Accelerators gebruiken om adressen te zoeken, woorden te definiëren en andere taken uit te voeren voor geselecteerde tekst

Als u accelerators wilt gebruiken, selecteert u tekst op een webpagina om taken uit te voeren, zoals het openen van een adres in een routeplanner of het opzoeken van de definitie van een woord. U kunt ook de webservices of websites kiezen die door accelerators worden gebruikt om verschillende typen taken uit te voeren. Internet Explorer bevat standaard een aantal ingebouwde accelerators, maar u kunt ook zelf accelerators toevoegen of verwijderen.

Wanneer u Internet Explorer voor het eerst installeert, kunt u een verzameling standaardaccelerators accepteren of uw eigen accelerators kiezen in een onlinelijst. De lijst met nieuwe accelerators wordt vaak bijgewerkt. Raadpleeg deze lijst dus regelmatig.

Werken met accelerators

Als u een accelerator wilt gebruiken, voert u de onderstaande stappen uit:

 1. Open Internet Explorer door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start. Typ Internet Explorer in het vak Zoeken en klik vervolgens in de lijst met resultaten op Internet Explorer.

 2. Ga naar de webpagina met de tekst die u voor een accelerator wilt gebruiken en selecteer de tekst.

 3. Klik op de knop GaspedaalAfbeelding van de knop Accelerator om een lijst met accelerators weer te geven.

Als u de muisaanwijzer op een accelerator plaatst, ziet u een voorbeeld van de informatie of inhoud. In veel gevallen bevat het voorbeeld al wat u wilt weten, bijvoorbeeld de definitie of vertaling van een woord. Als dit niet het geval is, klikt u op de accelerator. De webservice wordt dan geopend voor de tekst die u hebt gemarkeerd.

U kunt een accelerator ook gebruiken vanaf de nieuwe tabbladpagina met tekst die u naar het Klembord hebt gekopieerd, bijvoorbeeld vanuit een e-mailbericht of tekstverwerkingsdocument. Als u bijvoorbeeld via e-mail een adres ontvangt waarvoor u de route wilt zien, kopieert u het adres naar het Klembord, opent u Internet Explorer en opent u een nieuw tabblad. Klik op de nieuwe tabbladpagina onder Een accelerator gebruiken op Gekopieerde tekst weergeven om de gekopieerde tekst te controleren. Klik vervolgens op de gekozen accelerator voor een routeplanner.

Nieuwe accelerators ophalen

Hoewel Internet Explorer standaard een aantal accelerators bevat, kunt u ook bekijken welke accelerators nog meer beschikbaar zijn. Voer hiertoe de onderstaande stappen uit:

 1. Open Internet Explorer door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start. Typ Internet Explorer in het vak Zoeken en klik vervolgens in de lijst met resultaten op Internet Explorer.

 2. Klik op de knop Extra en klik vervolgens op Invoegtoepassingen beheren.

 3. Klik in Invoegtoepassingen beheren onder Typen invoegtoepassingen op Accelerators om een lijst met uw huidige accelerators weer te geven.

 4. Klik onder aan het scherm op Meer accelerators zoeken.

 5. Klik op de webpagina in Internet Explorer op de accelerator die u wilt installeren en klik vervolgens op Accelerator installeren.

 6. Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Accelerator toevoegen:

  • Als u een nieuwe accelerator wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen. Tijdens het toevoegen kunt u ook het selectievakje Dit mijn standaardprovider maken voor deze categorie accelerators inschakelen.

  • Als u een bestaande accelerator wilt vervangen, klikt u op Vervangen.

  • Als u niet zeker weet of u de website in het veld Van kunt vertrouwen, klikt u op Annuleren.

Niet-standaardaccelerators gebruiken

Er is altijd één standaardacceleratorprovider voor elke acceleratorcategorie. U kunt echter meer providers toevoegen aan de categorie. Wanneer u een nieuwe provider toevoegt aan een categorie, kunt u deze weergeven door de onderstaande stappen uit te voeren:

 1. Open Internet Explorer door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start. Typ Internet Explorer in het vak Zoeken en klik vervolgens in de lijst met resultaten op Internet Explorer.

 2. Ga naar de webpagina met de tekst die u voor een accelerator wilt gebruiken en selecteer de tekst.

 3. Klik op de knop GaspedaalAfbeelding van de knop Accelerator om een lijst met accelerators weer te geven, wijs Alle accelerators aan en klik op de accelerator die u wilt gebruiken.

Uw accelerators beheren

Als u uw accelerators wilt beheren, voert u de onderstaande stappen uit:

 1. Open Internet Explorer door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start. Typ Internet Explorer in het vak Zoeken en klik vervolgens in de lijst met resultaten op Internet Explorer.

 2. Klik op de knop Extra en klik vervolgens op Invoegtoepassingen beheren.

 3. Klik in Invoegtoepassingen beheren onder Typen invoegtoepassingen op Accelerators om een lijst met uw huidige accelerators weer te geven.

 4. Klik op een accelerator in de lijst en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de status van een acceleratorprovider wilt wijzigen, klikt u op de knop Inschakelen, Uitschakelen, Als standaard instellen of Als standaard verwijderen. De knoppen kunnen veranderen afhankelijk van de huidige status van de accelerator.

  • U kunt de startpagina voor de acceleratorservice bekijken, of de website vanaf waar deze service is geïstalleerd.

  • Als u de categorie van een accelerator wilt wijzigen, klikt u op wijzigen naast het veld Categorie in het statusgebied onder aan Invoegtoepassingen beheren.

  • Als u meer accelerators wilt zoeken en toevoegen, klikt u op Meer accelerators zoeken onder aan Invoegtoepassingen beheren.

  • Als u een accelerator wilt verwijderen, klikt u op de knop Verwijderen.

 5. Klik op Sluiten wanneer u klaar bent.