Uw foto's beheren

Met de afbeeldingenbibliotheek kunt u gemakkelijk zoeken naar foto's op uw computer en deze bekijken. In de afbeeldingenbibliotheek worden standaard alle foto's weergegeven die zich bevinden in de map Mijn afbeeldingen, maar u kunt ook andere mappen in de afbeeldingenbibliotheek opnemen. Zie Mappen in een bibliotheek opnemen voor meer informatie.

Alles weergeven

De afbeeldingenbibliotheek openen

  • Open de bibliotheek Afbeeldingen door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Afbeeldingen.

Bladeren in de afbeeldingenbibliotheek en foto's bekijken

U wilt Doe het volgende
U wilt

Een groter voorbeeld van een miniatuurweergave bekijken

Doe het volgende
Klik op de werkbalk op de knop VoorbeeldvensterAfbeelding van de voorbeeldvensterknop en klik vervolgens op de foto.
U wilt

De foto in een grotere weergave bekijken

Doe het volgende

Klik op de werkbalk op de pijl-omlaag naast Voorbeeld en klik vervolgens op Windows Photo Viewer.

Bestanden rangschikken in de afbeeldingenbibliotheek

Naar Procedure
Naar

Uw foto's rangschikken op map, maand, dag, classificatie, label of een andere eigenschap

Procedure

Klik in het bibliotheekvenster (boven de bestandslijst) op een item in de lijst Sorteren op.

Naar
De ordening van bestanden opnieuw instellen op de standaardwaarde nadat u de weergave hebt gewijzigd in het menu BeeldAfbeelding van de knop Weergaven
Procedure

Klik in de lijst Sorteren op op Wijzigingen ongedaan maken.

Zoeken in de afbeeldingenbibliotheek

Naar Procedure
Naar

Zoeken naar een foto op bestandsnaam of label

Procedure

Typ de naam van het bestand of het label in het vak Zoeken. U kunt de gehele naam of alleen de eerste paar letters typen.

Zie Foto's van labels voorzien zodat ze gemakkelijk zijn terug te vinden voor meer informatie over het toevoegen van labels aan afbeeldingen.

Afbeelding van het zoekvak
Het zoekvak
Naar

Een foto zoeken op label

Procedure

Klik in het navigatievenster onder Bibliotheken op Afbeeldingen, klik op het zoekvak en vervolgens op Labels. Klik daarna op een label om alle foto's weer te geven waarvoor dat label wordt gebruikt.

Afbeelding van labels van het zoekvak
Labels in het zoekvak
Naar

Terugkeren naar de afbeeldingenbibliotheek na een zoekopdracht

Procedure
Nadat u naar foto's hebt gezocht, klikt u op de knop VorigeAfbeelding van de knop Vorige om van de zoekresultaten terug naar de afbeeldingenbibliotheek te gaan.
Naar

Een foto zoeken met meerdere labels

Procedure

Klik in het zoekvak op Labels, klik op een label, typ EN en typ vervolgens het andere label om alle foto's weer te geven met deze beide labels.

Als u bijvoorbeeld foto's wilt vinden met zowel het label "bloem" als het label "berg", voert u dat als volgt in het zoekvak in: Labels: bloem EN berg.

Als u foto's wilt vinden die een van de twee labels bevat, kunt u OF gebruiken. Als u bijvoorbeeld foto's wilt vinden met het label "bloem" of het label "berg", voert u dat als volgt in het zoekvak in: Labels: bloem OF berg.

Naar

Een foto zoeken op bestandsextensie

Procedure

Klik in het zoekvak op Type en klik vervolgens op het fotobestandstype dat u wilt zoeken.

Naar

Een foto zoeken op jaar, maand, datumbereik of de datum waarop de foto is genomen

Procedure

Klik in het zoekvak op Genomen op en klik vervolgens op een van de criteria die in het vak worden weergegeven. Als u bijvoorbeeld alle foto's wilt zoeken die u dit jaar hebt gemaakt, klikt u op Eerder dit jaar.

Als u foto's wilt zoeken die in een bepaalde maand zijn genomen, zoekt u de maand op en klikt u op de maand in de agenda.

Naar

Foto's zoeken die op verschillende datums zijn gemaakt

Procedure

Klik in het zoekvak op Genomen op, typ de eerste datum, typ OF en typ vervolgens een andere datum. Als u bijvoorbeeld foto's wilt zoeken die op 18 mei 2008 OF 20 mei 2008 zijn genomen, typt u het volgende in het zoekvak: Genomen op: 18-5-2008 OF 20-5-2008.

Naar

Een foto zoeken op classificatie

Procedure

Typ in het zoekvak Classificatie: en klik op een groep sterren van de foto's die met die sterclassificatie zijn gemarkeerd.

Mappen opnemen in de afbeeldingenbibliotheek

U kunt de items in de afbeeldingenbibliotheek wijzigen door mappen op te nemen. Dit is handig als bepaalde foto's zich op een andere locatie bevinden dan in de map Mijn afbeeldingen of Openbare afbeeldingen.

  1. Open de bibliotheek Afbeeldingen door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Afbeeldingen.

  2. Klik in het bibliotheekvenster (boven de lijst met bestanden) naast Omvat op Locaties.

  3. Klik op Toevoegen in het dialoogvenster Locaties afbeeldingenbibliotheek.

  4. Ga naar de map of het station met foto's, klik op Map opnemen en vervolgens op OK.