De Windows Prestatie-index meet de mogelijkheden van de hardware- en softwareconfiguratie van uw computer en drukt deze meting uit in een getal dat een basisscore wordt genoemd. Een hogere basisscore betekent meestal dat de computer beter en sneller presteert dan een computer met een lagere basisscore, met name wanneer er geavanceerde taken worden uitgevoerd waarbij veel bronnen worden gebruikt.

Elk hardwareonderdeel krijgt een afzonderlijke score. De laagste subscore is bepalend voor de basisscore van uw computer. De basisscore is bijvoorbeeld 2,6 wanneer de laagste subscore van een afzonderlijk hardwareonderdeel 2,6 is. De basisscore is geen gemiddelde van de gecombineerde scores. De subscores kunnen een overzicht geven van de prestaties van de onderdelen die het belangrijkst voor u zijn en u helpen te beslissen welke onderdelen u moet upgraden.

U kunt de basisscore gebruiken als een richtlijn waarmee de programma's en andere software die wilt aanschaffen, moeten overeenstemmen. Als uw computer bijvoorbeeld een basisscore van 3,3 heeft, kunt u alle software kopen die is ontwikkeld voor deze versie van Windows, waarvoor een computer met een basisscore van 3 of lager vereist is.

De scores variëren momenteel van 1,0 tot 7,9. De Windows Prestatie-index is ontwikkeld met het oog op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van computertechnologie. Naarmate de hardwaresnelheid en prestaties toenemen, worden hogere scores mogelijk. De normen voor de afzonderlijke indexniveaus blijven in het algemeen hetzelfde. In sommige gevallen kunnen nieuwe tests worden ontwikkeld die tot lagere scores kunnen leiden.

Opmerking

 • Als uw computer is uitgerust met een 64-bits CPU (central processing unit) en 4 GB (gigabytes) of minder RAM (random access memory), is de subscore voor geheugen (RAM) voor uw computer maximaal 5,9.

Afbeelding van Hulpprogramma's voor en informatie over prestaties in het Configuratiescherm
Hulpprogramma's voor en informatie over prestaties

De basisscore van uw computer weergeven

 1. Open Hulpprogramma's voor en informatie over prestaties door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Typ Hulpprogramma's voor en informatie over prestaties in het zoekvak en klik op Hulpprogramma's voor en informatie over prestaties in de lijst met resultaten.

 2. Geef de Windows Prestatie-index-basisscore en -subscores voor de computer weer. Als u onlangs een upgrade hebt uitgevoerd op de hardware en wilt weten of uw score is gewijzigd, klikt u op De analyse opnieuw uitvoeren. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging. Als er geen scores en basisscores worden weergegeven, klikt u op Deze computer classificeren. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

Alles weergeven

De basisscore van de computer

De basisscore geeft de minimale prestaties van uw systeem aan, op basis van de capaciteit van de verschillende onderdelen van de computer, zoals RAM-geheugen (Random Access Memory), CPU (Central Processing Unit), harde schijf, algemene grafische prestaties op het bureaublad en grafische weergavemogelijkheden in 3D.

Hier volgen algemene beschrijvingen van wat u kunt verwachten van een computer die de volgende basisscores krijgt:

 • Een computer met een basisscore van 2,0 beschikt meestal over voldoende prestaties voor algemene taken, zoals het uitvoeren van zakelijke programma's en het zoeken op internet. Een computer met deze basisscore is echter meestal niet krachtig genoeg om Aero uit te voeren of gebruik te maken van de geavanceerde multimediamogelijkheden van Windows 7.

 • Een computer met een basisscore van 3,0 kan Aero en een groot aantal functies van Windows 7 op een basisniveau uitvoeren. Van sommige geavanceerde functies van Windows 7 is mogelijk niet de volledige functionaliteit beschikbaar. Bijvoorbeeld: een computer met een basisscore van 3,0 kan het Windows 7-thema weergeven met een resolutie van 1280 × 1024, maar heeft moeite om het thema uit te voeren op meerdere beeldschermen. Een ander voorbeeld: deze computer kan wel digitale tv afspelen, maar heeft moeite met het afspelen van HDTV-inhoud (High Definition Television).

 • Een computer met een basisscore van 4,0 of 5,0 kan nieuwe functies van Windows 7 uitvoeren en tegelijkertijd meerdere programma's uitvoeren.

