboard en de tijdlijn

Sneltoets

CTRL+T

Taak

Inzoomen op de tijdlijn

Sneltoets

PGDN

Taak

Uitzoomen op de tijdlijn

Sneltoets

PGUP

Taak

De tijdlijn passend maken op het scherm

Sneltoets

F9

Taak

Het videospoor uitvouwen wanneer het op de tijdlijn wordt geselecteerd

Sneltoets

+

Taak

Het videospoor samenvouwen wanneer het op de tijdlijn wordt geselecteerd

Sneltoets

-

Taak

Geselecteerde clips toevoegen aan het storyboard of de tijdlijn

Sneltoets

CTRL+D

Taak

Videobeelden afspelen in een volledig scherm

Sneltoets

ALT+ENTER

Taak

Beginpunt voor knippen instellen

Sneltoets

I

Taak

Eindpunt voor knippen instellen

Sneltoets

O

Taak

Knippunten wissen

Sneltoets

U

Taak

Greep voor het knippen van clip selecteren

Sneltoets

ALT+SHIFT+PIJL-OMHOOG/OMLAAG

Taak

Linkerrand clip knippen

Sneltoets

ALT+SHIFT+PIJL-LINKS

Taak

Rechterrand clip knippen

Sneltoets

ALT+SHIFT+PIJL-RECHTS

Taak

Een clip splitsen

Sneltoets

M

Taak

Aaneengesloten clips combineren

Sneltoets

N

Taak

Clip naar links duwen

Sneltoets

CTRL+SHIFT+B

Taak

Clip naar rechts duwen

Sneltoets

CTRL+SHIFT+N

Taak

Clip afspelen of onderbreken

Sneltoets

K

Taak

Afspelen op het storyboard of de tijdlijn stoppen

Sneltoets

CTRL+K

Taak

Inhoud op het storyboard of de tijdlijn afspelen

Sneltoets

CTRL+W

Taak

Terugspoelen naar het begin van het storyboard of de tijdlijn

Sneltoets

CTRL+Q

Taak

Vorige

Sneltoets

CTRL+ALT+PIJL-LINKS

Taak

Volgende

Sneltoets

CTRL+ALT+PIJL-RECHTS

Taak

Vorig frame

Sneltoets

J

Taak

Volgend frame

Sneltoets

L

Taak

Help-onderwerpen weergeven

Sneltoets

F1

Taak

Vorig item selecteren (op een tijdlijnspoor, op het storyboard of in het deelvenster Inhoud)

Sneltoets

PIJL-LINKS

Taak

Volgend item selecteren (op een tijdlijnspoor, op het storyboard of in het deelvenster Inhoud)

Sneltoets

PIJL-RECHTS

Taak

Bovenliggend item selecteren (op een tijdlijnspoor of in het deelvenster Inhoud)

Sneltoets

PIJL-OMHOOG

Taak

Onderliggend item selecteren (op een tijdlijnspoor of in het deelvenster Inhoud)

Sneltoets

PIJL-OMLAAG

Taak

Naar het eerste item gaan (op een tijdlijnspoor, op het storyboard of in het deelvenster Inhoud)

Sneltoets

HOME

Taak

Naar het laatste item gaan (op een tijdlijnspoor, op het storyboard of in het deelvenster Inhoud)

Sneltoets

END

De volgende tabel bevat de opdrachten die u vanuit het venster Uitvoeren kunt gebruiken voor Windows Movie Maker.

Taak Opdracht Voorbeeld
Taak

Een bestand importeren in Windows Movie Maker

Opdracht

moviemk.exe " stationsletter :\ mapnaam \ bestandsnaam.bestandsnaamextensie "

Voorbeeld

moviemk.exe "C:\OnsUitstapje\Ellen in het water.jpg"

Taak

Een projectbestand openen

Opdracht

moviemk.exe " stationsletter :\ mapnaam \ bestandsnaam .mswmm"

Voorbeeld

moviemk.exe "C:\Verjaardag\Verjaardagsvideo.mswmm"

Opmerking

  • U kunt Windows Movie Maker als volgt starten met de opdracht Uitvoeren: klik op Start, klik op Alle programma's, klik op Bureau-accessoires en klik vervolgens op Uitvoeren. Typ in het vak Openen een van de opdrachten uit de tabel met opdrachten voor Windows Movie Maker.