De weergave van de knoppen op de taakbalk wijzigen

U kunt de taakbalk aanpassen, bijvoorbeeld de manier waarop pictogrammen worden weergegeven en gegroepeerd wanneer u meerdere vensters hebt geopend.

Kijk deze video om te ontdekken hoe u de manier wijzigt waarop knoppen op de taakbalk worden weergegeven (1:51)

U hebt de volgende keuzen voor het instellen van de weergave van taakbalkknoppen:

 • Combineren, labels verbergen

  Dit is de standaardinstelling. Elk programma wordt weergegeven als één knop zonder label, zelfs wanneer er meerdere vensters voor een programma zijn geopend.

  Afbeelding van taakbalkknoppen wanneer Combineren, labels verbergen is geselecteerd
  Eén knop vertegenwoordigt zowel een programma als geopende vensters
 • Combineren als taakbalk vol is

  Met deze instelling wordt elk venster als een afzonderlijke knop met label weergegeven. Wanneer de taakbalk te vol raakt, worden programma's met meerdere geopende vensters samengevouwen in één programmaknop. Als u op de knop klikt, wordt er een lijst weergegeven van geopende vensters. Zowel deze instelling als de instelling Nooit combineren lijkt op de manier waarop pictogrammen werden weergegeven in eerdere versies van Windows.

  Afbeelding van taakbalkknoppen wanneer Combineren als taakbalk vol is, is geselecteerd
  Knoppen met een eigen label combineren wanneer de taakbalk vol is
 • Nooit combineren

  Deze instelling lijkt op Combineren als taakbalk vol is, behalve dat de knoppen nooit worden samengevouwen in één knop, ongeacht het aantal vensters dat is geopend. Naarmate er meer programma's en vensters worden geopend, worden de knoppen steeds kleiner en ten slotte moet u door de taakbalk schuiven om alle pictogrammen te kunnen zien.

  Afbeelding van taakbalkknoppen wanneer Nooit combineren is geselecteerd
  Pictogrammen met eigen label worden altijd weergeven

De weergave van programma's en knoppen op de taakbalk wijzigen

 1. Open Eigenschappen van Taakbalk en menu Start door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Configuratiescherm, Vormgeving en persoonlijke instellingen en Taakbalk en menu Start.

 2. Selecteer onder Taakbalkweergave een van de opties in de lijst Taakbalkknoppen:

  • Combineren, labels verbergen

  • Combineren als taakbalk vol is

  • Nooit combineren

 3. Schakel het selectievakje Kleine pictogrammen gebruiken in als u kleine pictogrammen wilt gebruiken. Schakel het selectievakje uit als u grote pictogrammen wilt gebruiken.

 4. Klik op OK.

Opmerking

 • Mogelijk merkt u op dat verschillende knoppen die hetzelfde programma vertegenwoordigen, gegroepeerd blijven op de taakbalk, ongeacht of u hebt gekozen voor de weergave van labels voor uitgevouwen knoppen of niet. In vorige versies van Windows werden vensters op de taakbalk weergegeven in de volgorde waarin u ze opende, maar in Windows 7 worden gerelateerde vensters altijd naast elkaar weergegeven.