Opties voor opnamen in Windows Media Center instellen

U kunt aanpassen hoe tv-programma's in Windows Media Center worden opgenomen. U kunt bijvoorbeeld aan bepaalde opnamen voorrang geven boven andere opnamen of u kunt de opnamekwaliteit voor toekomstige opnamen wijzigen.

Zie Televisie opnemen in Windows Media Center als u niet zeker weet hoe u aan de slag moet met Media Center om tv op uw computer op te nemen.

Zie Waarom is mijn tv-programma niet opgenomen in Windows Media Center? en Tv kijken in Windows Media Center: veelgestelde vragen als u problemen ondervindt bij het opnemen van tv-programma's.

Alles weergeven

De locatie wijzigen waar tv-programma's worden opgenomen in Media Center

Wanneer een tv-programma wordt opgenomen met Media Center, wordt het bestand opgeslagen in de map voor openbare tv-opnamen op uw primaire harde schijf (meestal C:\Gebruikers\Openbaar\Tv-opnamen). Als u een andere harde schijf op uw computer hebt geïnstalleerd of een extern opslagapparaat hebt, kunt u de locatie wijzigen waar opgenomen tv-programma's met Media Center worden opgeslagen.

 1. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik op Windows Media Center.
 2. Blader op het startscherm van Windows Media Center naar Taken, klik op Instellingen, vervolgens op Tv, daarna op Recorder en klik ten slotte op Opslag voor recorder.

 3. Klik onder Opnemen op station op de plus‌- Afbeelding van de plusknop of min-‌ Afbeelding van de minknop knop om een nieuw station voor Media Center te kiezen waarop opgenomen tv-programma's moeten worden opgeslagen. (Als er geen andere stations zijn geïnstalleerd op of zijn verbonden met uw computer, zijn deze knoppen niet beschikbaar.)
 4. Klik op Opslaan.

Tips

 • Als u niet zeker weet hoeveel beschikbare ruimte een bepaald station heeft, selecteert u het station en raadpleegt u de grafiek onder Totale opnametijd voordat u opslaat.

 • Als u de hoeveelheid harde-schijfruimte wilt beperken die Media Center voor opgenomen programma's kan gebruiken, verlaagt u de instelling bij Maximale schijfruimte voor tv-opnamen.

De mappen wijzigen die in Media Center worden gecontroleerd op opgenomen tv-programma's

Hoewel tv-programma's in Media Center slechts op één locatie tegelijk kunnen worden opgenomen, kunnen wel meerdere locaties voor opgenomen inhoud worden gecontroleerd. Dit kan handig zijn als u een groot aantal tv-programma's hebt en een aantal ervan op een andere locatie wilt opslaan.

 1. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik op Windows Media Center.
 2. Blader op het startscherm van Windows Media Center naar Taken, klik op Instellingen, vervolgens op Tv, daarna op Recorder en klik ten slotte op Mediabibliotheken.

 3. Klik op Mappen toevoegen aan de bibliotheek en volg de instructies om een nieuwe map (of mappen) te kiezen die Media Center moet controleren op opgenomen tv-programma's.

  Zie Mediabestanden aan Windows Media Center toevoegen voor meer informatie.

Bepalen wanneer programma's automatisch worden verwijderd

U kunt de standaardinstellingen wijzigen waarmee wordt bepaald wanneer opgenomen tv-programma's automatisch worden verwijderd.

 1. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik op Windows Media Center.
 2. Blader op het startscherm van Windows Media Center naar Taken, klik op Instellingen, vervolgens op Tv, daarna op Recorder en klik ten slotte op Standaardwaarden voor opnamen.

 3. Selecteer een van de volgende opties onder Bewaren:

  • Totdat de ruimte nodig is: hiermee worden opnamen automatisch verwijderd om ruimte maken voor nieuwe opnamen.

  • 1 week: hiermee wordt een opname automatisch één week na opname verwijderd.

  • Totdat ik de opname heb bekeken: hiermee wordt een opname automatisch verwijderd nadat u deze hebt bekeken.

  • Totdat ik de opname verwijder: hiermee worden opnamen niet automatisch verwijderd.

 4. Klik op Opslaan.

De begin- en eindtijd van een opname wijzigen

Met Media Center wordt een opname standaard twee minuten vóór de geplande tijd gestart en drie minuten na de geplande tijd gestopt. U kunt deze instellingen wijzigen en aan het begin of aan het eind meer tijd toestaan.

 1. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik op Windows Media Center.
 2. Blader op het startscherm van Media Center naar Taken, klik op Instellingen, vervolgens op Tv, daarna op Recorder en klik ten slotte op Standaardwaarden voor opnamen.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik onder Start indien mogelijk op de plus‌- Afbeelding van de plusknop of min‌- Afbeelding van de minknopknop om aan te geven wanneer een opname moet beginnen.
  • Klik onder Stop indien mogelijk op de plus‌- Afbeelding van de plusknop of min‌- Afbeelding van de minknopknop om aan te geven wanneer een opname moet eindigen.
 4. Klik op Opslaan.

De opties voor het opnemen van een serie wijzigen

Wanneer u een opname voor een tv-serie plant, worden afleveringen in Media Center automatisch opgenomen op basis van de opties die u hier instelt.

 1. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik op Windows Media Center.
 2. Blader op het startscherm van Media Center naar Taken, klik op Instellingen, vervolgens op Tv, daarna op Recorder en klik ten slotte op Standaardwaarden voor opnamen.

 3. Schuif omlaag naar de sectie STANDAARDWAARDEN VOOR OPNAMEN, ALLEEN VOOR SERIES.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik onder Type aflevering op de plus-‌ Afbeelding van de plusknop of min‌- Afbeelding van de minknopknop om alleen nieuwe afleveringen, herhalingen of live-afleveringen op te nemen.
  • Klik onder Kanalen op de plus‌- Afbeelding van de plusknop of min‌- Afbeelding van de minknopknop om programma's in deze serie op elk kanaal of alleen op een specifiek kanaal op te nemen.
  • Klik onder Tijdstip van de uitzending op de plus‌- Afbeelding van de plusknop of min‌- Afbeelding van de minknopknop om programma's in deze serie op elk tijdstip of alleen op een specifiek tijdstip op te nemen.
  • Geef onder Aantal te bewaren opnamen aan hoeveel opnamen uit deze serie moeten worden bewaard voordat oudere afleveringen automatisch worden verwijderd.

 5. Klik op Opslaan.

Opmerkingen   

 • Wanneer u een tv-programma of film opneemt, wordt het programma of de film als een Tv-programma dat door Windows is opgenomen met de bestandsextensie .WTV opgeslagen. Zie Een opgenomen tv-bestand (.wtv) converteren naar een ouder formaat voor meer informatie over het converteren van WTV-bestanden naar .DVR-MS (het bestandstype dat werd gebruikt in eerdere versies van Media Center).

 • U hebt een analoge of digitale tv-tuner nodig om live-tv af te spelen en op te nemen in Windows Media Center. Als uw computer geen tv-tuner bevat, kunt u er wellicht een toevoegen. Zie Help-informatie opvragen over uw tv-tuner voor informatie over het verkrijgen van een tv-tuner of neem contact op met de fabrikant van uw computer.