Windows wordt geleverd met de basisschermlezer Verteller. Met Verteller wordt de tekst op het scherm voorgelezen en worden bepaalde gebeurtenissen beschreven (zoals foutberichten die worden weergegeven) die plaatsvinden wanneer u de computer gebruikt.

Verteller is niet beschikbaar in alle talen. Als de onderstaande stappen niet werken, is Verteller dan ook niet beschikbaar in uw taal.

 1. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start en typ Verteller in het zoekvak. Klik op Verteller in de lijst met resultaten.

 2. Met de sneltoetsen in de volgende tabel kunt u opgeven welke tekst u met Verteller wilt laten voorlezen:

  Sneltoets Voor dit resultaat
  Sneltoets

  Ctrl+Shift+Enter

  Voor dit resultaat

  Informatie over het huidige item laten voorlezen

  Sneltoets

  Ctrl+Shift+Spatiebalk

  Voor dit resultaat

  Het hele geselecteerde venster laten voorlezen

  Sneltoets

  Ctrl+Alt+Spatiebalk

  Voor dit resultaat

  De items laten voorlezen die in het huidige venster zijn geselecteerd

  Sneltoets

  Insert+Ctrl+G

  Voor dit resultaat

  Een beschrijving van de items naast het geselecteerde element laten voorlezen

  Sneltoets

  Ctrl

  Voor dit resultaat

  Verteller laten stoppen met het voorlezen van tekst

  Sneltoets

  Insert+Q

  Voor dit resultaat

  De cursor terug verplaatsen naar het begin van eerdere tekst die een andere opmaak heeft. De cursor wordt bijvoorbeeld van een vet opgemaakt woord verplaatst naar het begin van een niet vet opgemaakt woord dat daarvoor staat.

  Sneltoets

  Insert+W

  Voor dit resultaat

  De cursor verplaatsen naar het begin van de volgende tekst die een andere opmaak heeft. De cursor wordt bijvoorbeeld van een vet opgemaakt woord verplaatst naar het begin van een niet vet opgemaakt woord dat daarna staat.

  Sneltoets

  Insert+E

  Voor dit resultaat

  De cursor terug verplaatsen naar het begin van tekst die dezelfde opmaak heeft. De cursor wordt bijvoorbeeld van het midden van een vet opgemaakt woord verplaatst naar het begin van dat woord.

  Sneltoets

  Insert+R

  Voor dit resultaat

  De cursor verplaatsen naar het einde van tekst die dezelfde opmaak heeft. De cursor wordt bijvoorbeeld van het midden van een vet opgemaakt woord verplaatst naar het einde van dat woord.

  Sneltoets

  Insert+F2

  Voor dit resultaat

  Alle tekst selecteren die dezelfde opmaak heeft als het teken bij de cursor

  Sneltoets

  Insert+F3

  Voor dit resultaat

  Het huidige teken laten voorlezen

  Sneltoets

  Insert+F4

  Voor dit resultaat

  Het huidige woord laten voorlezen

  Sneltoets

  Insert+F5

  Voor dit resultaat

  De huidige regel laten voorlezen

  Sneltoets

  Insert+F6

  Voor dit resultaat

  De huidige alinea laten voorlezen

  Sneltoets

  Insert+F7

  Voor dit resultaat

  De huidige pagina laten voorlezen

  Sneltoets

  Insert+F8

  Voor dit resultaat

  Het huidige document laten voorlezen

Opmerking

 • De Insert-toets wordt gebruikt voor opdrachten van Verteller. Als u op Insert drukt wanneer Verteller wordt uitgevoerd, kunt u geen tekens invoegen. Als u tekens wilt invoegen met de Insert-toets wanneer Verteller wordt uitgevoerd, drukt u op Insert+I en typt u vervolgens de tekens die u wilt invoegen.

Alles weergeven

De tekst kiezen die met Verteller wordt voorgelezen

 1. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start en typ Verteller in het zoekvak. Klik op Verteller in de lijst met resultaten.

 2. Voer een of meer van de volgende handelingen uit onder Hoofdinstellingen voor Verteller:

  • Als u de tekst die u typt wilt laten voorlezen, schakelt u het selectievakje Toetsaanslagen van de gebruiker weergeven in.

  • Als u een melding wilt horen wanneer er gebeurtenissen op de achtergrond plaatsvinden (bijvoorbeeld wanneer er een bericht wordt weergegeven), schakelt u het selectievakje Systeemberichten aankondigen in.

  • Als u een melding wilt horen wanneer er in het scherm wordt geschoven, schakelt u het selectievakje Verschuivingen van beeld aankondigen in.

De stem van Verteller wijzigen

 1. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start en typ Verteller in het zoekvak. Klik op Verteller in de lijst met resultaten.

 2. Klik op Instellingen voor stem en stel de gewenste aanpassingen in:

  • Als u een andere stem wilt gebruiken, klikt u in het vak Stem selecteren op de gewenste stem.

  • Voor een snellere stem selecteert u een nummer in de lijst Snelheid instellen. Hoe hoger het nummer, hoe sneller de stem.

  • Voor een hardere stem selecteert u een nummer in de lijst Volume instellen. Hoe hoger het nummer, hoe harder de stem.

  • Voor een hogere stem selecteert u een nummer in de lijst Toonhoogte instellen. Hoe hoger het nummer, hoe hoger de toonhoogte. Een hogere stem is voor sommige personen beter te horen.

Verteller geminimaliseerd starten

 1. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start en typ Verteller in het zoekvak. Klik op Verteller in de lijst met resultaten.

 2. Schakel het selectievakje Verteller geminimaliseerd starten in.

  Wanneer u Verteller de volgende keer start, wordt het programma weergegeven als pictogram op de taakbalk in plaats van geopend op het scherm.

  Klik op de taakbalk op Verteller als u het dialoogvenster Verteller wilt maximaliseren.

Verteller uitschakelen

 1. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start en typ Verteller in het zoekvak. Klik op Verteller in de lijst met resultaten.

 2. Klik op Bepalen of Verteller wordt gestart bij aanmelden.

 3. Schakel de selectievakjes Verteller inschakelen en Audiobeschrijving inschakelen uit en klik op Toepassen.