Windows Media Center-extenders: veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoorden op enkele veelvoorkomende vragen over het gebruik van een Windows Media Center-extender.

Zie Een Windows Media Center-extender instellen en Een Windows Media Center-extender gebruiken om te leren hoe u een extender instelt en gebruikt.

Alles weergeven

Wat zijn extenders?

Een Media Center-extender is een apart apparaat dat u vindt in de computer- of elektronicawinkel. U sluit de extender aan op een vast of draadloos thuisnetwerk en vervolgens streamt u media van de computer naar de extender.

Een diagram van een thuisnetwerk met één computer en drie extenders
Maximaal vijf extenders hebben toegang tot muziek, foto's enzovoort op één computer met Media Center.

Een Media Center-extender biedt de volgende mogelijkheden:

 • Muziek beluisteren. U raadpleegt en beluistert alle muziek die op uw computer is opgeslagen.

 • Foto's bekijken. U maakt van uw foto's een wervelende diavoorstelling mét achtergrondmuziek.

 • Video's bekijken. U speelt video's af die u zelf hebt opgenomen met uw digitale videocamera of die u hebt gedownload van het web.

 • Tv-programma's bekijken of opnemen. U kijkt televisie, neemt automatisch uw favoriete programma's op en veel meer.

Er zijn allerlei verschillende extenders verkrijgbaar. Sommige apparaten zijn vrij eenvoudig, andere apparaten paren de mogelijkheden van een extender aan bekende apparaten, zoals dvd-spelers. Een populaire extender is de Xbox 360, die beschikt over ingebouwde mogelijkheden als Media Center-extender.

Opmerking

 • Als u live-tv met een extender wilt bekijken en opnemen, moet u beschikken over een tv-tuner die is aangesloten of geïnstalleerd op uw computer. Als uw computer geen tv-tuner bevat, kunt u er wellicht een toevoegen. Zie Help-informatie opvragen over uw tv-tuner of neem contact op met de fabrikant van uw computer voor meer informatie.

Ik heb al een extender. Is deze compatibel met Windows 7?

Als u een extender hebt die u kunt gebruiken onder Windows Vista zou deze het moeten doen onder Windows 7. De Xbox 360, die beschikt over ingebouwde mogelijkheden als Media Center-extender, is bijvoorbeeld compatibel met Windows 7.

Oudere extendermodellen die zijn ontwikkeld voor gebruik met Windows XP Media Center Edition 2005 werken niet in Windows 7. Lees in elk geval de kleine lettertjes op de extenderdoos voordat u tot aanschaf overgaat.

Wat als de extender geen verbinding krijgt met mijn computer tijdens of na de installatie?

Verbindingsproblemen kunnen optreden tijdens het installeren van de extender of nadat de extender in het verleden met succes is geïnstalleerd. Raadpleeg de volgende mogelijke oplossingen als er geen verbinding tot stand kan worden gebracht met de extender:

 • Als er zich verbindingsproblemen voordoen bij gebruik van een Xbox 360 als extender, raadpleegt u het artikel Verbindingsproblemen op de Microsoft-website.

 • Probeer de computer, de extender en uw netwerkhub, router of switch opnieuw te starten.

 • Als de enige firewall die op uw computer wordt uitgevoerd Windows Firewall is, moet u controleren of het selectievakje voor Media Center Extenders is ingeschakeld in de instellingen van Windows Firewall. Zie Een programma toestaan te communiceren via Windows Firewall voor meer informatie over het wijzigen van de instellingen in Windows Firewall.

 • Als u een andere firewall dan Windows Firewall gebruikt, moet u mogelijk handmatig de firewallinstellingen configureren om uw extender goed te laten werken. Zie Tips voor het oplossen van installatieproblemen met Windows Media Center Extenders voor meer informatie hierover.

 • Mogelijk wordt er gevraagd naar een gebruikersnaam en wachtwoord. Zorg ervoor dat u de gebruikersnaam en het wachtwoord weet voor een account met beheerdersbevoegdheden op uw computer.

 • Controleer of de extender en uw computer zijn ingeschakeld. Controleer ook of de computer zich niet in de sluimer- of slaapstand bevindt.

