Bestanden delen via openbare mappen

De openbare mappen bieden een handige manier om bestanden op uw computer te delen. U kunt de bestanden in openbare mappen delen met andere personen die dezelfde computer gebruiken en met personen die andere computers gebruiken binnen uw netwerk. Alle bestanden en mappen die u in een openbare map plaatst, worden automatisch gedeeld met de personen die toegang hebben tot uw openbare map.

Afbeelding van openbare mappen
De openbare mappen in de Windows-bibliotheken

Waar bevinden de openbare mappen zich?

De openbare mappen bevinden zich in de documentbibliotheek.

U opent de openbare mappen als volgt

 1. Open de bibliotheek Documenten door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Documenten.

 2. Klik in het linkerdeelvenster onder Bibliotheken op de pijl naast een van de bibliotheken (Documenten, Muziek, Afbeeldingen, of Video's).

  De openbare mappen worden weergegeven voor elke bibliotheek.

Zijn de openbare mappen de enige manier om bestanden te delen in Windows?

Nee. U kunt ook bestanden rechtstreeks delen vanuit een willekeurige map op uw computer zonder de bestanden te kopiëren of verplaatsen naar een openbare map. Wanneer u bestanden direct deelt vanuit een map, hebt u meer controle over met wie u bestanden deelt. U kunt personen afzonderlijk selecteren en het machtigingsniveau voor delen voor elke persoon apart instellen. Voor informatie over wanneer te delen vanuit een openbare map en wanneer direct vanuit andere mappen op uw computer raadpleegt u Basisbeginselen voor het delen van bestanden en Bestanden met anderen delen.

Opmerking

 • Het gebruik van een thuisgroep is een nieuwe manier van delen. Een thuisgroep bestaat uit een groep computers die afbeeldingen, muziek, video's, documenten en zelfs printers delen. Zorg ervoor dat op alle computers Windows 7 wordt uitgevoerd, zodat zij kunnen deelnemen aan een thuisgroep. Voor meer informatie Wat is een thuisgroep? en Thuisgroep: veelgestelde vragen.

Wat is de inhoud van de openbare mappen?

De openbare mappen bevatten submappen waarmee u orde op zaken kunt stellen. Zij bevatten echter geen bestanden totdat u of een andere gebruikers van de computer deze toevoegt. Deze mappen zijn geordend op inhoudstype, zoals:

 • Openbare documenten

 • Openbare muziek

 • Openbare afbeeldingen

 • Openbare video's

Welke inhoud kan ik in de openbare mappen plaatsen?

Dat bepaalt u zelf. U kunt bestanden of mappen die u wilt delen plaatsen in de openbare mappen. U kunt de muziek die u wilt delen in de map Openbare muziek plaatsen, foto's in de map Openbare afbeeldingen, enzovoorts. De openbare mappen zijn een geschikte locatie voor alle bestanden die u wilt delen met de personen die u toegang tot deze mappen hebt gegeven.

Opmerking

 • Zet geen bestanden in de openbare mappen tenzij u zeker weet dat u wilt dat anderen ze zien. Als u wilt dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot een bestand, overweeg dan het te delen vanuit een niet-openbare map. Voor informatie over delen op deze manier raadpleegt u Bestanden met anderen delen.

Wie heeft toegang tot de openbare mappen?

Openbare mappen delen is standaard uitgeschakeld (behalve in een thuisgroep). Wanneer Openbare mappen delen is ingeschakeld, heeft iedereen op uw computer of netwerk toegang tot deze mappen. Wanneer de optie is uitgeschakeld, hebben alleen personen met een gebruikersaccount en wachtwoord op uw computer toegang tot deze mappen.

Bekijk deze video om te leren hoe u Openbare mappen delen in- of uitschakelt (1:13)

Openbare mappen delen in- of uitschakelen

 1. Open Geavanceerde instellingen voor delen door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Typ netwerk in het zoekvak, klik op Netwerkcentrum en vervolgens in het linkernavigatiedeelvenster op Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen.

 2. Klik op de dubbele punthaken Afbeelding van de dubbele punthaken om het huidige netwerkprofiel uit te vouwen.
 3. Selecteer een van de volgende opties in het vak Openbare mappen delen:

  • Delen inschakelen, zodat iedereen met netwerktoegang bestanden in de openbare mappen kan lezen en schrijven

  • Openbare mappen delen uitschakelen (gebruikers die op deze computer zijn aangemeld hebben nog steeds toegang tot deze mappen)

 4. Klik op Wijzigingen opslaan. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

Opmerkingen

 • Wanneer u de map Openbaar op de computer deelt met andere gebruikers, kunnen deze de bestanden die in deze map zijn opgeslagen, openen en weergeven alsof ze op hun eigen computer zijn opgeslagen. Als u deze gebruikers machtiging verleent om bestanden te wijzigen, worden hun wijzigingen doorgevoerd in de bestanden op uw computer.

 • Als u op een Openbare map of de inhoud daarvan klikt, ziet u de optie Geavanceerde instellingen voor delen in het menu Delen met. Met deze optie komt u automatisch bij het Configuratiescherm, waar u Openbare mappen delen in- of uit kunt schakelen.

Wanneer u met wachtwoord beveiligd delen inschakelt in het Configuratiescherm, kunt u de toegang tot Openbare mappen beperken tot personen met een gebruikersaccount en wachtwoord op uw computer. Deze optie is niet beschikbaar in een domein.

Met wachtwoord beveiligd delen in- of uitschakelen

 1. Open Geavanceerde instellingen voor delen door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Typ netwerk in het zoekvak, klik op Netwerkcentrum en vervolgens in het linkernavigatiedeelvenster op Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen.

 2. Klik op de dubbele punthaken Afbeelding van de dubbele punthaken om het huidige netwerkprofiel uit te vouwen.
 3. Selecteer een van de volgende opties in het vak Met wachtwoord beveiligd delen:

  • Wachtwoordbeveiliging inschakelen

  • Wachtwoordbeveiliging uitschakelen

 4. Klik op Wijzigingen opslaan. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.