Computergeluiden wijzigen

U kunt instellen dat uw pc een uniek geluid geeft bij herhaalde systeemhandelingen als aanmelden of het afsluiten van een programma. Ga als volgt te werk om een geluid te koppelen aan een systeemgebeurtenis.

Alles weergeven

Computergeluiden wijzigen met behulp van de muis

  1. Klik op de knop Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.

  2. Controleer of Klassieke weergave wordt gebruikt in het Configuratiescherm zodat alle pictogrammen worden afgebeeld. Als dit niet zo is, klik dan in het linkerpaneel van het Configuratiescherm op Klassieke weergave.

  3. Klik op Geluiden en audioapparaten om het dialoogvenster Eigenschappen voor Geluiden en audioapparaten te openen. Klik op het tabblad Geluiden. Ga naar de lijst met Programmagebeurtenissen. Klik op een Programmagebeurtenis en klik vervolgens op het menu Geluiden voor het geluid dat u wilt koppelen aan de gekozen gebeurtenis.

  4. Klik op OK en klik vervolgens op de knop Sluiten in het Configuratiescherm.

Computergeluiden wijzigen met behulp van het toetsenbord

  1. Ga naar het menu Start door op Ctrl+Esc te drukken (of op de toets met het Windows-logo). Open vervolgens het Configuratiescherm door op C te drukken.

  2. Controleer of Klassieke weergave wordt gebruikt in het Configuratiescherm zodat alle pictogrammen worden afgebeeld. Als dit niet zo is, ga dan naar het linkerpaneel en open Klassieke weergave door op Tab en vervolgens op Enter te drukken. Gebruik de pijltjestoetsen om naar Geluiden en audioapparaten te gaan en druk op Enter.

  3. Ga in het dialoogvenster Eigenschappen voor Geluiden en audioapparaten naar het tabblad Geluiden met de toetsen Ctrl+Tab. Druk op Alt+P om naar de lijst met Programmagebeurtenissen te gaan. Selecteer een programmagebeurtenis met behulp van de toetsen Pijl-Omhoog en Pijl-Omlaag. Ga naar het menu Geluiden door op Alt+G te drukken en kies met de toetsen Pijl-Omhoog of Pijl-Omlaag het geluid dat u aan de gebeurtenis wilt koppelen. Druk vervolgens op Enter.

  4. Sluit het Configuratiescherm met behulp van Alt+B, S.