Windows Sidebar en gadgets (overzicht)

Windows Sidebar is een lange, verticale balk die aan de zijkant van het bureaublad wordt weergegeven. Deze bevat miniprogramma's, zogeheten gadgets, die in een oogopslag informatie bieden en die voorzien in een snelle toegang tot veelgebruikte hulpmiddelen. U kunt gadgets bijvoorbeeld gebruiken om een diavoorstelling weer te geven, voortdurend bijgewerkte nieuwskoppen te bekijken of contactpersonen op te zoeken.

Afbeelding van Windows Sidebar en gadgets
Sidebar en gadgets

Waarom zou u Sidebar gebruiken?

Sidebar biedt u de mogelijkheid om informatie en hulpprogramma's binnen handbereik te houden. U kunt bijvoorbeeld nieuwskoppen direct naast uw geopende programma's weergegeven. Op die manier kunt u tijdens uw werk bijhouden wat er op nieuwsgebied gebeurt. U hoeft niet te stoppen waar u mee bezig bent om over te schakelen naar een nieuwswebsite.

Sidebar biedt u de mogelijkheid om het gadget Hoofdpunten van feeds te gebruiken, waarmee u de meest recente hoofdpunten uit het nieuws afkomstig van door u gekozen bronnen kunt weergeven. U hoeft uw werkzaamheden niet te onderbreken omdat de hoofdpunten uit het nieuws altijd zichtbaar zijn. Als u vanuit uw ooghoek een hoofdpunt waarneemt dat uw interesse wekt, kunt u op de desbetreffende kop klikken, zodat het artikel rechtstreeks in uw browser wordt geopend.

Sidebar openen

 • U kunt Windows Sidebar als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's, klik op Bureau-accessoires en klik vervolgens op Windows Sidebar.

Als u wilt dat Sidebar te allen tijde zichtbaar is, moet u instellen dat Sidebar niet door vensters wordt bedekt. De breedte van Sidebar kan niet worden gewijzigd.

Voorkomen dat Sidebar door vensters wordt bedekt

Gezien de hoeveelheid ruimte die Sidebar in beslag neemt, werkt deze optie het beste als u een groot beeldscherm, een breedbeeld-beeldscherm of meerdere beeldschermen gebruikt.

 1. U kunt Eigenschappen van Windows Sidebar als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen en klik vervolgens op Eigenschappen van Windows Sidebar.

 2. Schakel het selectievakje Sidebar bevindt zich altijd op de voorgrond van andere vensters in.

 3. Klik op OK.

Aan de slag met gadgets

Windows wordt geleverd met een kleine verzameling gadgets. Slechts een aantal van deze gadgets wordt standaard in Sidebar weergegeven. De drie gadgets die in Sidebar worden weergegeven wanneer u Windows voor het eerst start, worden hierna uitgebreid behandeld, zodat u enig inzicht krijgt in hoe u gadgets kunt gebruiken. Het betreft de volgende gadgets: de klok, Diavoorstelling en Hoofdpunten van feeds.

Hoe werkt de klok?

Als u de klok aanwijst, worden er rechts boven in de hoek van het gadget twee knoppen weergegeven: de knop Sluiten (de bovenste knop) en de knop Opties.

Afbeelding van de gadget Klok
De klok

Als u op de knop Sluiten klikt, wordt de klok uit Sidebar verwijderd. Met de knop onder de knop Sluiten worden opties weergegeven waarmee u de klok van een naam kunt voorzien, de tijdzone kunt wijzigen en de tweede wijzer kunt weergeven.

Opmerking

 • Niet alle gadgets zijn voorzien van de knop Opties. Voor gadgets zonder de knop Opties kunt u de instellingen niet wijzigen.

Hoe werkt het gadget Diavoorstelling?

Het gadget Diavoorstelling geeft een doorlopende diavoorstelling van de afbeeldingen op uw computer weer. Plaats de muiswijzer op het gadget Diavoorstelling.

Afbeelding van de gadget Diavoorstelling
Diavoorstelling

Wanneer u Diavoorstelling aanwijst, worden rechts boven in de hoek van de gadget de knoppen Sluiten en Opties weergegeven.

Als u op de knop Opties klikt, kunt u kiezen welke afbeeldingen er in de diavoorstelling worden weergegeven. Daarnaast kunt u instellen hoe snel de diavoorstelling wordt afgespeeld en u kunt de overgangen tussen afbeeldingen wijzigen.

Alles weergeven

De afbeeldingen in de diavoorstelling wijzigen

De gadget Diavoorstelling geeft standaard de items in de map Voorbeelden van afbeeldingen weer.

 1. Wijs Diavoorstelling aan en klik op de knop Opties zodra deze wordt weergegeven.

 2. Selecteer in het vak Map de locatie van de afbeeldingen die u wilt weergeven.

 3. Klik op OK.

De snelheid van de diavoorstelling en het overgangseffect instellen

 1. Wijs Diavoorstelling aan en klik op de knop Opties zodra deze wordt weergegeven.

 2. Selecteer in de lijst Elke afbeelding weergeven het aantal seconden dat elke afbeelding moet worden weergegeven.

 3. Selecteer de gewenste overgang in de lijst Overgang tussen afbeeldingen.

 4. Klik op OK.

Hoe werkt de gadget Hoofdpunten van feeds?

Hoofdpunten van feeds geeft regelmatig bijgewerkte hoofdpunten uit het nieuws weer die afkomstig zijn van een website die zogeheten feeds verzorgt. Feeds worden ook wel RSS-feeds, XML-feeds, 'syndicated' inhoud of webfeeds genoemd. Websites maken vaak gebruik van feeds om nieuws en blogs te verspreiden. Als u feeds wilt ontvangen, hebt u een internetverbinding nodig. Standaard worden door Hoofdpunten van feeds geen hoofdpunten weergegeven. Klik op Hoofdpunten weergeven als u een kleine set vooraf geselecteerde hoofdpunten wilt weergeven.

