Privacyverklaring voor Windows Internet Explorer 9

Laatst bijgewerkt: Maart 2011

Microsoft doet er alles aan om uw privacy te beschermen en om software te vervaardigen die u en uw computer de gewenste gebruiksvriendelijkheid en prestaties bieden. Deze privacyverklaring voor Internet Explorer 9 ('Internet Explorer') richt zich op functies die communiceren met internet, legt uit hoe met deze functies uw gegevens worden verzameld, en beschrijft de manier waarop gegevens worden gebruikt. De privacyverklaring is niet van toepassing op andere online- of offlinesites, producten of services van Microsoft.

Internet Explorer bevat bepaalde functies die invloed kunnen hebben op uw privacy of die uw privacy juist helpen te beschermen. Enkele van deze functies worden hieronder beschreven.

Basisfuncties voor internet

Internet Explorer is zodanig ontworpen dat u eenvoudig kunt surfen en websites op uw intranet of op internet kunt gebruiken. Wanneer u internet of software met internetfuncties gebruikt, wordt informatie over uw computer ('standaardcomputergegevens') verzonden naar de websites die u bezoekt en naar de onlineservices die u gebruikt. De standaardcomputergegevens omvatten het IP-adres van uw computer, het type browser en de taal ervan, toegangstijden en de website waarvan u afkomstig bent. Deze gegevens kunnen worden vastgelegd op de webservers van deze websites. Welke gegevens worden vastgelegd en hoe deze gegevens worden gebruikt, hangt af van het privacybeleid van de websites die u bezoekt en de webservices die u gebruikt.

Webbrowsefuncties waarmee gegevens worden opgeslagen

ActiveX-filtering

ActiveX-besturingselementen zijn softwareonderdelen die de functionaliteit van uw browser vergroten. Met bepaalde ActiveX-besturingselementen kunt u bijvoorbeeld de audio- en videobestanden op een webpagina afspelen of de afbeeldingen op een webpagina weergeven. Deze besturingselementen kunnen van invloed zijn op de prestaties, beveiliging en betrouwbaarheid van Internet Explorer. Met ActiveX-filtering kunt u op internet surfen terwijl deze besturingselementen zijn uitgeschakeld. Wanneer u een webpagina bekijkt waarvoor de ActiveX-besturingselementen niet door het filter worden weergegeven, kan bepaalde inhoud op de pagina worden uitgeschakeld.

Als u ActiveX-filtering inschakelt, kunt u de ActiveX-besturingselementen opnieuw activeren voor een afzonderlijke website. Hiervoor klikt u op het pictogram ActiveX-filtering in de adresbalk. Wanneer u ActiveX-filtering voor een website uitschakelt, wordt in Internet Explorer het adres opgeslagen van de website waarvoor u ActiveX-filtering uitschakelt. U kunt deze gegevens op elk gewenst moment verwijderen met de functie Browsegeschiedenis verwijderen.

ActiveX-filtering inschakelen

 • Klik in Internet Explorer op de knop Extra, wijs Beveiliging aan en klik op ActiveX-filtering.

ActiveX-filtering uitschakelen voor een specifieke website

 • Klik in Internet Explorer op de knop Filter in de adresbalk en klik op ActiveX-filtering uitschakelen.

ActiveX-filtering uitschakelen voor alle websites

 • Klik in Internet Explorer op de knop Extra, wijs Beveiliging aan en klik op ActiveX-filtering.

Logboekregistratie voor toepassingscompatibiliteit

Deze functie van Internet Explorer is bedoeld voor ontwikkelaars en IT-professionals die willen nagaan of hun website compatibel is met Internet Explorer. Wanneer u deze functie inschakelt, worden door Internet Explorer gegevens over uw interactie met webpagina's vastgelegd in een gebeurtenislogboek. U kunt dit logboek bekijken via Windows Logboeken. Deze gebeurtenissen beschrijven storingen die zich op de website kunnen voordoen. Dit kunnen ook gegevens zijn over specifieke besturingselementen en webpagina's met problemen. Standaard kan deze informatie worden bekeken door alle gebruikers van de computer, tenzij deze toegang wordt beperkt door een beheerder. Voor meer informatie over logboeken en het gebruik van Windows Logboeken zoekt u in de Windows Help naar 'Logboeken'.

Automatisch aanvullen

Met de functie Automatisch aanvullen in Internet Explorer kunt u sneller webformulieren invullen en naar websites navigeren die u eerder hebt bezocht. Automatisch aanvullen zorgt ervoor dat de gegevens die u invoert in de tekstvakken van een webformulier en op de adresbalk, worden opgeslagen in het register van uw computer. Als u Automatisch aanvullen ook gebruikt voor wachtwoorden, worden deze in versleutelde vorm opgeslagen op uw computer. De gegevens die door Automatisch aanvullen worden bijgehouden, worden niet gedeeld met andere gebruikers van de computer.

Wanneer u voor het eerst een webformulier verzendt, wordt u gevraagd of u Automatisch aanvullen wilt inschakelen.