 • Als u een vaste verbinding gebruikt, moet u controleren of de Ethernet-kabel in de Ethernet-poort op de extender is geplaatst.

  Probeer de extender direct op uw computer aan te sluiten met behulp van een reguliere Ethernet-kabel. Als de extender verbinding kan maken met uw computer, ligt het probleem mogelijk bij de router, hub of switch en de instellingen ervan. Als de extender en computer nog steeds geen verbinding kunnen maken, is het probleem mogelijk gerelateerd aan een bepaalde instelling op uw router, hub of switch, maar in combinatie met een firewallinstelling op uw computer. Zie Tips voor het oplossen van installatieproblemen met Windows Media Center Extenders voor meer informatie over het wijzigen van router- en firewallinstellingen voor samenwerking met een extender.

 • Als uw computer lid is van een domein kunnen sommige netwerkdomeinbeleidsregels zodanig zijn ingesteld dat wordt verhinderd dat de extenders verbinding maken met een computer. Als uw computer is verbonden met een domein, verwijdert u de computer uit het domein en voert u de installatie van de extender opnieuw uit. Zoek in Windows Help en ondersteuning naar 'domein' voor meer informatie over domeinen.

 • Zorg dat zowel de computer als de extender op dezelfde router zijn aangesloten. U zorgt er op deze wijze voor dat ze op hetzelfde netwerk zijn aangesloten.

 • Als de extender via een draadloze verbinding is aangesloten op het netwerk, controleert u of de extender zich binnen het bereik van het draadloze toegangspunt of de router bevindt, met zo min mogelijk obstakels tussen de extender en het toegangspunt. Zie Waarom is mijn draadloze signaal zo zwak? voor meer informatie over het oplossen van problemen als gevolg van een zwak draadloos signaal.

  Als door het draadloze netwerk een beveiligingssleutel wordt gebruikt, controleert u of u de juiste netwerkbeveiligingssleutel hebt voor het type beveiligingsmethode dat door uw draadloze netwerk wordt gebruikt. Zie Wat zijn de verschillende beveiligingsmethoden voor draadloze netwerken? voor meer informatie over de verschillende beveiligingsmethoden voor draadloze netwerken.

Waarom kunnen bepaalde albums, videobestanden of tv-programma's niet worden afgespeeld op mijn extender?

Hier volgen enkele redenen waarom een bestand mogelijk niet wordt afgespeeld op de extender:

 • Uw extender beschikt niet over de juiste codec. Media Center in Windows 7 is compatibel met de meeste audio- en videobestandstypen, maar de diverse extenders hebben verschillende mogelijkheden met betrekking tot de typen bestanden die worden ondersteund. Als u bijvoorbeeld een codec hebt geïnstalleerd voor het afspelen van een bepaald bestand op uw Windows 7-computer betekent dat nog niet dat het bestand op de extender kan worden afgespeeld.

  Afhankelijk van het model extender dat u hebt, is er mogelijk een update beschikbaar van de fabrikant waarmee u enkele nieuwere bestandsindelingen kunt afspelen. Meer informatie vindt u op de website van de fabrikant.

  Als u een Xbox 360 als extender gebruikt, moet u twee dingen doen om enkele nieuwere bestandsindelingen, zoals AAC, te kunnen afspelen:

  1. Installeer de allernieuwste systeemupdates voor de Xbox 360. Zie Systeemupdates voor je Xbox 360 console ophalen op de website www.xbox.com voor meer informatie over deze procedure.

  2. Installeer de optionele media-update voor de Xbox 360. Zie het artikel Optional Media Update op de website Xbox.com voor meer informatie over deze procedure.

  Zie Bestandstypen die in Windows Media Center worden ondersteund enVideo's afspelen in Windows Media Center veelgestelde vragen voor algemene informatie over bestandstypen die worden ondersteund in Media Center.

 • De media die u probeert af te spelen is beveiligd met behulp van mediagebruiksrechten (DRM of Digital Rights Management). Als de extender zich te ver van de computer bevindt, kan media die is beveiligd met DRM niet worden afgespeeld. Dit komt omdat bepaalde typen DRM zo zijn ingesteld dat het afspelen wordt geblokkeerd als de data te ver van de hostcomputer wordt gestreamd.

