Verbinding maken met internet via mobiel breedband

Mobiele breedbandtechnologie, ook wel WWAN (Wireless Wide Area Network)-technologie genoemd, biedt mobiele verbinding met internet. Als u gebruik wilt maken van mobiel breedband, moet u beschikken over een gegevenskaart en een data-abonnement bij een provider van mobiel breedband. Zie voor meer informatie Wat is mobiel breedband?

Wanneer u een apparaat en een data-abonnement hebt, moet u de SIM (Subscriber Identity Module) en de mobiele breedbandservice voor de SIM activeren. Uw mobiele provider of de leverancier van uw apparaat verstrekt u de nodige informatie hiervoor.

Als u een externe gegevenskaart gebruikt, controleert u of deze op de juiste manier in de laptop is geplaatst. Als er een schakelaar voor draadloos netwerkverkeer is, controleert u of deze is ingeschakeld. De schakelaar voor draadloos netwerkverkeer bevindt zich meestal aan de voorkant of zijkant van een laptop. Voer vervolgens de volgende stappen uit om de instellingen voor mobiel breedband te configureren:

Een mobiele breedbandverbinding voor het eerst instellen

 1. Open Verbinding met een netwerk maken door op het netwerkpictogram (Afbeelding van het pictogram voor draadloze netwerken of Afbeelding van het pictogram voor vaste netwerken) in het systeemvak te klikken.

 2. Klik met de rechtermuisknop op uw mobiele breedbandverbinding en klik vervolgens op Verbinden.

 3. Als u daarom wordt gevraagd, typt u de naam van het toegangspunt (Access Point Name, APN) of de toegangsreeks, de gebruikersnaam en het wachtwoord. (U kunt deze informatie vinden in de documentatie bij uw apparaat of uw mobiele breedbandservice.)

 4. Klik op de instellingen voor automatisch verbinden die u wilt wijzigen en klik op Doorgaan.

Eigenschappen van het mobiele breedbandverbindingsprofiel wijzigen (APN, toegangsreeks, gebruikersnaam, wachtwoord en instellingen voor automatisch verbinden)

 1. Open Verbinding met een netwerk maken door op het netwerkpictogram (Afbeelding van het pictogram voor draadloze netwerken of Afbeelding van het pictogram voor vaste netwerken) in het systeemvak te klikken.

 2. Klik met de rechtermuisknop op uw mobiele breedbandnetwerk, klik op Eigenschappen en klik vervolgens op het tabblad Profiel.

  Opmerking

  • Zie het eerder behandelde onderwerp Een mobiele breedbandverbinding voor het eerst instellen, als het tabblad Profiel niet beschikbaar is.

 3. Typ de naam van het toegangspunt (Access Point Name, APN) of de toegangsreeks, de gebruikersnaam en het wachtwoord. (U kunt deze informatie vinden in de documentatie bij uw apparaat of uw mobiele breedbandservice.)

 4. Selecteer een van de volgende opties onder Automatisch verbinden:

  • Altijd automatisch verbinding maken

  • Automatisch verbinding maken behalve bij roamen

  • Nooit automatisch verbinding maken

 5. Als uw computer al met internet is verbonden via een LAN (Local Area Network)-verbinding en u niet wilt dat Windows automatisch verbinding maakt, schakelt u het selectievakje Alleen automatisch verbinden als er geen alternatieve internetverbinding beschikbaar is in.

 6. Klik op OK.

De Roamen-eigenschappen (netwerkselectie) van de mobiele breedbandverbinding wijzigen

 1. Open Verbinding met een netwerk maken door op het netwerkpictogram (Afbeelding van het pictogram voor draadloze netwerken of Afbeelding van het pictogram voor vaste netwerken) in het systeemvak te klikken.

 2. Klik met de rechtermuisknop op uw mobiele breedbandnetwerk, klik op Eigenschappen en klik vervolgens op het tabblad Roamen. (Het tabblad Zwervend is alleen beschikbaar wanneer u aan het zwerven bent.)

 3. Als u wilt dat Windows automatisch een netwerk kiest, selecteert u Automatisch selecteren (aanbevolen). Als u liever een zelf netwerk opgeeft, selecteert u de naam van het netwerk in de lijst en klikt u op Registreren.

  Opmerking

  • Als het verbindingsbeheer voor de breedbandverbinding geen verbinding kan maken met het opgegeven netwerk, wordt automatisch overgeschakeld op Automatisch selecteren.

Verbinding maken met internet via mobiel breedband

 1. Open Verbinding met een netwerk maken door op het netwerkpictogram (Afbeelding van het pictogram voor draadloze netwerken of Afbeelding van het pictogram voor vaste netwerken) in het systeemvak te klikken.

 2. Klik op de naam van uw mobiele breedbandnetwerk en klik op Verbinden.

 3. Typ indien nodig uw pincode voor mobiel breedband en druk op Enter.

Een mobiele breedbandverbinding met internet verbreken

 1. Open Verbinding met een netwerk maken door op het netwerkpictogram (Afbeelding van het pictogram voor draadloze netwerken of Afbeelding van het pictogram voor vaste netwerken) in het systeemvak te klikken.

 2. Klik op de naam van het mobiele breedbandnetwerk en klik op Verbinding verbreken.