Automatisch aanvullen uitschakelen

 1. Klik in Internet Explorer op de knop Extra en klik vervolgens op Internetopties.

 2. Open het tabblad Inhoud in de sectie Automatisch aanvullen en klik op Instellingen.

  • Schakel in het dialoogvenster Instellingen voor Automatisch aanvullen de selectievakjes uit voor de opties die u niet wilt gebruiken en klik vervolgens op OK.

De geschiedenis van Automatisch aanvullen wissen

 1. Als u de geschiedenis van Automatisch aanvullen of de bezochte webadressen wilt wissen, klikt u op het tabblad Algemeen en klikt u vervolgens onder Browsegeschiedenis op Verwijderen.

 2. Schakel in het dialoogvenster Browsegeschiedenis verwijderen de selectievakjes Formuliergegevens en Wachtwoorden in en klik op Verwijderen.

  Opmerking:als u bezochte webadressen wilt wissen, schakelt u het selectievakje Geschiedenis is om uw browsegeschiedenis te verwijderen.

 3. Klik op OK.

Automatisch crashherstel

Wanneer u op internet surft, wordt met de functie Automatisch crashherstel van Internet Explorer informatie over uw sessie opgeslagen op de harde schijf voor het geval de computer of toepassing vastloopt of er een andere onvoorziene afsluiting optreedt. Als de browsesessie onverwacht wordt beëindigd, biedt Internet Explorer u de mogelijkheid om de laatste browsersessie te hervatten.

Voor Automatisch crashherstel worden de volgende gegevens bewaard:

 • Het webadres (URL) van de webpagina op elk tabblad

 • De geschiedenis van de functie Vorige/Volgende (dus alle websites die u in een tabblad hebt bezocht in de volgorde waarin u dit hebt gedaan)

 • De indeling en volgorde van de tabbladen

 • De gegevens die u op een webformulier hebt ingevoerd

Automatisch crashherstel uitschakelen

 1. Klik in Internet Explorer op de knop Extra en klik vervolgens op Internetopties.

 2. Klik op het tabblad Geavanceerd.

 3. Schakel in de sectie Webpagina's bekijken het selectievakje Automatisch crashherstel inschakelen uit en klik vervolgens op OK.

Opmerking: wanneer u Automatisch crashherstel uitschakelt, voorkomt dit niet dat er door Internet Explorer informatie over uw tabbladen wordt opgeslagen. Alleen het opnieuw openen van de tabbladen of browsersessie wordt uitgeschakeld. Deze informatie wordt niet naar Microsoft verzonden, tenzij u daarvoor kiest (bijvoorbeeld in een foutenrapport).

Compatibiliteitsweergave

Met de compatibiliteitsweergave zien websites die ontworpen zijn voor oudere browsers er beter uit in Internet Explorer. Als u een website wilt bekijken in de compatibiliteitsweergave, wordt deze keuze onthouden door Internet Explorer en wordt de volgende keer dat u deze website bezoekt weer de compatibiliteitsweergave gebruikt. U kunt de lijst met websites waarvoor u de compatibiliteitsweergave wilt gebruiken, wissen met de Internet Explorer-functie Browsegeschiedenis verwijderen of het dialoogvenster Instellingen voor de compatibiliteitsweergave.

Voor betere compatibiliteit van websites kunt u updates voor de compatibiliteitsweergave inschakelen. Er wordt door Internet Explorer dan regelmatig een bijgewerkte lijst met instellingen voor de compatibiliteitsweergave van Microsoft gedownload en er worden standaardcomputergegevens verzonden. U kunt de updates voor de compatibiliteitsweergave op elk gewenst moment uitschakelen.

Updates voor de compatibiliteitsweergave uitschakelen

 1. Druk in Internet Explorer op de Alt-toets, klik op Extra op de menubalk en klik vervolgens op Instellingen voor de compatibiliteitsweergave.

 2. Schakel het selectievakje Bijgewerkte lijsten met websites van Microsoft opnemen uit.

De functie Browsegeschiedenis verwijderen gebruiken

 1. Klik in Internet Explorer op de knop Extra, wijs Beveiliging aan en klik op Browsegeschiedenis verwijderen.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Browsegeschiedenis verwijderen de items die u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.

De instellingen voor de compatibiliteitsweergave weergeven of wijzigen op uw computer

 • Druk in Internet Explorer op de Alt-toets, klik op Extra op de menubalk en klik vervolgens op Instellingen voor de compatibiliteitsweergave.

Cookies beheren

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw harde schijf wordt geplaatst. Een cookie heeft een unieke id op uw computer en kan alleen worden gelezen door een website of webserver in het domein waaruit de cookie naar u is verzonden. Met cookies kunnen geen programma's worden uitgevoerd of virussen op uw computer worden geplaatst.

Een cookie wordt vaak gebruikt om uw bezoek aan een website te personaliseren of om u tijd te besparen. Zo kan een cookie een aankoop voor u vergemakkelijken omdat de cookie bijvoorbeeld uw huidige selectie in het mandje bevat, evenals contactgegevens zoals uw naam of e-mailadres. Cookies bevatten vaak een unieke id waarmee websites gegevens over bezoekers kunnen bijhouden. De website die de cookie heeft ingesteld, bepaalt zelf welke gegevens in de cookie worden opgeslagen en hoe deze gegevens worden gebruikt.

