Waarom kan ik geen verbinding maken via Verbinding met extern bureaublad?

Er zijn diverse redenen waarom u mogelijk geen verbinding kunt maken. Hier vindt u enkele veelvoorkomende problemen en mogelijke oplossingen.

Alles weergeven

Ik kan geen verbinding maken met de externe computer

U kunt op verschillende manieren proberen het probleem op te lossen, afhankelijk van het foutbericht dat wordt weergegeven:

 • De externe computer is niet gevonden. Vraag de beheerder van de externe computer om de computernaam te controleren en controleer of u de computernaam juist hebt getypt. Als het nog steeds niet lukt om een verbinding tot stand te brengen, kunt u proberen of dit wel lukt wanneer u het IP-adres van de externe computer typt.

 • Netwerkfout. Controleer het volgende:

  • Is uw router ingeschakeld? (alleen bij thuisnetwerken)

  • Is de Ethernet-kabel aangesloten op uw netwerkadapter? (alleen bij bekabelde netwerken)

  • Is de schakelaar voor draadloos netwerkverkeer ingeschakeld? (alleen bij draadloze netwerken op laptops)

  • Uw netwerkadapter werkt

  Neem contact op met uw netwerkbeheerder of met de persoon die het netwerk heeft geïnstalleerd als het probleem niet is opgelost.

 • Onvoldoende geheugen. Sluit alle andere programma's en probeer opnieuw of u verbinding kunt maken. Als het probleem op deze wijze niet wordt opgelost, start u de computer opnieuw op en vervolgens probeert u opnieuw of u verbinding kunt maken. Als u nog steeds geen verbinding kunt maken, neemt u contact op met uw netwerkbeheerder of de afdeling voor technische ondersteuning. Zie Problemen wegens onvoldoende geheugen voorkomen voor meer informatie.

Als u vanaf een computer thuis verbinding wilt maken met een computer die onderdeel uitmaakt van een bedrijfsdomein moet er een extra stap worden uitgevoerd om de computers in staat te stellen om met elkaar te communiceren. U kunt dit onder meer bewerkstellingen via een VPN-verbinding (Virtual Private Network) met het bedrijfnetwerk. Zie Een externe verbinding met uw werkplek instellen via VPN voor meer informatie. U kunt eventueel ook een Extern bureaublad-gatewayserver gebruiken. Voor meer informatie raadpleegt u Wat is een Extern bureaublad-gatewayserver?. Neem contact op met uw systeembeheerder of met de afdeling voor technische ondersteuning als u tijdens het gebruik van een van beide methoden op problemen stuit.

Daarnaast is het mogelijk om met twee thuiscomputers een verbinding via internet tot stand te brengen. Hiertoe dient u echter wel over een gedetailleerde kennis van de routerconfiguratie, de poorttoewijzingen en de IP-adressen te beschikken.

Met server verificatie wordt gecontroleerd of u verbinding hebt met de gewenste externe computer. Als serververificatie is ingeschakeld, moet u een volledige computernaam typen (bijvoorbeeld Computer1.Voorbeeld.com) op het tabblad Algemeen van het dialoogvenster Verbinding met extern bureaublad. Raadpleeg voor een definitie van de volledige computernaam "Wat is een volledige computernaam?" in Verbinding met extern bureaublad: veelgestelde vragen.

 • Serververificatie-instellingen weergeven of wijzigen:

  1. Open Verbinding met extern bureaublad door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start. Typ Verbinding met extern bureaublad in het zoekvak en klik vervolgens in de lijst met resultaten op Verbinding met extern bureaublad.

  2. Klik op Opties en vervolgens op het tabblad Geavanceerd.

  3. Geef bij Als verificatie van de server mislukt aan hoe Extern bureaublad moet reageren als de externe computer waarmee u verbinding wilt maken, niet de gewenste computer is.

 • Voer de volgende stappen uit op de externe computer als u de volledige naam van de externe computer wilt weergeven:

  • Open Systeem door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, met de rechtermuisknop te klikken op Computer en vervolgens te klikken op Eigenschappen.

  De volledige computernaam wordt weergegeven onder Instellingen voor computernaam, domein en werkgroep.

Hierna volgt een aantal mogelijke andere oorzaken van verbindingsproblemen:

 • De poort voor Extern bureaublad wordt mogelijk geblokkeerd door een firewall.

  Volg de volgende stappen als u Windows Firewall gebruikt:

  1. Open Windows Firewall door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Typ firewall in het zoekvak en klik vervolgens op Windows Firewall.

  2. Klik in het linkerdeelvenster op Een programma of onderdeel toegang geven via Windows Firewall.

  3. Klik op Instellingen wijzigen. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

  4. Schakel onder Toegestane programma's en onderdelen het selectievakje Extern bureaublad in en klik vervolgens op OK.

  Controleer als u een andere firewall gebruikt of de poort voor Extern bureaublad (gewoonlijk 3389) is geopend.

 • Het kan zijn dat de mogelijkheden voor externe verbindingen op de externe computer niet zijn ingeschakeld. U kunt dit probleem als volgt verhelpen:

  1. Klik op de externe computer op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik met de rechtermuisknop op Computer en klik vervolgens op Eigenschappen.
  2. Klik in het linkerdeelvenster op Instellingen voor externe verbindingen. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

  3. Klik in het dialoogvenster Systeemeigenschappen onder Extern bureaublad op Verbindingen met computers met alle versies van Extern bureaublad toestaan of Alleen verbindingen toestaan met computers met Extern bureaublad met verificatie op netwerkniveau en klik vervolgens op OK.

