Aero Flip 3D gebruiken

Met Aero Flip 3D kunt u snel een voorbeeld weergeven van al uw geopende vensters (bijvoorbeeld geopende bestanden, mappen en documenten) zonder dat u op de taakbalk hoeft te klikken. Met Flip 3D geeft u geopende vensters in een stapel weer. Boven op de stapel ziet u één geopend venster. Als u andere vensters wilt weergeven, kunt u door de vensters in de stapel bladeren.

Aero Flip 3D
Aero Flip 3D

Schakelen tussen geopende vensters met Flip 3D

  1. Druk op de toetsen Ctrl+Windows-logo Windows-logotoets+Tab.
  2. Druk op de Tab-toets om tussen de vensters te schakelen. (U kunt tevens de toetsen PIJL-RECHTS en PIJL-OMLAAG indrukken als u naar het volgende venster wilt gaan of de toetsen PIJL-LINKS of PIJL-OMHOOG als u naar het vorige venster wilt gaan.)

  3. Klik op het venster in de stapel dat u wilt weergeven of klik buiten de stapel om Flip 3D te sluiten zonder tussen vensters te schakelen. U kunt ook aan het muiswiel draaien om de geopende vensters snel te doorlopen.

Tip

  • U kunt ook tussen geopende vensters schakelen door op de toetsen Windows-logo Windows-logotoets+Tab te drukken terwijl u de Windows-logotoets ingedrukt houdt. Druk op de Tab-toets tot wanneer het gewenste venster op de voorgrond wordt weergegeven en laat vervolgens de Windows-logotoets los.

Flip 3D maakt deel uit van Aero. Als Aero niet door uw computer wordt ondersteund of als u een ander thema dan een Windows 7-thema gebruikt, kunt u de geopende programma's en vensters op uw computers bekijken door op Alt+Tab te drukken. U kunt tussen geopende vensters schakelen door op de Tab-toets of de pijltjestoetsen te drukken terwijl u de Alt-toets ingedrukt houdt, of u kunt de muis gebruiken. Zie Wat is de Aero-bureaubladbelevenis? voor meer informatie over Aero.

Als u een probleemoplosser wilt uitvoeren om veelvoorkomende problemen met Aero te detecteren en te repareren, gaat u naar de pagina Aero‌ Knop Repareren op de ondersteuningswebsite van Microsoft en klikt u op Nu uitvoeren.