Cookies blokkeren

U hebt de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren. Als u een of meer cookies weigert, kan het zijn dat de websites die van deze cookies gebruikmaken niet meer goed werken. Als u bijvoorbeeld alle cookies weigert, kunt u sommige websites mogelijk niet weergeven en niet gebruikmaken van speciale functies op maat (zoals lokale nieuws- en weerberichten of aandelenkoersen).

Als u alle cookies wilt blokkeren, kunt u de browserinstellingen voor cookies aanpassen via de functie Internetopties van Internet Explorer.

Alle cookies blokkeren

 1. Klik in Internet Explorer op de knop Extra, klik op Internetopties en klik vervolgens op het tabblad Privacy.

 2. Verplaats de schuifregelaar naar Alle cookies blokkeren. Websites kunnen dan geen cookies meer opslaan op uw computer.

Opmerking: als u alle cookies blokkeert, zijn veel websites mogelijk niet meer toegankelijk. De volgende twee beveiligingsniveaus van Internet Explorer, Hoog en Normaal-hoog, zijn waarschijnlijk meer geschikt. U kunt een cookie voor een bepaalde website ook blokkeren door op de knop Websites te klikken op het tabblad Privacy. Zie de Help van Internet Explorer voor meer informatie.

Oude cookies verwijderen

De cookies die u eerder op uw harde schijf had opgeslagen, kunnen nog wel worden gelezen, tenzij u ze verwijdert.

Alle bestaande cookies verwijderen

 1. Klik in Internet Explorer op de knop Extra en klik vervolgens op Internetopties.

 2. Klik op het tabblad Algemeen onder Browsegeschiedenis op Verwijderen.

 3. Optioneel: schakel het selectievakje Gegevens van favoriete websites behouden in als u de cookies die bij uw opgeslagen favorieten horen, wilt behouden.

 4. Schakel in het dialoogvenster Browsegeschiedenis verwijderen het selectievakje Cookies in en klik op Verwijderen.

 5. Klik op OK.

Geschiedenis

De map Geschiedenis van Internet Explorer bevat een lijst met koppelingen naar websites en Windows-locaties (zoals stations en mappen) die u onlangs hebt bezocht.

Als u de geschiedenis niet langer wilt bewaren

 1. Klik in Internet Explorer op de knop Extra en klik vervolgens op Internetopties.

 2. Klik onder Browsegeschiedenis op Instellingen. Stel in het dialoogvenster Tijdelijke internetbestanden en Geschiedenis het aantal dagen dat pagina's worden bewaard in op 0.

Opmerking: als u het bijhouden van de geschiedenis tijdelijk wilt uitschakelen, kunt u InPrivate-navigatie gebruiken door op de Extra te klikken en vervolgens in het menu Beveiliging op InPrivate-navigatie te klikken.

Invoegtoepassingen beheren

Met de functie Invoegtoepassingen beheren van Internet Explorer kunt u de invoegtoepassingen die door Internet Explorer kunnen worden geladen, weergeven en in- en uitschakelen. Invoegtoepassingen die u kunt beheren, zijn bijvoorbeeld browserhelperobjecten, ActiveX-besturingselementen, werkbalkuitbreidingen, zoekbalken, browseruitbreidingen, zoekmachines, accelerators en Traceerbeveiliging-instellingen.

Sommige invoegtoepassingen kunnen gegevens van uw computer halen of anderszins gevolgen hebben voor uw privacy. Als een door u gebruikte invoegtoepassing is geleverd door een ander bedrijf dan Microsoft, dan valt het gebruik van de verzamelde gegevens onder het privacybeleid van het desbetreffende bedrijf. Als u een invoegtoepassing uitschakelt, moet u Internet Explorer mogelijk opnieuw starten voordat de wijziging van kracht wordt.

Invoegtoepassingen op uw computer weergeven of wijzigen

 1. Klik in Internet Explorer op de knop Extra en klik vervolgens op Invoegtoepassingen beheren.

 2. Klik onder Weergeven op Alle invoegtoepassingen en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Een invoegtoepassing uitschakelen: klik erop en klik vervolgens op Uitschakelen.

  • Een invoegtoepassing inschakelen: klik erop en klik vervolgens op Inschakelen.

 3. Klik op Sluiten.

Opmerking: een invoegtoepassing die u uitschakelt, wordt niet van de computer verwijderd. Er wordt alleen voorkomen dat de invoegtoepassing door Internet Explorer wordt uitgevoerd. De invoegtoepassing kan echter nog wel door andere software worden gebruikt. Sommige invoegtoepassingen kunnen ook via Invoegtoepassingen beheren van de computer worden verwijderd.

