Mapopties wijzigen

U kunt de werking van mappen en bestanden en de manier waarop items worden weergegeven, wijzigen met het onderdeel Mapopties van het Configuratiescherm.

Open Mapopties door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Configuratiescherm, Vormgeving en persoonlijke instellingen en Mapopties.

Algemene instellingen voor bestanden en mappen wijzigen

Deze instellingen zijn opgenomen op het tabblad Algemeen van Mapopties.

Naar Procedure
Naar

Elke map in een afzonderlijk mapvenster openen. Met deze instelling worden alle open mappen waarmee u werkt tegelijkertijd op het scherm weergegeven.

Procedure

Klik op Elke map in eigen venster openen en klik vervolgens op OK. (Als u wilt dat een map die u opent de vorige map in het mapvenster vervangt, klikt u op Elke map in hetzelfde venster openen.)

Naar

Bestanden en mappen openen door eenmaal te klikken (zoals koppelingen op webpagina's).

Procedure

Klik op Openen bij eenmaal klikken (selecteren bij aanwijzen) en klik vervolgens op OK. (Klik op Openen bij dubbelklikken (selecteren bij eenmaal klikken) als u wilt terugkeren naar de standaardinstelling.)

Tip

  • Als u de oorspronkelijke instellingen op het het tabblad Algemeen wilt herstellen, klikt u op Standaardinstellingen herstellen en vervolgens op OK.

Geavanceerde instellingen voor bestanden en mappen wijzigen

Deze instellingen zijn opgenomen op het tabblad Weergave van Mapopties.

Naar Procedure
Naar

Altijd pictogrammen in plaats van miniatuurweergaven van bestanden weergeven. Selecteer deze instelling als miniatuurweergaven de werking van uw computer vertragen.

Procedure

Schakel het selectievakje Altijd pictogrammen weergeven, nooit miniaturen in en klik vervolgens op OK.

Naar

Altijd de menu's boven de werkbalk weergeven. Gebruik deze instelling als u toegang wilt hebben tot de klassieke menu's, die standaard verborgen zijn.

Procedure

Schakel het selectievakje Altijd menu's weergeven in en klik op OK.

Naar

Altijd naast de miniatuurweergave het pictogram voor een bestand weergeven. Dit maakt het eenvoudiger om toegang te krijgen tot het gerelateerde programma).

Procedure

Schakel het selectievakje Bestandspictogram op miniaturen weergeven in en klik vervolgens op OK.

Naar

De grootte van de map als tip weergeven als u een map aanwijst.

Procedure

Schakel het selectievakje Informatie over bestandsgrootte in maptips weergeven in en klik vervolgens op OK.

Naar

Bestanden, mappen en stations weergeven die als verborgen zijn gemarkeerd. Selecteer deze instelling als u met items moet werken die meestal verborgen zijn, zoals bepaalde gebruikersbestanden.

Procedure

Klik op Verborgen bestanden, mappen en stations weergeven en klik vervolgens op OK. Zie Verborgen bestanden weergeven voor meer informatie.

Naar

Stations voor verwisselbare media (zoals kaartlezers) in de map Computer ook weergeven als in het station geen medium is geplaatst.

Procedure

Schakel het selectievakje Lege stations in de map Computer verbergen uit en klik vervolgens op OK. (Deze optie heeft geen invloed op de weergave van diskettestations en cd- en dvd-stations.)

Naar

Bestandsnaamextensies weergeven als onderdeel van bestandsnamen. Dit is een goede manier om te controleren dat een bestand geen schadelijke software bevat die vermomd is als een gewoon bestand.

Procedure

Schakel het selectievakje Extensies voor bekende bestandstypen verbergen uit en klik vervolgens op OK.

Naar

Alle systeembestanden weergeven die doorgaans verborgen zijn.

Procedure

Schakel het selectievakje Beveiligde besturingssysteembestanden verbergen uit en klik vervolgens op OK.

Naar

De stabiliteit van Windows verhogen door elke map in een apart gedeelte van het geheugen te openen. (Selecteer deze instelling als uw computer regelmatig vastloopt en u de problemen probeert te minimaliseren of op te lossen. Als u deze instelling gebruikt, kan dit de computer echter trager maken.)

