Aan de slag met Paint

Paint is een functie in Windows waarmee u afbeeldingen kunt tekenen, kleuren en bewerken. U kunt Paint als een digitaal schetsblok gebruiken om eenvoudige tekeningen en creatieve projecten te maken of om tekst en ontwerpen toe te voegen aan andere afbeeldingen, zoals foto's die u hebt genomen met uw digitale camera.

De onderdelen van Paint

 • Open Paint door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Alle programma's, Bureau-accessoires en Paint.

Wanneer u Paint start, wordt een leeg venster weergegeven. De hulpmiddelen voor tekenen en schetsen vindt u in het lint boven in het venster. In de volgende illustratie ziet u de verschillende onderdelen van het Paint-venster:

Afbeelding van het venster Paint
Het Paint-venster

Werken met hulpmiddelen

Het lint in Paint bevat een handige verzameling tekenhulpmiddelen. Met deze hulpmiddelen kunt u uit vrije hand tekenen en diverse vormen toevoegen aan uw afbeeldingen.

In deze sectie worden enkele algemene taken beschreven. Zie Paint gebruiken voor meer informatie over het gebruik van de verschillende hulpmiddelen in Paint.

Een lijn tekenen

Met sommige hulpmiddelen en vormen, zoals het Potlood, de Kwast, de Lijn en de Gebogen lijn, kunt u diverse rechte, gebogen en kronkellijnen maken. U bepaalt met de manier waarop u de muis beweegt wat u tekent. Met de Lijn kunt u bijvoorbeeld een rechte lijn tekenen.

 1. Klik op het tabblad Start in de groep Vormen op Lijn   Afbeelding van de knop Lijn .
 2. Klik in de groep Kleuren op Kleur 1 en klik vervolgens op de kleur die u wilt gebruiken.

 3. Sleep met de aanwijzer in het tekengebied om te tekenen.

Een kronkellijn tekenen

Uw tekeningen hoeven niet alleen uit rechte lijnen te bestaan. Met de hulpmiddelen Potlood en Kwasten kunt u geheel vrije vormen maken.

 1. Klik op het tabblad Start in de groep Extra op het hulpmiddel PenAfbeelding van de knop Potlood.
 2. Klik in de groep Kleuren op Kleur 1 en klik vervolgens op de kleur die u wilt gebruiken.

 3. Sleep met de aanwijzer in het tekengebied om een kronkellijn te tekenen.

Opmerking

 • Als u een lijn wilt maken die er anders uitziet, gebruikt u een van de kwasten.

Een vorm tekenen

In Paint kunt u veel verschillende vormen tekenen. U kunt bijvoorbeeld kant-en-klare, gedefinieerde vormen tekenen, waaronder rechthoeken, cirkels, vierkanten, driehoeken en pijlen. U kunt ook aangepaste vormen maken met de vorm VeelhoekAfbeelding van de vorm Veelhoek. Hiermee tekent u een vorm met een willekeurig aantal zijden.
 1. Klik op het tabblad Start in de groep Vormen op een kant-en-klare vorm, zoals de RechthoekAfbeelding van de knop Rechthoek.
 2. Als u een kant-en-klare vorm wilt toevoegen, sleept u met de aanwijzer in het tekengebied om de vorm te maken.

 3. Als u de stijl van de contouren wilt wijzigen, klikt u in de groep Vormen op Contour en klikt u daarna op een stijl.

  Als u niet wilt dat de vorm een contour heeft, klikt u op Geen contour.

 4. Klik in de groep Kleuren op Kleur 1 en klik vervolgens op een kleur voor de contour.

 5. Klik in de groep Kleuren op Kleur 2 en klik vervolgens op de kleur waarmee u de vorm wilt vullen.

 6. Als u de stijl van de opvulling wilt wijzigen, klikt u in de groep Vormen op Opvulling en klikt u daarna op een stijl.

  Als u niet wilt dat de vorm wordt gevuld, klikt u op Geen opvulling.

Tekst toevoegen

U kunt ook tekst toevoegen aan een afbeelding. Met het hulpmiddel Tekst kunt u een eenvoudig bericht of een titel toevoegen.

 1. Klik op het tabblad Start in de groep Extra op het hulpmiddel TekstAfbeelding van de knop Tekst.
 2. Sleep de aanwijzer in het tekengebied naar de plaats waar u tekst wilt toevoegen.

 3. Klik onder Teksthulpmiddelen op het tabblad Tekst op het lettertype, de grootte en de stijl in de groep Lettertype.

  Afbeelding van de groep Lettertype
  De groep Lettertype
 4. Klik in de groep Kleuren op Kleur 1 en klik vervolgens op een kleur. Dit is de tekstkleur.

 5. Typ de tekst die u wilt toevoegen.

Een deel van uw afbeelding wissen

Als u een fout hebt gemaakt of als u een deel van een afbeelding wilt veranderen, gebruikt u de gum. Elk gebied dat u met de gum wist, wordt standaard wit, maar u kunt de kleur voor de gum wijzigen. Als u de achtergrondkleur bijvoorbeeld instelt op geel, wordt alles wat u wist geel.

 1. Klik op het tabblad Start in de groep Extra op het hulpmiddel GumAfbeelding van de knop Gum.
 2. Klik in de groep Kleuren op Kleur 2 en klik vervolgens op de kleur waarmee u wilt wissen. Als u wit wilt gebruiken, hoeft u geen kleur te kiezen.

 3. Sleep de aanwijzer over het gebied dat u wilt uitgummen.

Een afbeelding opslaan

Sla uw afbeelding vaak op om te voorkomen dat u uw werk per ongeluk kwijtraakt. Als u wilt opslaan, klikt u op de knop PaintAfbeelding van de knop Paint en vervolgens op Opslaan. Hiermee worden alle wijzigingen opgeslagen die in de afbeelding zijn aangebracht nadat u deze de laatste keer hebt opgeslagen.

Als u een nieuwe afbeelding de eerste keer opslaat, moet u hiervoor een bestandsnaam opgeven. Voer de volgende stappen uit:

 1. Klik op de knop PaintAfbeelding van de knop Paint en klik vervolgens op Opslaan.
 2. Selecteer de gewenste bestandsindeling in het vak Opslaan als type.

 3. Typ een naam in het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op Opslaan.