Als een invoegtoepassing wordt uitgeschakeld of verwijderd, werken pagina's die deze invoegtoepassing nodig hebben mogelijk niet zoals verwacht. Klik voor meer informatie over invoegtoepassingen op de koppeling Meer informatie over werkbalken en uitbreidingen in het dialoogvenster Invoegtoepassingen beheren.

Pop-upblokkering

Met de functie Pop-upblokkering van Internet Explorer wordt het weergeven van ongewenste pop-upvensters verminderd. Pop-upvensters die u doelbewust opent, worden niet geblokkeerd. Pop-upblokkering is standaard ingeschakeld.

Pop-upblokkering uitschakelen

 1. Klik in Internet Explorer op de knop Extra, klik op Internetopties en klik vervolgens op het tabblad Privacy.

 2. Schakel onder Pop-upblokkering het selectievakje Pop-upblokkering inschakelen uit en klik vervolgens op OK.

Instellingen voor pop-upblokkering openen

 1. Klik in Internet Explorer op de knop Extra, klik op Internetopties en klik vervolgens op het tabblad Privacy.

 2. Klik onder Pop-upblokkering op de knop Instellingen.

Houd er rekening mee dat niet alle pop-upvensters kunnen worden geblokkeerd met Pop-upblokkering. Zie de Help van Internet Explorer voor meer informatie over Pop-upblokkering.

Functies waarmee u uw gegevens kunt beheren

Browsegeschiedenis verwijderen

Met één muisklik kunt u met de Internet Explorer-functie Browsegeschiedenis verwijderen allerlei items verwijderen: wachtwoorden die u door Internet Explorer hebt laten opslaan, de vermeldingen in de map Geschiedenis van Internet Explorer, gegevens van webformulieren, tijdelijke internetbestanden, cookies, de laatste groep met tabbladen en de bestanden en instellingen die door bepaalde op uw computer opgeslagen Internet Explorer-invoegtoepassingen zijn bewaard. Een deel van deze instellingen kunnen ook afzonderlijk worden verwijderd. Dit wordt in deze privacyverklaring uitgelegd onder Oude cookies verwijderen en Automatisch aanvullen.

De functie Browsegeschiedenis verwijderen gebruiken

 1. Klik in Internet Explorer op de knop Extra, wijs Beveiliging aan en klik op Browsegeschiedenis verwijderen.

 2. Optioneel: schakel het selectievakje Gegevens van favoriete websites behouden in als u gegevens die bij uw opgeslagen favorieten horen, wilt behouden.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Browsegeschiedenis verwijderen de items die u wilt verwijderen (Tijdelijke internetbestanden, Cookies, Geschiedenis, Formuliergegevens, Wachtwoorden, Traceerbeveiliging-gegevens) en klik vervolgens op Verwijderen.

InPrivate-navigatie

Met InPrivate-navigatie kunt u uw geschiedenis van bezochte websites privé houden op gedeelde computers, bijvoorbeeld een computer thuis, in een internetcafé of elders. De geschiedenis die u opbouwt tijdens het surfen op internet in een InPrivate-venster van Internet Explorer, zoals tijdelijke internetbestanden, webadressen en cookies, wordt verwijderd zodra u het venster sluit. De geschiedenis van andere Internet Explorer-vensters (dus buiten InPrivate om) blijft ongewijzigd.

Met InPrivate-navigatie wordt voorkomen dat de volgende items lokaal op de computer worden opgeslagen:

 • Nieuwe cookies worden niet opgeslagen.

 • Nieuwe vermeldingen voor de geschiedenis worden niet vastgelegd.

 • Nieuwe tijdelijke internetbestanden worden verwijderd zodra het InPrivate-venster wordt gesloten

 • Formuliergegevens worden niet opgeslagen.

 • Ingevoerde wachtwoorden worden niet opgeslagen.

 • Adressen die worden ingevoerd op de adresbalk, worden niet opgeslagen.

 • Zoekopdrachten die worden ingevoerd in het zoekvak, worden niet opgeslagen.

InPrivate-navigatie is niet bedoeld als instrument om uw identiteit verborgen te houden voor uw internetprovider of webservers op internet. Deze functie voorkomt evenmin dat gegevens, zoals uw IP-adres, worden verzonden naar de websites die u bezoekt.

