Een verzoek om technische ondersteuning voor legitieme Windows indienen

Het ondersteuningsteam voor Windows-validatie kan u helpen bij technische problemen die niet kunnen worden opgelost door de instructies op de pagina voor mislukte validaties uit te voeren of door een onlinediagnose te stellen. De ondersteuning voor technische problemen met betrekking tot de activering of validatie is kosteloos. De meeste ondersteuningsverzoeken worden binnen één werkdag beantwoord.

Een verzoek om technische ondersteuning indienen

 1. Open het diagnosehulpprogramma voor Microsoft Genuine Advantage. Klik op Uitvoeren en vervolgens op Doorgaan.

  Uw computer wordt gecontroleerd en vervolgens wordt een overzicht van uw computerinstellingen weergegeven, samen met systeeminformatie waarmee het ondersteuningsteam het probleem kan vaststellen.

  Als u de resultaten naar het Klembord wilt kopiëren, klikt u op Kopiëren.

 2. Bezoek de pagina Microsoft Ondersteuning voor meer informatie over de technische ondersteuning die in uw land beschikbaar is.

 3. Als u ondersteuning via e-mail kiest, beantwoordt u de vragen om een ondersteuningsverzoek in te dienen. Mogelijk wordt u gevraagd een ActiveX-besturingselement te downloaden. Dit is echter niet vereist en u kunt het verzoek ook indienen zonder dit besturingselement te installeren.

  • Voer uw contactgegevens in.

  • Voer de volgende informatie in het tekstvak Probleembeschrijving in:

   • Plak de informatie die u in het diagnostische hulpprogramma in stap 1 hierboven hebt gekopieerd. Hiertoe klikt u met de rechtermuisknop in het tekstvak en vervolgens klikt u op Plakken.

   • Als u aanvullende informatie of opmerkingen aan het ondersteuningsteam wilt doorgeven, typt u deze aan het eind van hetzelfde tekstvak.

   • Geef indien mogelijk ook de productcode op die zich op het Windows Certificate of Authenticity (Certificaat van Echtheid) bevindt. Met behulp van de productcode kunnen de ondersteuningstechnici de oorzaak van uw validatieprobleem vaak snel vaststellen. Voorbeelden van COA-labels vindt u op de website Hoe herken ik het van Microsoft.

  • Vul eventuele aanvullende vereiste informatie op de pagina in en klik op Verzenden. Uw verzoek wordt verzonden naar het technisch ondersteuningsteam voor Windows-activering. U ontvangt een bevestigingsnummer via e-mail, dat u kunt bewaren voor toekomstig gebruik.