  Op extenders kunnen de meeste typen beveiligde inhoud worden afgespeeld. Media die is gedownload van iTunes kan echter niet worden afgespeeld. Zie Windows Media Player DRM (Digital Rights Management): veelgestelde vragen voor meer informatie over DRM.

Waarom wordt vaak een melding over een netwerkprobleem weergegeven wanneer ik een Media Center-extender gebruik?

Controleer of de netwerkbandbreedte voldoende is als u een draadloos netwerk gebruikt. Met Netwerkprestaties verbeteren in Media Center kunt u de bandbreedte van uw netwerk testen, ongeacht of u een draadloze of een vaste netwerkverbinding hebt.

Het scherm Netwerkprestaties verbeteren in Media Center
Netwerkprestaties verbeteren voor uw Media Center Extender

Netwerkprestaties verbeteren gebruiken

 1. Zet de extender aan.

 2. Ga in het startscherm van de extender naar Taken en selecteer Netwerk instellen.

 3. Voer de instructies in Netwerkprestaties verbeteren uit om vast te stellen of er voldoende bandbreedte voor het uitvoeren van de extender beschikbaar is in uw thuisnetwerk.

Als de beschikbare bandbreedte in uw draadloze netwerk laag is, kunt u het volgende proberen:

 • Gebruik een vaste netwerkverbinding om de extender op de computer aan te sluiten. Bij een vaste verbinding is de verbindingssnelheid doorgaans hoger dan bij een draadloze netwerkverbinding.

  Als u een draadloos netwerk gebruikt en het niet mogelijk is om een bekabelde netwerkverbinding te maken, kunt u uw draadloze netwerk upgraden om een snellere draadloze netwerkverbinding te gebruiken. Zie De benodigdheden voor het instellen van een thuisnetwerk voor een lijst met verschillende draadloze netwerken en de voor- en nadelen van de verschillende typen draadloze netwerken.

 • Als de extender via een draadloze verbinding is aangesloten op het netwerk, controleert u of de extender zich binnen het bereik van het draadloze toegangspunt of de router bevindt, met zo min mogelijk obstakels tussen de extender en het toegangspunt. Zie Waarom is mijn draadloze signaal zo zwak? voor meer informatie over het oplossen van problemen als gevolg van een zwak draadloos signaal.

Zie Uw thuisnetwerk optimaliseren voor Windows Media Center Extenders voor meer informatie over het verbeteren van uw netwerkverbinding als u een extender gebruikt.

Waarom reageert de extender zo traag?

Het kan zijn dat u niet beschikt over voldoende beschikbare netwerkbandbreedte voor het uitvoeren van de extender. Voor mogelijke oplossingen, zie 'Waarom wordt vaak een melding over een netwerkprobleem weergegeven wanneer ik een Media Center-extender gebruik?' in dit artikel.

Het kan ook zijn dat de computer beschikt over weinig beschikbare systeembronnen. Zie Details over computerprestaties weergeven met Taakbeheer om te bepalen of de computer over voldoende beschikbare systeembronnen beschikt.

Probeer tijdens het gebruik van een extender zo min mogelijk taken op de computer uit te voeren die veel computersysteembronnen nodig hebben. Maak bijvoorbeeld geen back-up van uw computer of bekijk en bewerk geen video's wanneer u een extender gebruikt.

Wat gebeurt er als de verbinding tussen de extender en de computer verloren gaat?

Er zijn verschillende redenen waarom de verbinding van een extender met de computer verloren kan gaan. Hier volgen enkele oorzaken en mogelijke oplossingen voor het probleem:

 • De extender kan mogelijk geen verbinding maken omdat de computer is uitgeschakeld of zich in de slaap- of sluimerstand bevindt. Zie Slaap- en sluimerstand: veelgestelde vragen voor meer informatie.

 • De extender kan wellicht niet goed verbinding maken met het netwerk. Controleer of het netwerk en de computer goed werken. Als het verbinden nog steeds problemen oplevert, probeert u de Windows Media Center-computer, de Media Center-extender en uw netwerkhub, router of switch opnieuw te starten.