InPrivate-navigatie inschakelen

 1. Klik in Internet Explorer op de knop Extra, wijs Beveiliging aan en klik op InPrivate-navigatie.

 2. Sluit het venster InPrivate-navigatie als u deze functie wilt uitschakelen.

Traceerbeveiliging

Wanneer u een website bezoekt, deelt u automatisch gegevens met deze website, zoals cookies, uw IP-adres en andere standaardcomputergegevens. Als de website inhoud bevat die door een website van derden wordt geleverd (bijvoorbeeld een kaart, advertentie of analyseprogramma's voor internet zoals een webbaken of scripts), kan bepaalde informatie over u automatisch naar de inhoudsprovider worden verzonden. Hieraan zijn enkele voordelen verbonden. U krijgt zo bijvoorbeeld gemakkelijk toegang tot inhoud van derden. Advertenties op een website die u bezoekt, kunnen ervoor zorgen dat u gratis toegang krijgt tot bepaalde inhoud. Er kunnen echter ook gevolgen zijn voor uw privacy, omdat het voor de inhoudsproviders nu mogelijk wordt om bij te houden wat u op allerlei andere websites doet. Traceerbeveiliging helpt te voorkomen dat de door u bezochte websites automatisch informatie over uw bezoek verzenden naar andere inhoudsproviders. Als u een Traceerbeveiliging-lijst hebt of als persoonlijke traceerbeveiliging is ingeschakeld, wordt er door Internet Explorer bovendien een signaal of voorkeur voor niet volgen verzonden naar de websites die u bezoekt. Ook wordt er een voorkeur voor niet volgen verzonden naar de websites van derden die inhoud leveren op de websites die u bezoekt, tenzij deze websites van derden worden geblokkeerd door uw Traceerbeveiliging-lijst. Zelfs met deze voorkeur voor niet volgen kunnen websites nog wel activiteiten uitvoeren die u mogelijk als volgen beschouwt. Dit is afhankelijk van het privacybeleid van deze websites.

Traceerbeveiliging-lijsten

Traceerbeveiliging-lijsten zijn lijsten met inhoud die niet moet worden aangeroepen omdat deze van invloed kan zijn op uw privacy. Wanneer u een Traceerbeveiliging-lijst toevoegt, wordt van elke website in die lijst inhoud van derden door Internet Explorer geblokkeerd (waaronder cookies). Door de oproepen naar deze websites te beperken, zorgt Internet Explorer ervoor dat deze websites van derden minder gegevens over u kunnen verzamelen. Tegelijkertijd kunt u ook vermeldingen aan de Traceerbeveiliging-lijsten toevoegen waarmee u aanroepen naar bepaalde websites toestaat. Deze websites zullen echter de voorkeur voor niet volgen ontvangen wanneer u de website bezoekt. Uw activiteiten online worden dan niet gevolgd of u ziet geen inhoud op basis van uw activiteiten online.

Als u een Traceerbeveiliging-lijst wilt toevoegen, gaat u naar een website waarvoor een dergelijke lijst bestaat en klikt u op die pagina op een koppeling of knop om de lijst toe te voegen. Wanneer u een Traceerbeveiliging-lijst toevoegt, wordt de lijst door Internet Explorer gedownload en regelmatig op updates gecontroleerd.

Een Traceerbeveiliging-lijst verwijderen of uitschakelen

 1. Klik in Internet Explorer op de knop Extra, wijs Beveiliging aan en klik op Traceerbeveiliging.

 2. Klik op een lijst en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Verwijderen om de lijst te verwijderen.

  • Klik op Uitschakelen om de lijst tijdelijk uit te schakelen.

Persoonlijke Traceerbeveiliging-lijst

U kunt ook gebruikmaken van de persoonlijke Traceerbeveiliging-lijst die wordt meegeleverd met Internet Explorer. Deze lijst wordt automatisch gegenereerd op basis van gegevens van de websites die u bezoekt, waaronder de gegevens van andere inhoudsproviders op deze websites. U kunt deze gegevens op elk gewenst moment verwijderen in het dialoogvenster Browsegeschiedenis verwijderen.

De persoonlijke Traceerbeveiliging-lijst inschakelen

 1. Klik in Internet Explorer op de knop Extra, wijs Beveiliging aan en klik op Traceerbeveiliging.

 2. Klik op Uw persoonlijke Traceerbeveiliging-lijst en klik vervolgens op de knop Inschakelen.

Wanneer Traceerbeveiliging is ingeschakeld, kan bepaalde inhoud op de websites die u bezoekt, worden gefilterd en wordt de inhoud niet weergegeven. Het pictogram Traceerbeveiliging wordt in de adresbalk weergegeven als inhoud is gefilterd. Als een website niet juist functioneert wanneer Traceerbeveiliging is ingeschakeld, kunt u de functie voor alleen die website uitschakelen. Dit doet u met het pictogram Traceerbeveiliging in de adresbalk.

Traceerbeveiliging-gegevens verwijderen

 1. Klik in Internet Explorer op de knop Extra, wijs Beveiliging aan en klik op Browsegeschiedenis verwijderen.

 2. Schakel in het dialoogvenster Browsegeschiedenis verwijderen het selectievakje InPrivate-filtergegevens in en klik op Verwijderen.

P3P-privacybeleid

Internet Explorer biedt u de mogelijkheid om het P3P-privacybeleid (Platform for Privacy Preferences) van een website te bekijken en te vergelijken met de privacyvoorkeuren die u zelf hebt ingesteld. Ook websites zonder P3P-privacybeleid kunnen een eigen privacyverklaring hebben opgesteld die u kunt bekijken.

