Documenten of foto's scannen met Windows Faxen en scannen

Met Windows Faxen en scannen kunt u documenten of foto's scannen. U hoeft alleen een scanner op uw computer aan te sluiten. Zie Een scanner installeren voor meer informatie.

Bekijk deze video om te leren hoe u een document of foto scant (1:29)

Documenten scannen met Windows Faxen en scannen

Voordat u begint, moet u controleren dat uw scanner correct is geïnstalleerd en is ingeschakeld.

 1. Klik achtereenvolgens op Start, Afbeelding van de knop StartAlle programma's en klik vervolgens op Windows Faxen en scannen.
 2. Klik op Scannen onder aan het linkerdeelvenster.

 3. Klik op Nieuwe scan op de werkbalk.

 4. Klik in het dialoogvenster Nieuwe scan op de lijst Profiel en kies vervolgens Documenten. De standaardinstellingen voor het scannen van documenten worden automatisch weergegeven. U kunt deze instellingen gebruiken of wijzigen.

 5. Klik op Voorbeeld als u een voorbeeld van uw gescande document wilt weergeven.

 6. Klik op Scannen.

Afbeeldingen scannen met Windows Faxen en scannen

Voordat u begint, moet u controleren dat uw scanner correct is geïnstalleerd en is ingeschakeld.

 1. Klik achtereenvolgens op Start, Afbeelding van de knop StartAlle programma's en klik vervolgens op Windows Faxen en scannen.
 2. Klik op Scannen onder aan het linkerdeelvenster.

 3. Klik op Nieuwe scan op de werkbalk.

 4. Klik in het dialoogvenster Nieuwe scan op de lijst Profiel en klik vervolgens op Foto. De standaardinstellingen voor het scannen van foto's worden automatisch weergegeven. U kunt deze instellingen gebruiken of wijzigen.

 5. Klik op Voorbeeld als u een voorbeeld van de gescande foto wilt weergeven. Wijzig indien nodig de scaninstellingen en bekijk het voorbeeld van de afbeelding opnieuw.

 6. Klik op Scan uitvoeren.

Opmerkingen

 • U kunt een afbeelding bijsnijden voordat u deze scant door te klikken op Voorbeeld in het dialoogvenster Nieuwe scan. Sleep de grepen voor het bijsnijden in het voorbeeldgebied om het formaat van de afbeelding te wijzigen.

 • Met sommige scanners kunnen afzonderlijke documenten of foto's die op de scannerplaat worden geplaatst, als afzonderlijke bestanden worden opgeslagen. Als uw scanner over die mogelijkheid beschikt, kunt u het selectievakje Afbeeldingen als voorbeeld weergeven of afbeeldingen scannen als afzonderlijke bestanden inschakelen. Als deze mogelijkheid niet aanwezig is, is deze optie niet beschikbaar.

 • Gescande documenten en foto's worden in de map Documenten opgeslagen onder Gescande documenten. Als u een nieuwe map maakt in de map Gescande documenten, wordt deze pas in de scanweergave getoond als u Windows Faxen en scannen sluit en opnieuw opent of als u de lijst met mappen samenvouwt en vervolgens uitvouwt.

 • Als u de standaardnaam voor een gescand document of een gescande foto wilt wijzigen, klikt u in de scanweergave met de rechtermuisknop op de bestandsnaam en klikt u vervolgens op Naam wijzigen.

 • Als u uw gescande documenten of foto's wilt ordenen, klikt u met de rechtermuisknop op de map Scannen in het linkerdeelvenster en klikt u vervolgens op Nieuwe map. Als u een gescande foto of gescand document naar een map wilt verplaatsen, klikt u met de rechtermuisknop op het document, klikt u vervolgens op Naar map verplaatsen en selecteert u ten slotte de bestemming.

 • U kunt gescande documenten automatisch doorsturen naar een e-mailadres of een netwerkmap. Als u een optie voor doorsturen wilt instellen, klikt u op Extra en vervolgens op Routering van gescande bestanden. Selecteer uw voorkeursoptie, voer de details in en klik vervolgens op Opslaan.