 • Een computer met een basisscore van 6,0 of 7,0 heeft een snellere harde schijf en ondersteunt geavanceerde, grafisch intensieve toepassingen, zoals spellen met meerdere deelnemers en in 3D, en het opnemen en afspelen van HDTV-inhoud.

Als een hogere score dan uw basisscore is vereist om goed met een bepaald programma of met Windows 7 te kunnen werken, kunt u de hardware upgraden zodat de gewenste basisscore wordt gehaald. Als u wilt controleren of de score is gewijzigd nadat u nieuwe hardware hebt toegevoegd, klikt u op De analyse opnieuw uitvoeren. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging. Als u details wilt weergeven over de hardware op de computer, klikt u op Details weergeven en afdrukken.

De score van de computer

De scores zijn het resultaat van tests die zijn uitgevoerd op het RAM-geheugen, de CPU, de harde schijf, het grafisch bureaublad en hardwareonderdelen van de computer voor grafische 3D-weergave van spellen. Als de basisscore niet voldoende is om goed met een programma of Windows 7 te kunnen werken, kunt u aan de hand van de scores uitzoeken welke onderdelen u moet upgraden.

De basisscore geeft een goede indicatie van de algemene prestaties van de computer. De scores geven inzicht in het prestatieniveau van de computer met betrekking tot specifieke toepassingsgebieden:

 • Kantoorproductiviteit. Als u de computer bijna uitsluitend gebruikt voor toepassingen op het gebied van kantoorproductiviteit, zoals tekstverwerkingsprogramma's, spreadsheets, e-mail en internet, dan zijn hoge scores in de categorieën CPU en geheugen belangrijk. Scores van 2,0 of hoger zijn meestal voldoende in de categorieën voor het grafisch bureaublad en grafische afbeeldingen in 3D.

 • Spellen en grafisch intensieve programma's. Als u de computer gebruikt voor grafisch intensieve spellen of programma's, zoals digitale videobewerkingsprogramma's of realistische spellen in de eerste persoon, dan zijn hoge scores in de categorieën voor RAM-geheugen, grafisch bureaublad, grafische 3D-weergave voor spellen en CPU belangrijk. Scores van 3,0 of hoger zijn meestal voldoende in de categorie voor de harde schijf.

 • Gebruik van Media Center. Als u de computer gebruikt als media center voor geavanceerde multimediatoepassingen zoals het opnemen van HDTV-programma's, dan zijn hoge scores in de categorieën voor CPU, harde schijf en grafisch bureaublad belangrijk. Scores van 3,0 of hoger zijn meestal voldoende in de categorieën voor geheugen en grafische 3D-weergave.

Als uw basisscore of subscores niet kunnen worden bijgewerkt

In de volgende omstandigheden kan in Windows de Windows Prestatie-index mogelijk niet worden bijgewerkt:

 • U werkt op accustroom.‌ In Windows wordt automatisch geprobeerd energie te besparen wanneer u alleen op accustroom werkt. Als uw computer op accustroom werkt, geeft een prestatieanalyse daarom niet de werkelijke capaciteit weer. Sluit uw computer aan op netstroom en voer de analyse opnieuw uit.

 • Niet voldoende vrije schijfruimte. Het analyseprogramma Windows Prestatie-index maakt een testbestand op uw harde schijf. Als er niet voldoende vrije schijfruimte is voor het testbestand, kan de analyse niet worden voltooid. Met het hulpprogramma Schijfopruiming kunt u schijfruimte vrij maken. Zie Bestanden verwijderen met Schijfopruiming voor meer informatie.

 • De analyse wordt al uitgevoerd. Als het analyseprogramma Windows Prestatie-index al wordt uitgevoerd, kunnen uw scores niet worden bijgewerkt.

 • Het beeldschermstuurprogramma is te oud. Als op uw computer een oudere versie van het beeldschermstuurprogramma wordt gebruikt, kunnen uw scores mogelijk niet worden bijgewerkt. Zie Stuurprogramma's bijwerken: aanbevolen koppelingen voor meer informatie.

 • Er is geen ondersteuning voor multimedia. Als uw computer geen ondersteuning voor multimedia biedt, kunnen uw scores niet worden bijgewerkt.

Artikel-id: MSW700034