Instellingen van Internet Explorer voor Active Scripting aanpassen

De validatie van Windows wordt mogelijk niet juist uitgevoerd als Active Scripting niet wordt toegestaan door uw webbrowser. Als u Active Scripting wilt toestaan zodat de validatie juist kan worden uitgevoerd, doet u het volgende:

  1. Open Internet Explorer.

  2. Klik op het menu Extra en klik vervolgens op Internetopties.

  3. Klik op het tabblad Beveiliging op de knop Aangepast niveau.

  4. Blader in de lijst Beveiligingsinstellingen omlaag naar Uitvoeren van scripts en Actief uitvoeren van scripts.

  5. Klik achtereenvolgens op Inschakelen, OK en nogmaals OK.

Wanneer u deze stappen hebt voltooid, herhaalt u de validatie van Windows om de test opnieuw uit te voeren.