 • De externe computer staat mogelijk in de sluimer- of slaapstand. Als u dit probleem wilt verhelpen, moet u ervoor zorgen dat de instellingen voor de sluimer- en slaapstand op de externe computer zijn ingesteld op Nooit. (De sluimerstand is niet op alle computers beschikbaar.) Voor informatie over het aanbrengen van de wijzigingen raadpleegt u Een energieschema wijzigen, maken of verwijderen.

 • U kunt geen externe verbinding maken als uw gebruikersaccount geen wachtwoord heeft. Als u een wachtwoord wilt toevoegen aan uw account, raadpleegt u De computer beveiligen met een wachtwoord.

 • De externe computer accepteert mogelijk alleen verbindingen van computers waarop verificatie op netwerkniveau is ingeschakeld. Verificatie op netwerkniveau is een verificatiemethode waarbij de gebruikersverificatie wordt voltooid voordat er een volledige Extern bureaublad-verbinding tot stand wordt gebracht en het aanmeldingsscherm wordt weergegeven. Met deze methode kunt u de externe computer beschermen tegen hackers en schadelijke software.

  Controleren of er op uw computer een versie van Extern bureaublad met verificatie op netwerkniveau wordt uitgevoerd

  1. Open Verbinding met extern bureaublad door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start. Typ Verbinding met extern bureaublad in het zoekvak en klik vervolgens in de lijst met resultaten op Verbinding met extern bureaublad.

  2. Klik op het pictogram dat in de linkerbovenhoek van het dialoogvenster Verbinding met extern bureaublad wordt weergegeven en klik vervolgens op Info.

   Afbeelding van het dialoogvenster Verbinding met extern bureaublad
   Het dialoogvenster Verbinding met extern bureaublad
  3. Controleer in het dialoogvenster Over Verbinding met extern bureaublad of 'Verificatie op netwerkniveau wordt ondersteund' wordt aangeduid.

 • Het is mogelijk dat de externe computer momenteel geen verbindingen meer kan accepteren. Wacht even en probeer vervolgens opnieuw of u een verbinding tot stand kunt brengen.

Ik kan me niet aanmelden bij de externe computer.

Als u zich niet kunt aanmelden, terwijl het aanmeldingsscherm wel wordt weergegeven, moet u uzelf toevoegen aan de groep Externe bureaubladgebruikers of aan een andere groep met beheerderrechten op de externe computer (u kunt ook aan de beheerder van de externe computer vragen of hij of zij u aan de desbetreffende groep wil toevoegen).

Een gebruikersaccount aan een groep toevoegen

 1. Open Microsoft Management Console door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, mmc te typen in het zoekvak en op Enter te drukken. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

 2. Klik in het linkerdeelvenster op Lokale gebruikers en groepen.

  Als u het item Lokale gebruikers en groepen niet ziet

  Als Lokale gebruikers en groepen niet wordt weergegeven, komt dit waarschijnlijk omdat de betreffende module niet aan de Microsoft Management Console is toegevoegd. U kunt dit onderdeel als volgt installeren:

  1. Klik in de Microsoft Management Console op het menu Bestand en klik vervolgens op Module toevoegen/verwijderen.

  2. Klik in het dialoogvenster Modules toevoegen of verwijderen op Lokale gebruikers en groepen en klik vervolgens op Toevoegen.

  3. Klik in het dialoogvenster Doelcomputer selecteren op Lokale computer en klik vervolgens op Voltooien.

  4. Klik op OK.

 3. Dubbelklik op de map Groepen.

 4. Klik met de rechtermuisknop op de groep waaraan u het gebruikersaccount wilt toevoegen en klik vervolgens op Toevoegen aan groep.

 5. Klik op Toevoegen en typ vervolgens de naam van het gebruikersaccount.

 6. Klik op Namen controleren en klik vervolgens op OK.

Mijn opgeslagen referenties werken niet

Als uw computer deel uitmaakt van een domein, is het standaard niet toegestaan om uw referenties op te slaan wanneer u een verbinding met een externe computer tot stand brengt. U kunt dit echter wijzigen.

U kunt deze stappen alleen uitvoeren als u bent aangemeld als beheerder.

 1. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, typ gpedit.msc en druk op Enter. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.
 2. Dubbelklik onder Computerconfiguratie op Beheersjablonen, dubbelklik op Systeem en dubbelklik vervolgens op Delegeren van referenties.

 3. Dubbelklik in het rechterdeelvenster op Delegeren van opgeslagen referenties toestaan met NTLM-serververificatie.

 4. Klik in het dialoogvenster dat wordt weergegeven op Ingeschakeld en klik vervolgens op Weergeven.

 5. Typ in het dialoogvenster Inhoud weergeven de naam van de externe computer (server) en gebruik daarbij de volgende notatie: TERMSRV\computernaam en klik vervolgens op OK.

  Opmerking

  • Zorg ervoor dat u TERMSRV met hoofdletters typt, zoals wordt weergegeven. De variabele computernaam wordt gebruikt voor de naam van een specifieke externe computer (bijvoorbeeld TERMSRV\mijnexternecomputer). U kunt echter ook een sterretje (*) gebruiken wanneer het een groep computers betreft (bijvoorbeeld TERMSRV\* of TERMSRV\*.corp.com). De variabele dient exact overeen te komen met de naam die u opgeeft in het dialoogvenster Verbinding met extern bureaublad wanneer u een verbinding met de desbetreffende externe computer tot stand brengt.

Zie Verbinding met extern bureaublad: veelgestelde vragen voor meer informatie over Extern bureaublad.