Het P3P-privacybeleid van een website weergeven

 1. Klik in Internet Explorer op de knop Extra, wijs Beveiliging aan en klik op Privacybeleid van webpagina.

 2. Dubbelklik op de website waarvan u het privacybeleid wilt weergeven.

Nadat u het P3P-privacybeleid van de website hebt gelezen, kunt u aangeven wat Internet Explorer moet doen met cookies van deze website. Als u Internet Explorer wilt laten bepalen of deze website al dan niet cookies mag opslaan op uw computer door het privacybeleid te vergelijken met uw privacy-instellingen, selecteer dan Privacybeleid van cookies met mijn instellingen vergelijken. Als u Internet Explorer de cookies van deze website altijd wilt laten opslaan op uw computer, selecteer dan Deze website mag altijd cookies gebruiken. Als u Internet Explorer de cookies van deze website nooit wilt laten opslaan op uw computer, selecteer dan Deze website mag nooit cookies gebruiken.

Houd er rekening mee dat Internet Explorer het P3P-privacybeleid van een website wel kan weergeven, maar niet kan controleren of dat beleid ook daadwerkelijk wordt toegepast.

Functies waarmee u verbinding kunt maken met onlineservices

Accelerators

Met accelerators hebt u sneller en gemakkelijker toegang tot webserviceproviders. U kunt bijvoorbeeld een woord op een website selecteren, er met de rechtermuisknop op klikken en vervolgens de accelerator Definiëren met Encarta selecteren. U krijgt dan een definitie van het woord zonder dat u naar een aparte website hoeft te gaan.

Internet Explorer heeft verschillende van dit soort accelerators, bijvoorbeeld op het gebied van zoekopdrachten, kaarten, definities en blogs. Hiervoor wordt een beroep gedaan op Microsoft Windows Live-webservices. U kunt accelerators toevoegen en verwijderen met de functie Invoegtoepassingen beheren. Als u op een accelerator klikt of de muisaanwijzer op een accelerator plaatst, kunnen de titel en het volledige webadres of de URL van de huidige webpagina, standaardcomputergegevens en eventuele geselecteerde inhoud naar de serviceprovider worden verzonden. Als u een accelerator van Microsoft gebruikt, valt de verzonden informatie onder de Online privacyverklaring van Microsoft. Als u een accelerator van derden gebruikt, valt de verzonden informatie onder hun privacybeleid.

Zoeken vanaf de adresbalk

Als u op de adresbalk van Internet Explorer tekst invoert die niet kan worden omgezet in een geldig webadres of als de tekst begint met een vraagteken of het woord search, find of go, dan wordt u door Internet Explorer automatisch omgeleid naar de standaardzoekmachine zodat u daarmee de gewenste website kunt zoeken. Voor deze functie stuurt Internet Explorer het ongeldige webadres of de zoekopdracht naar uw standaardzoekmachine, die op zijn beurt opties voor het webadres geeft op uw computer. Er kunnen hierbij ook standaardcomputergegevens naar uw standaardzoekmachine worden verzonden. Als u Bing gebruikt als standaardzoekmachine, valt de verzonden informatie onder de Online privacyverklaring van Microsoft. Als u standaard een zoekmachine van derden gebruikt, valt de verzonden informatie onder hun privacybeleid.

Automatisch zoeken uitschakelen

 1. Klik in Internet Explorer op de knop Extra en klik vervolgens op Internetopties.

 2. Klik op het tabblad Geavanceerd.

 3. Schakel onder Zoeken vanaf de adresbalk het selectievakje Niet zoeken vanaf de adresbalk in.

Wanneer u op de adresbalk een zoekopdracht typt, worden er tijdens het typen zoeksuggesties weergegeven om uw zoekopdracht te verfijnen. Als de geselecteerde zoekmachine zoeksuggesties ondersteunt, wordt elke letter of elk teken dat u op de adresbalk typt naar de zoekmachine verzonden. Hierbij worden er ook standaardcomputergegevens verzonden naar de zoekmachine. Als u een zoekmachine van Microsoft gebruikt, valt de verzonden informatie onder de Online privacyverklaring van Microsoft. Als u een zoekmachine van derden gebruikt, valt de verzonden informatie onder hun privacybeleid. Zoeksuggesties zijn standaard uitgeschakeld.

Zoeksuggesties inschakelen

 1. Klik op de pijl rechts van de adresbalk.

 2. Klik op Zoeksuggesties inschakelen (toetsaanslagen worden tijdens het typen naar dehuidige zoekmachineverzonden).

Zoeksuggesties uitschakelen

 1. Klik op de pijl rechts van de adresbalk.

 2. Klik op Zoeksuggesties uitschakelen.

Web Slices

Met Web Slices kunt u automatisch een abonnement nemen op en updates ontvangen van webpagina's die vaak veranderen. U kunt die updates weergeven zonder de volledige website te laden. U kunt bijvoorbeeld een abonnement nemen op lokale weerberichten, met automatische updates zodra de temperatuur verandert. Wanneer u zich abonneert op een Web Slice of een feed, kunt u de functie voor automatische updates inschakelen voor al uw Web Slices en feeds. Uw IP-adres wordt periodiek verzonden naar de websites die de verschillende Web Slices en feeds leveren om op updates te controleren, zelfs wanneer Internet Explorer niet actief is.

