Wat moet ik doen als Microsoft Security Essentials schadelijke software op mijn pc ontdekt?

Als Microsoft Security Essentials schadelijke of mogelijk ongewenste software detecteert op uw pc (bij controles via de realtime beschermingsfunctie of na het uitvoeren van een scan), wordt er een waarschuwingsbericht over het gedetecteerde item weergegeven in het systeemvak rechts op de taakbalk.

In een aantal gevallen zal Microsoft Security Essentials automatisch overgaan tot het verwijderen van schadelijke software van uw pc en zal u hiervan op de hoogte stellen. In aantal andere gevallen zal Microsoft Security Essentials een melding afbeelden dat er schadelijke en mogelijk ongewenste software op uw pc is ontdekt. Klik op Computer opschonen om de software te verwijderen of klik op Details weergeven om te het venster Details over de mogelijke dreiging te openen voor aanvullende informatie over het gedetecteerde item. Als u hulp nodig hebt bij het vaststellen welke actie op het gedetecteerde item moet worden toegepast, kunt u als uitgangspunt het waarschuwingsniveau nemen dat Microsoft Security Essentials aan het item heeft toegewezen (zie voor meer informatie Waarschuwingsniveaus in Microsoft Security Essentials).

Waarschuwingsniveaus helpen u bij de beslissing hoe te reageren op virussen, spyware en andere mogelijk ongewenste software. Microsoft Security Essentials zal aanbevelen alle virussen en spyware te verwijderen, maar soms wordt gewaarschuwd voor software die niet werkelijk schadelijk of ongewenst is. Met behulp van de volgende informatie kan worden bepaald wat er moet worden gedaan als Microsoft Security Essentials mogelijk ongewenste software op uw pc detecteert.

Afhankelijk van het waarschuwingsniveau, kunt u een van de volgende acties kiezen om toe te passen op het gedetecteerde item:

  • Verwijderen: hiermee verwijdert u de software permanent van uw pc.

  • Quarantaine: hiermee plaatst u de software in quarantaine zodat deze niet meer actief is. Als Microsoft Security Essentials software in quarantaine plaatst, wordt deze software verplaatst naar een andere locatie op uw pc. Zo wordt voorkomen dat de software wordt uitgevoerd totdat u beslist de software terug te zetten of van uw pc te verwijderen.

  • Toestaan: hiermee voegt u de software toe aan de lijst met toegestane software van Microsoft Security Essentials, zodat de software op uw pc kan worden uitgevoerd. U wordt niet meer door Microsoft Security Essentials gewaarschuwd voor mogelijke risico's waaraan de software uw privacy of uw computer kan blootstellen.

Let op:

Als u Toestaan kiest voor een item, bijvoorbeeld software, wordt u niet meer door Microsoft Security Essentials gewaarschuwd voor mogelijke risico's waaraan de software uw privacy of uw computer kan blootstellen. Voeg daarom alleen software aan de lijst met toegestane items toe als deze vertrouwd is en afkomstig is van een vertrouwde uitgever.