Hoe kan ik de browserinstellingen wijzigen?

U kunt Internetopties in het Configuratiescherm gebruiken om een reeks browserinstellingen te wijzigen.

Alles weergeven

Instellingen voor de internetverbinding wijzigen

Gebruik het tabblad Verbindingen in Internetopties om een internetverbinding in te stellen, inbel- en VPN-instellingen (Virtual Private Network) toe te voegen of te wijzigen of LAN-instellingen (Local Area Network) te wijzigen.

 1. Open Internetopties door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Configuratiescherm, Netwerk en internet en Internetopties.

 2. Klik op het tabblad Verbindingen.

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over het wijzigen van instellingen voor de internetverbinding:

Proxyserverinstellingen wijzigen

Een proxyserver is een computer die als intermediair tussen een webbrowser en internet fungeert. Proxyservers verbeteren de webprestaties doordat op deze servers een kopie van veelgebruikte webpagina's wordt opgeslagen. Wanneer door een browser een webpagina wordt opgevraagd die in de paginaverzameling op de proxyserver (de cache) is opgeslagen, wordt de pagina door de proxyserver weergegeven. Dit is sneller dan het weergeven van de pagina van internet. Proxyservers verbeteren ook de beveiliging doordat op bepaalde webinhoud en schadelijke software wordt gefilterd.

Proxyservers worden vooral gebruikt in netwerken van organisaties en bedrijven. Mensen die vanuit huis een verbinding maken met internet, zullen meestal geen proxyserver gebruiken.

Zoek in het Help-systeem van uw webbrowser voor meer informatie over het wijzigen van proxyserverinstellingen.

De kleuren en lettertypen op webpagina's wijzigen

In de meeste browsers kunt u de lettertypen en kleuren kiezen die u wilt gebruiken om webpagina's weer te geven. Deze instellingen hebben doorgaans geen invloed op webpagina's die zo zijn ontworpen dat de kleuren en lettertypen niet kunnen worden gewijzigd. Als u aangepaste kleuren en lettertypen wilt gebruiken op alle webpagina's, ongeacht welke kleuren en lettertypen zijn opgegeven door de ontwerper van de website, kunt u de instellingen op de website overschrijven.

Kleuren en lettertypen voor een website opgeven

 1. Open Internetopties door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Configuratiescherm, Netwerk en internet en Internetopties.

 2. Klik op het tabblad Algemeen en voer een van de volgende handelingen of beide handelingen uit:

  • Als u het lettertype wilt wijzigen, klikt u op Lettertypen. Geef de gewenste lettertypen op en klik op OK.

  • Als u kleuren wilt wijzigen, klikt u op Kleuren en schakelt u het selectievakje Windows-kleuren gebruiken uit. Klik op elk kleurvak, klik op de kleur waarop u wilt overschakelen en klik op OK. Klik op OK als u de gewenste kleuren hebt geselecteerd.

 3. Klik op OK.

De lettertype- en kleurinstellingen van een website overschrijven

 1. Open Internetopties door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Configuratiescherm, Netwerk en internet en Internetopties.

 2. Klik op het tabblad Algemeen en klik vervolgens op Toegankelijkheid.

 3. Schakel de selectievakjes Specifieke kleuren van webpagina's negeren, Specifieke lettertypestijlen van webpagina's negeren en Specifieke lettertypegrootten van webpagina's negeren in, klik op OK en klik vervolgens nogmaals op OK.

Pop-ups blokkeren

Een pop-up is een klein browservenster dat wordt weergegeven boven op het venster met de website die u bekijkt. Pop-ups worden meestal meteen geopend zodra u een website weergeeft en zijn doorgaans door adverteerders gemaakt. De meeste webbrowsers bieden de mogelijkheid om de weergave van pop-ups te blokkeren.

Zoek in het Help-systeem van uw webbrowser voor meer informatie over het blokkeren van pop-ups.

De installatie van invoegtoepassingen beheren

Invoegtoepassingen voor webbrowsers voegen voorzieningen (bijvoorbeeld extra werkbalken, muisaanwijzers met animatie, tikkers en pop-upblokkeringen) aan uw webbrowser toe. Veel invoegtoepassingen zijn afkomstig van internet en doorgaans moet u toestemming geven voordat ze naar uw computer worden gedownload. Sommige invoegtoepassingen worden echter gedownload zonder dat u het weet. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de invoegtoepassing onderdeel uitmaakte van een andere programma dat u hebt geïnstalleerd. Een aantal invoegtoepassingen wordt in combinatie met Windows geïnstalleerd.

Zoek in het Help-systeem van uw webbrowser voor meer informatie over het beheren van de installatie van invoegtoepassingen.