Een Web Slice verwijderen

 1. Klik op de werkbalk Favorieten met de rechtermuisknop op de Web Slice die u wilt verwijderen.

 2. Klik op Verwijderen.

 3. Klik op Ja om de verwijdering te bevestigen.

Automatische updates voor Web Slices en feeds uitschakelen

 1. Klik in Internet Explorer op de knop Extra en klik vervolgens op Internetopties.

 2. Klik op het tabblad Inhoud en klik vervolgens op de knop Instellingen voor feeds en Web Slices.

 3. Schakel het selectievakje Feeds en Web Slices automatisch op updates controleren uit en klik vervolgens op OK.

Functies die gebruikmaken van onlineservices van Microsoft

Programma voor verbetering van de gebruikerservaring

Met het programma voor verbetering van de gebruikerservaring (Customer Experience Improvement Program, CEIP) wordt basisinformatie over uw computer en uw gebruik van Internet Explorer verzameld. Aan de hand van deze informatie kunnen we de kwaliteit, betrouwbaarheid en prestaties van onze software en services verbeteren. CEIP-rapporten bevatten over het algemeen informatie over uw hardwareconfiguratie, een unieke id gegenereerd door het CEIP, informatie over prestaties en betrouwbaarheid, zoals de reactiesnelheid van software wanneer u op een knop klikt, en het gebruik van programma's, bijvoorbeeld de functies die u het vaakst gebruikt.

De CEIP-rapporten worden door Microsoft gebruikt om onze software en services te verbeteren. De unieke id wordt gebruikt om de herkomst en prioriteit te bepalen van de feedback die we ontvangen. Aan de hand van deze id kan Microsoft bijvoorbeeld onderscheid maken tussen klanten bij wie een probleem honderd keer is opgetreden of klanten bij wie hetzelfde probleem slechts één keer is opgetreden. Microsoft gebruikt de verzamelde informatie niet om u te identificeren, om contact met u op te nemen of om u reclame te sturen.

In Windows XP en Windows Server 2003 kunt u tijdens de installatie van Internet Explorer aangeven of u wilt deelnemen aan het CEIP. In Windows Vista en latere versies van het besturingssysteem wordt uw voorkeur voor deelname aan het Windows CEIP gebruikt.

Zie de veelgestelde vragen op de webpagina Programma voor verbetering van de gebruikerservaring van Microsoft voor meer informatie.

Locatieservices

Met Locatieservices in Internet Explorer kunnen websites uw fysieke locatie opvragen om hun services te verbeteren. Zo kan uw fysieke locatie op een kaartensite worden gevraagd om de kaart voor u op de juiste manier te kunnen centreren.

Wanneer u een website bezoekt waarvoor Locatieservices wordt gebruikt, kunt u aangeven of u de website toegang tot uw locatiegegevens wilt geven. Als u toestemming geeft, wordt in Internet Explorer een Microsoft-locatieservice aangeroepen en wordt geprobeerd de fysieke locatie van uw computer vast te stellen. Voor deze service worden uw IP-adres en -gegevens gebruikt van nabijgelegen Wi-Fi-toegangspunten (indien beschikbaar).

Op basis van de ontvangen gegevens bepaalt de Microsoft-locatieservice waar uw computer zich ongeveer bevindt, zodat deze informatie kan worden doorgegeven aan de betreffende website. Voorbeelden van locatiegegevens die worden doorgegeven, zijn de breedtegraad en de lengtegraad van uw computer. Er worden geen gegevens doorgegeven over beschikbare zendmasten of Wi-Fi-toegangspunten, of andere unieke id's van uw computer.

Als u een website geen toegang wilt geven tot uw fysieke locatie, worden er geen locatiegegevens naar de website en geen gegevens naar de Microsoft-locatieservice verzonden. U kunt een webpagina ook eenmalig toegang tot uw fysieke locatie geven. In dat geval kan de website alleen toegang tot uw locatie krijgen op het moment dat u de webpagina bekijkt. Als u een website altijd toegang tot uw fysieke locatie geeft, kan de website elke keer dat u een pagina op de site bezoekt, gegevens over uw fysieke locatie opvragen. Op welke manier uw locatiegegevens door de website worden gebruikt, is afhankelijk van het privacybeleid van de site.

Locatieservices inschakelen

 • Wanneer u een website bezoekt en om uw locatie wordt gevraagd, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Eenmaal toestaan als u uw locatiegegevens slechts eenmaal wilt verstrekken.

  • Klik op Opties voor deze website en klik vervolgens op Altijd toestaan als u uw locatiegegevens wilt verstrekken elke keer dat u de website bezoekt.

