Mappen in een bibliotheek opnemen

In een bibliotheek wordt inhoud uit verschillende mappen verzameld. U kunt mappen uit verschillende locaties in dezelfde bibliotheek opnemen en de mappen in die mappen vervolgens als één verzameling weergeven en ordenen. Als u bijvoorbeeld bepaalde afbeeldingen op een externe harde schijf hebt opgeslagen, kunt u een map van die harde schijf opnemen in uw bibliotheek Afbeeldingen. U hebt dan in de bibliotheek Afbeeldingen toegang tot de bestanden in die map wanneer de harde schijf is aangesloten op uw computer.

Afbeelding van het navigatievenster met de bibliotheek Afbeeldingen en drie daarin opgenomen mappen
Het navigatievenster met de bibliotheek Afbeeldingen en drie daarin opgenomen mappen

Zie Bibliotheken: veelgestelde vragen voor meer informatie over welke types mappen u kunt opnemen in een bibliotheek:

Bekijk deze video om te leren hoe u een map in een bibliotheek opneemt of uit een bibliotheek verwijdert (1:17)
Alles weergeven

Een map op uw computer in een bibliotheek opnemen

 1. Klik op de taakbalk op de knop Windows VerkennerAfbeelding van de knop Windows Verkenner.
 2. Navigeer in het navigatiedeelvenster (het linkerdeelvenster) naar de map die u wilt opnemen en klik er één keer op (niet dubbelklikken).

 3. Klik in de werkbalk (boven de bestandslijst) op In bibliotheek opnemen en klik vervolgens op een bibliotheek (bijvoorbeeld Documenten).

Een map van een externe harde schijf in een bibliotheek opnemen

Zorg dat de externe harde schijf op uw computer is aangesloten en controleer of het apparaat door de computer wordt herkend. (Zie Apparaten en printers installeren, weergeven en beheren voor meer informatie.)

 1. Klik op de taakbalk op de knop Windows VerkennerAfbeelding van de knop Windows Verkenner.
 2. Klik in het navigatievenster (het linkerdeelvenster) op Computer en ga vervolgens naar de gewenste map op de externe harde schijf.

 3. Klik in de werkbalk (boven de bestandslijst) op In bibliotheek opnemen en klik vervolgens op een bibliotheek (bijvoorbeeld Documenten).

Opmerking

 • Mappen op verwisselbare media (zoals cd's en dvd's) en op bepaalde USB-flashstations kunt u niet in een bibliotheek opnemen.

Een netwerkmap opnemen in een bibliotheek

U kunt een netwerkmap alleen aan een bibliotheek toevoegen als de map is toegevoegd aan de index of offline beschikbaar is gemaakt. Zie Bibliotheken: veelgestelde vragen voor meer informatie over hoe u een netwerkmap offline beschikbaar maakt.

 1. Klik op de taakbalk op de knop Windows VerkennerAfbeelding van de knop Windows Verkenner.
 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik in het navigatievenster (het linkerdeelvenster) op Computer en ga vervolgens naar de netwerkmap die u wilt opnemen.

  • Klik op het pictogram links van de adresbalk, typ het gewenste pad in het netwerk, druk op Enter en ga vervolgens naar de map die u wilt opnemen.

 3. Klik in de werkbalk (boven de bestandslijst) op In bibliotheek opnemen en klik vervolgens op een bibliotheek (bijvoorbeeld Documenten).

Opmerking

 • Als de optie In bibliotheek opnemen niet wordt weergegeven, is de netwerkmap niet geïndexeerd en niet offline beschikbaar.

Een map uit een bibliotheek verwijderen

Als u een bepaalde map niet langer in een bibliotheek wilt volgen, kunt u de map uit de bibliotheek verwijderen. Als u een map uit een bibliotheek verwijdert, worden de map en de inhoud ervan niet verwijderd uit de oorspronkelijke locatie.

 1. Klik op de taakbalk op de knop Windows VerkennerAfbeelding van de knop Windows Verkenner.
 2. Klik in het navigatievenster (het linkerdeelvenster) op de bibliotheek waaruit u mappen wilt verwijderen.

 3. Klik in het bibliotheekvenster (boven de lijst met bestanden) naast Inclusief op Locaties.

 4. Klik in het dialoogvenster dat verschijnt op de map die u wilt verwijderen, klik op Verwijderen en klik vervolgens op OK.