De taakbalk vinden

De taakbalk bevindt zich standaard onder aan het bureaublad.

Afbeelding van de taakbalk
Taakbalk

Als de taakbalk niet zichtbaar is, kan dat een van de volgende redenen hebben:

 • De taakbalk is ontgrendeld en is zo smal gemaakt dat deze bijna niet is te zien.

 • De optie Automatisch verbergen is ingeschakeld. Als dat het geval is, wordt de taakbalk alleen weergegeven wanneer u de plaats aanwijst waar deze zich bevindt.

 • Als u meerdere beeldschermen gebruikt, wordt de taakbalk slechts op één beeldscherm weergegeven.

Alles weergeven

Het formaat van de taakbalk zodanig wijzigen dat deze weer zichtbaar wordt

 • Wijs het gebied aan waar de taakbalk zich zou moeten bevinden. Als de aanwijzer verandert in een verticale pijl met twee punten Afbeelding van een verticale pijl die aangeeft dat de hoogte van de taakbalk kan worden aangepast, sleept u de rand naar het bureaublad.

  Tip

  • U voorkomt dat u de taakbalk per ongeluk groter of kleiner maakt door met de rechtermuisknop op de taakbalk te klikken en op Taakbalk vergrendelen te klikken.

De taakbalk vinden als de optie Automatisch verbergen is ingeschakeld

 • Wijs de plaats aan waar u de taakbalk voor het laatst hebt gezien. Als u zich niet meer kunt herinneren waar de taakbalk zich bevindt, wijst u eerst de onderkant van het scherm aan en vervolgens zo nodig de zijkanten of de bovenkant. Mogelijk moet u de aanwijzer bijna voorbij de rand van het scherm bewegen om de taakbalk weer te geven.

Automatisch verbergen uitschakelen

 1. Open Eigenschappen van Taakbalk en menu Start door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Configuratiescherm, Vormgeving en persoonlijke instellingen en Taakbalk en menu Start.

 2. Schakel het selectievakje Taakbalk automatisch verbergen uit en klik op OK.