Instellingen van Internet Explorer aanpassen om afbeeldingen weer te geven

Als u Internet Explorer wilt aanpassen zodat afbeeldingen kunnen worden weergegeven, doet u het volgende:

  1. Open Internet Explorer.

  2. Klik op het menu Extra en klik vervolgens op Internetopties.

  3. Klik op het tabblad Geavanceerd.

  4. Blader in de lijst Instellingen omlaag naar Multimedia.

  5. Controleer of het selectievakje Afbeeldingen weergeven is ingeschakeld.

  6. Klik op OK en vervolgens nogmaals op OK.

Wanneer u deze stappen hebt voltooid, herhaalt u de validatie van Windows om de test opnieuw uit te voeren.