Procedure

Schakel het selectievakje Mapvensters in een afzonderlijk proces openen in en klik vervolgens op OK.

Naar

Bij het starten van de computer automatisch de mappen openen die u gebruikte toen u Windows de laatste keer afsloot. Hiermee blijft uw werk iedere sessie bewaard.

Procedure

Schakel het selectievakje Vorige mapvensters bij aanmelding herstellen in en klik op OK.

Naar

De stationsletter verbergen van elk station of apparaat in de map Computer. Selecteer deze instelling als u alleen de beschrijvende namen van de stations wilt weergeven.

Procedure

Schakel het selectievakje Stationsletters weergeven uit en klik vervolgens op OK.

Naar

Versleutelde of gecomprimeerde ‌NTFS-bestanden weergeven als gewone bestanden, zonder unieke kleurcode ter identificatie. Selecteer deze instelling als u deze bestanden niet anders dan andere bestanden op de computer wilt weergeven.

Procedure

Schakel het selectievakje Versleutelde of gecomprimeerde NTFS-bestanden in een andere kleur weergeven uit en klik vervolgens op OK.

Naar

De tips uitschakelen waarin bestandsgegevens worden weergegeven als u een bestand aanwijst.

Procedure

Schakel het selectievakje Pop-upbeschrijving voor map- en bureaubladitems weergeven uit en klik op OK.

Naar

De inhoud van bestanden nooit in het voorbeeldvenster weergeven. Selecteer deze instelling als u de prestaties van de computer wilt verbeteren of als u het voorbeeldvenster niet wilt gebruiken.

Procedure

Schakel het selectievakje Voorbeeldhandlers in voorbeeldvenster weergeven uit en klik vervolgens op OK.

Naar

Selectievakjes aan bestandsweergaven toevoegen om eenvoudiger meerdere bestanden tegelijkertijd te kunnen selecteren. Dit kan nuttig zijn als het voor u een probleem is om de Ctrl-toets ingedrukt te houden terwijl u klikt om meerdere bestanden te selecteren.

Procedure

Schakel het selectievakje Selectievakjes gebruiken om items te selecteren in en klik op OK.

Naar

De cursor automatisch in het zoekvak plaatsen als u begint met typen. Dit kan handig zijn als u niet vaak naar bestanden zoekt door de naam van het bestand te typen.

Procedure

Klik onder Tijdens typen in lijstweergave op Automatisch in zoekvak typen en klik vervolgens op OK.

Tip

  • Als u de oorspronkelijke instellingen op het het tabblad Weergave wilt herstellen, klikt u op Standaardinstellingen herstellen en vervolgens op OK.

De huidige weergave-instellingen toepassen op andere mappen

Als u in de map Computer een map hebt geopend, kunt u de weergave-instellingen voor die map toepassen op alle mappen op de computer die zijn geoptimaliseerd voor hetzelfde soort inhoud als de open map. De map Mijn afbeeldingen is bijvoorbeeld geoptimaliseerd voor afbeeldingsbestanden. Als u deze map opent en de weergave wijzigt in Grote pictogrammen, kunt u de weergave Grote pictogrammen toepassen op alle mappen die zijn geoptimaliseerd voor afbeeldingen. (Deze instellingen gelden niet als u bestanden en mappen weergeeft met bibliotheken.)

  1. Open een map, klik op de pijl naast de knop BeeldAfbeelding van de knop Beeld de de werkbalk en kies een weergave.
  2. Klik op de werkbalk op Organiseren en klik vervolgens op Map- en zoekopties.

  3. Klik in het dialoogvenster Mapopties op het tabblad Weergave, klik op Op mappen toepassen, klik op Ja en klik vervolgens op OK.

Tip

  • Als u het type bestand waarvoor een map is geoptimaliseerd, wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de map, klikt u op Eigenschappen, klikt u op de tab Aanpassen, klikt u op een type bestand in de lijst Deze map optimaliseren voor en klikt u vervolgens op OK.