Voordat er wijzigingen op uw computer worden aangebracht waarvoor administratormachtigingen vereist zijn, wordt u hierover gewaarschuwd door Gebruikersaccountbeheer. Met de standaardinstelling voor Gebruikersaccountsbeheer ontvangt u een bericht wanneer programma's proberen wijzigingen aan te brengen aan uw computer, maar u kunt aangeven hoe vaak Gebruikersaccountbeheer u hiervan op de hoogte stelt.

In de volgende tabel vindt u een beschrijving van de instellingen van Gebruikersaccountbeheer en de mogelijke gevolgen van elke instelling voor de beveiliging van de computer.

Instelling Beschrijving Gevolg voor de beveiliging
Instelling

Altijd waarschuwen

Beschrijving
 • U wordt gewaarschuwd voordat programma's wijzigingen aanbrengen aan de computer of aan Windows-instellingen waarvoor administratormachtigingen vereist zijn.

 • Wanneer u een waarschuwing ontvangt, wordt het bureaublad gedimd en moet u het verzoek in het dialoogvenster van Gebruikersaccountbeheer goedkeuren of weigeren voordat u weer iets anders kunt doen op de computer. Het dimmen van het bureaublad wordt het beveiligde bureaublad genoemd, omdat andere programma's niet kunnen worden uitgevoerd zolang het bureaublad gedimd is.

Gevolg voor de beveiliging
 • Dit is de veiligste instelling.

 • Wanneer u een waarschuwing ontvangt, leest u de inhoud van elk dialoogvenster zorgvuldig voordat u toestemming geeft voor het aanbrengen van wijzigingen aan de computer.

Instelling

Alleen een melding weergeven wanneer programma's proberen wijzigingen aan te brengen aan mijn computer

Beschrijving
 • U wordt gewaarschuwd voordat programma's wijzigingen aanbrengen aan de computer waarvoor administratormachtigingen vereist zijn.

 • U wordt niet gewaarschuwd als u probeert wijzigingen aan te brengen in Windows-instellingen waarvoor administratormachtigingen vereist zijn.

 • U wordt gewaarschuwd als een programma buiten Windows probeert wijzigingen aan te brengen aan een Windows-instelling.

Gevolg voor de beveiliging
 • Meestal is het veilig om toe te staan dat Windows-instellingen worden gewijzigd zonder dat u hiervoor een waarschuwing ontvangt. Aan bepaalde programma's die bij Windows worden geleverd, kunnen echter opdrachten of gegevens worden doorgegeven en schadelijke software kan hier misbruik van maken door deze programma's te gebruiken voor het installeren of van bestanden of het wijzigen van instellingen op de computer. U moet altijd voorzichtig zijn met de programma's die u toestemming geeft om op de computer te worden uitgevoerd.

Instelling

Alleen een melding weergeven wanneer programma's proberen wijzigingen aan te brengen aan mijn computer (mijn bureaublad niet dimmen)

Beschrijving
 • U wordt gewaarschuwd voordat programma's wijzigingen aanbrengen aan de computer waarvoor administratormachtigingen vereist zijn.

 • U wordt niet gewaarschuwd als u probeert wijzigingen aan te brengen in Windows-instellingen waarvoor administratormachtigingen vereist zijn.

 • U wordt gewaarschuwd als een programma buiten Windows probeert wijzigingen aan te brengen aan een Windows-instelling.

Gevolg voor de beveiliging
 • Deze instelling is hetzelfde als "Alleen een melding weergeven wanneer programma's proberen wijzigingen aan te brengen aan mijn computer", maar u wordt niet gewaarschuwd op het beveiligde bureaublad.

 • Omdat het dialoogvenster van Gebruikersaccountbeheer bij deze instelling niet wordt weergegeven op het beveiligde bureaublad, kunnen andere programma's de weergave van het dialoogvenster mogelijk beïnvloeden. Dit vormt een klein beveiligingsrisico als er al een schadelijk programma wordt uitgevoerd op de computer.

Instelling

Nooit waarschuwen

Beschrijving
 • U ontvangt geen waarschuwing voordat er wijzigingen worden aangebracht aan de computer. Als u ben aangemeld als administrator, kunnen programma's wijzigingen aanbrengen aan de computer zonder dat u hiervan op de hoogte bent.

 • Als u bent aangemeld als standaardgebruiker, worden alle wijzigingen waarvoor administratormachtigingen vereist zijn, automatisch geweigerd.

 • Als u deze instelling selecteert, start u de computer opnieuw op om het uitschakelen van Gebruikersaccountbeheer te voltooien. Als Gebruikersaccountbeheer eenmaal is uitgeschakeld, heeft iemand die zich aanmeldt als administrator, altijd de machtigingen van een administrator.

Gevolg voor de beveiliging
 • Dit is de minst veilige instelling. Wanneer u instelt dat u nooit wilt worden gewaarschuwd door Gebruikersaccountbeheer, stelt u de computer bloot aan mogelijke beveiligingsrisico's.

 • Als u instelt dat u nooit wilt worden gewaarschuwd door Gebruikersaccountbeheer, moet u voorzichtig zijn met de programma's die u uitvoert, omdat deze dezelfde toegang tot de computer hebben als u zelf, inclusief het lezen en wijzigen van beveiligde systeemgebieden, uw persoonlijke gegevens, opgeslagen bestanden en alle andere zaken die op de computer zijn opgeslagen. Programma's kunnen ook communiceren met en informatie overbrengen van en naar alles waarmee de computer verbinding maakt, inclusief internet.

 • Open Instellingen voor Gebruikersaccountbeheer door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Typ gebruikersaccountbeheer in het zoekvak en klik vervolgens op Instellingen voor Gebruikersaccountbeheer wijzigen.

Opmerking

 • Als u een toegankelijkheidsapparaat gebruikt, zoals een schermlezer, raden wij u aan in Gebruikersaccountbeheer de instellingen Altijd melden of Standaard - alleen een melding weergeven wanneer programma's proberen wijzigingen aan mijn computer aan te brengen te kiezen. Ondersteunende technologie werkt het beste bij deze twee instellingen.