 • Als de extender via een draadloze verbinding is aangesloten op het netwerk, controleert u of de extender zich binnen het bereik van het draadloze toegangspunt of de router bevindt, met zo min mogelijk obstakels tussen de extender en het toegangspunt. Zie Waarom is mijn draadloze signaal zo zwak? voor meer informatie over het oplossen van problemen als gevolg van een zwak draadloos signaal.

 • Als er een bericht verschijnt dat er geen geldig IP-adres is gevonden, betekent dat de extender geen geldig IP-adres (Internet Protocol) heeft verkregen en dat het maken van verbinding met uw computer is mislukt. Controleer uw netwerkinstellingen, -hub of -switch om dit probleem op te lossen. U kunt ook proberen de extender en de computer opnieuw op te starten.

Welke functies zijn niet beschikbaar in Media Center als ik een extender gebruik?

De volgende tabel bevat enkele van de mediamogelijkheden die niet beschikbaar zijn als u een extender gebruikt.

In deze sectie van de Media Center-interface op een extender Deze functies zijn niet beschikbaar
In deze sectie van de Media Center-interface op een extender

Foto's

Deze functies zijn niet beschikbaar
 • Afdrukken

In deze sectie van de Media Center-interface op een extender

Muziek

Deze functies zijn niet beschikbaar
 • Visualisaties

 • Vooruitspoelen of terugspoelen

In deze sectie van de Media Center-interface op een extender

Tv

Deze functies zijn niet beschikbaar
 • Tv-signaal instellen

 • Beeldscherminstellingen aanpassen

 • Slow motion

In deze sectie van de Media Center-interface op een extender

Cd's of dvd's

Deze functies zijn niet beschikbaar
 • Branden naar cd

 • Branden naar dvd

 • Dvd's bekijken die zich in een dvd-station op de Windows Media Center-computer bevinden

 • Audio-cd's beluisteren die zich in het cd-rom-station op de Windows Media Center-computer bevinden

In deze sectie van de Media Center-interface op een extender

Extra's

Deze functies zijn niet beschikbaar
 • Bepaalde spelletjes (bijvoorbeeld Hartenjagen, Schaakmeesters en Freckle)

In deze sectie van de Media Center-interface op een extender

Taken

Deze functies zijn niet beschikbaar
 • Synchroniseren met apparaat

 • Alleen-mediamodus

 • Extender toevoegen

In deze sectie van de Media Center-interface op een extender

Instellingen

Deze functies zijn niet beschikbaar
 • Music

 • Dvd

 • Kleurenschema

 • Opties voor automatisch downloaden

 • Tv-signaal instellen

 • De luidsprekers configureren

 • Sterkte digitale tv-antenne testen

 • Tv of beeldscherm configureren

 • Installatie nogmaals uitvoeren

 • Afstandsbediening instellen

 • Teletekst

 • Lichtkrant

 • Pop-ups

In deze sectie van de Media Center-interface op een extender

Algemene en privacyinstellingen/privacyverklaring

Deze functies zijn niet beschikbaar

Mediagegevens voor cd's en dvd's ophalen van internet

Waar kan ik nog meer ondersteuning vinden voor het oplossen van problemen met mijn extender?

Hier volgt een aantal koppelingen naar andere informatiebronnen waar u oplossingen kunt vinden voor eventuele problemen met een extender.

 • Ga naar de website Microsoft Hulp en ondersteuning en zoek naar 'Media Center-extender'.

 • Ga naar de pagina Windows Media Center op de Microsoft-website. Dit artikel biedt aanvullende informatie over Media Center en extenders.

 • Als er fouten optreden bij het gebruik van een extender, gaat u naar Logboeken in Windows en zoekt u naar fouten die gerelateerd zijn aan Windows Media Center en de extender. Als u de fout hebt gevonden in Logboeken, dubbelklikt u er op voor meer informatie over de reden dat deze fout is opgetreden.

  Zie Logboeken openen voor meer informatie over het openen en gebruiken van Logboeken.

 • Zie ook De Groene Knop, een Media Center-communitysite met veel informatie over extenders.