Afbeelding van de gadget Hoofdpunten van feeds
Hoofdpunten van feeds

Wanneer u Hoofdpunten van feeds aanwijst, worden rechts boven in de hoek van het gadget de knoppen Sluiten en Opties weergegeven. Als u op de knop Opties klikt, kunt u kiezen uit een lijst met beschikbare feeds. U kunt feeds aan de lijst toevoegen door feeds op het web te kiezen.

Alles weergeven

Een feed op het web kiezen met Internet Explorer

Internet Explorer, een webbrowser die bij Windows wordt geleverd, controleert elke webpagina die u bezoekt op de aanwezigheid van feeds.

 1. U kunt Internet Explorer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start en klik vervolgens op Internet Explorer.

 2. Open een webpagina met feeds.

  (Wanneer door Internet Explorer beschikbare feeds worden gevonden, verandert de kleur van de knop FeedsAfbeelding van de knop Feeds op de werkbalk van Internet Explorer van grijs in oranje.)
 3. Klik op de pijl naast de knop Feeds en klik vervolgens in de weergegeven lijst op de gewenste feed.

 4. Klik op de webpagina die wordt weergegeven op Abonneren op deze feed.

 5. Klik in het dialoogvenster dat wordt weergegeven op Abonneren.

  De feed is vervolgens beschikbaar in Hoofdpunten van feeds. Zie de volgende procedure als u de feed in Hoofdpunten van feeds wilt weergeven.

Een feed weergeven in de gadget Hoofdpunten van feeds

 1. Wijs Hoofdpunten van feeds aan en klik vervolgens op de knop Opties.

 2. Klik in de lijst Deze feed weergeven op de feed die u wilt weergeven.

 3. Klik op OK.

Opmerking

 • Als u door de hoofdpunten wilt bladeren, wijst u Hoofdpunten van feeds aan en klikt u op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag onderaan.

Welke gadgets hebt u?

Voordat u een gadget aan Sidebar kunt toevoegen, moet u die op uw computer installeren. De gadgets weergeven die op uw computer zijn geïnstalleerd:

 1. Klik boven aan Sidebar op het plusteken (+) om de Gadget-galerie te openen.

  Afbeelding van de knop Gadgets toevoegen
  Knop Gadgets toevoegen
 2. Gebruik de schuifbalk om alle gadgets weer te geven.

 3. Klik op een gadget en klik vervolgens op de knop Details weergeven om onder aan het dialoogvenster informatie over de gadget weer te geven.

Afbeelding van de Windows Sidebar Gadget-galerie
De Gadget-galerie

U kunt aanvullende gadgets downloaden vanaf het web. Als u online gadgets wilt zoeken, gaat u naar de website Microsoft Gadgets.

Gadgets toevoegen en verwijderen

Alle geïnstalleerde gadgets kunnen aan Sidebar worden toegevoegd. U kunt als u dat wilt meerdere exemplaren van dezelfde gadget toevoegen. Als u bijvoorbeeld de tijd in twee tijdzones wilt bijhouden, kunt u twee exemplaren van de klok in Sidebar plaatsen en iedere klok op de gewenste tijdzone instellen.

Alles weergeven

Een gadget aan Sidebar toevoegen

 1. Klik boven aan Sidebar op het plusteken (+) om de Gadget-galerie te openen.

  Afbeelding van de knop Gadgets toevoegen
  Knop Gadgets toevoegen
 2. Dubbelklik op de gadget die u aan Sidebar wilt toevoegen.

Een gadget uit Sidebar verwijderen

 • Klik met de rechtermuisknop op de gadget en klik vervolgens op Gadget sluiten.

Gadgets ordenen

U kunt uw gadgets op verscheidene manieren ordenen:

 • U kunt alle gadgets in Sidebar plaatsen.

 • U kunt de volgorde van de gadgets in Sidebar wijzigen. Daarvoor sleept u de gadgets naar de gewenste positie.

 • U kunt een aantal gadgets in Sidebar en een aantal gadgets op het bureaublad plaatsen.

 • U kunt alle gadgets uit Sidebar verwijderen en deze op het bureaublad plaatsen. Als u uw gadgets op deze wijze ordent, kunt u Sidebar desgewenst sluiten.

Alles weergeven

Een gadget op het bureaublad plaatsen

U kunt gadgets van uit Sidebar verwijderen en deze op elke gewenste locatie op het bureaublad plaatsen.

 • Als u een gadget uit Sidebar wilt verwijderen, sleept u die uit Sidebar naar het bureaublad. Als u een gadget opnieuw in Sidebar wilt plaatsen, sleept u die naar een willekeurige locatie in Sidebar.

Tip

 • Als het niet lukt om een gadget te slepen, moet u op een ander deel van de gadget klikken, zoals een rand of hoek, en het opnieuw proberen.

Sidebar sluiten

Als u alle gadgets uit Sidebar hebt verwijderd, wilt u Sidebar wellicht sluiten.

 • Klik met de rechtermuisknop op Sidebar en klik vervolgens op Sidebar sluiten. Als u Sidebar opnieuw wilt openen, klikt u met de rechtermuisknop op het Sidebar-pictogram Afbeelding van het pictogram van het Windows Sidebar-programma in het systeemvak van de taakbalk en klikt u op Openen.

Zie Windows Sidebar aanpassen voor meer informatie over het aanpassen van Sidebar.