Locatieservices uitschakelen

 1. Klik op de knop Extra en klik vervolgens op Internetopties.

 2. Klik op het tabblad Privacy en selecteer Nooit toestaan dat websites uw fysieke locatie kunnen opvragen.

Feedback verzenden

Indien u een probleem hebt met Internet Explorer, kunt u het hulpprogramma Feedback verzenden gebruiken om aanvullende informatie vast te leggen aan de hand waarvan Microsoft de oorzaak van het probleem kan achterhalen. U opent dit hulpprogramma door op de knop Extra en vervolgens op Feedback verzenden te klikken. U kunt een rapport genereren met informatie over de configuratie van uw computer, informatie over de programma's die actief zijn, en andere typen gegevens. U kunt ervoor kiezen de stappen van het probleem op te nemen met de probleemrecorder en zo schermopnamen van uw bureaublad en actieve programma's te maken. Ook worden netwerkgegevens die van en naar de door u bezochte websites zijn verzonden, vastgelegd. Dit rapport kan persoonlijke gegevens bevatten, zoals gegevens die u in webformulieren hebt ingevoerd. Voordat u het rapport verzendt, kunt u alle gegevens bekijken die naar Microsoft zullen worden verzonden. U kunt er dan nog voor kiezen om het rapport niet te verzenden.

Als u deze informatie wel naar Microsoft verzendt, wordt het enkel gebruikt om onze software en services te verbeteren. Lees de Online privacyverklaring van Microsoft voor meer informatie over uw privacy wanneer u Microsoft Connect gebruikt.

SmartScreen-filter

Het SmartScreen-filter is zo ontworpen dat u wordt gewaarschuwd voor onveilige websites die net doen alsof ze een vertrouwde website zijn (phishing) of die een risico inhouden voor uw computer. Als u ervoor kiest het SmartScreen-filter te gebruiken, wordt het adres van de website die u bezoekt eerst opgezocht in een lijst met websiteadressen die veel verkeer hebben en die door Microsoft als legitiem worden beschouwd. Adressen die niet in de lokale lijst staan en de adressen van bestanden die u downloadt, worden naar Microsoft verzonden en opgezocht in een regelmatig bijgewerkte lijst met websites en downloads die bij Microsoft als onveilig of verdacht zijn gerapporteerd. U kunt het SmartScreen-filter desgewenst ook handmatig gebruiken om afzonderlijke websites te controleren bij Microsoft. Als u bovendien een programma downloadt van of uitvoert via internet, wordt het door SmartScreen gecontroleerd tegen een lijst met een vaak gedownloade en bekende onveilige programma's om u te beschermen tegen het uitvoeren van onveilige programma's.

Wanneer u websites automatisch of handmatig controleert met behulp van het SmartScreen-filter, wordt het adres van de website die u bezoekt naar Microsoft gestuurd, samen met standaardcomputergegevens en het versienummer van het SmartScreen-filter. Om uw privacy te beschermen, wordt de informatie versleuteld naar Microsoft verzonden. Gegevens die mogelijk aan het adres zijn gekoppeld, zoals zoektermen of gegevens die u op een webformulier hebt ingevoerd, worden mogelijk meegezonden. Als u bijvoorbeeld op de zoekwebsite van Microsoft.com (http://search.microsoft.com) hebt gezocht met Seattle als zoekterm, dan wordt het volledige adres http://search.microsoft.com/results.aspx?q=Seattle&qsc0=0&FORM=QBMH1&mkt=en-US verzonden. Dit soort adresreeksen kunnen onbedoeld persoonlijke gegevens bevatten, maar deze gegevens worden net als de andere verzonden gegevens niet gebruikt om uw identiteit te achterhalen, om contact met u op te nemen of om u reclame te sturen. Adresreeksen worden bovendien door Microsoft gefilterd om waar mogelijk persoonlijke gegevens te verwijderen. Wanneer u Internet Explorer gebruikt om een programma te downloaden, worden door het SmartScreen-filter de bovenstaande gegevens verzonden, samen met informatie over het gedownloade programma, zoals een bestands-id (een 'hash'), resultaten van geïnstalleerde antivirusprogramma's, en informatie over het digitale certificaat van het programma, indien beschikbaar.

Van tijd tot tijd wordt informatie over uw gebruik van het SmartScreen-filter naar Microsoft verzonden, zoals de tijd die u op internet hebt gesurft en het aantal websites dat u hebt bezocht nadat u een adres naar Microsoft hebt gestuurd voor analyse. Er kunnen ook gegevens over bestanden die u downloadt naar Microsoft worden verzonden, zoals de naam en het bestandspad. Sommige websiteadressen die naar Microsoft worden verzonden, worden samen met aanvullende gegevens opgeslagen, zoals de versie van de webbrowser, het besturingssysteem en het SmartScreen-filter, de taal van de browser en informatie over de status van de compatibiliteitsweergave voor de website. Er wordt ook een unieke id verzonden die door Internet Explorer is gegenereerd. Deze unieke id is een willekeurig getal dat geen persoonlijke gegevens bevat en dat niet wordt gebruikt om u te identificeren. Deze informatie wordt samen met de bovengenoemde informatie enkel gebruikt om de prestaties te analyseren en de kwaliteit van onze producten en services te verbeteren.

Het SmartScreen-filter kan worden in- en uitgeschakeld via het menu Beveiliging van Internet Explorer. U kunt bijvoorbeeld als volgt de automatische controle van alle websites inschakelen:

 • Klik in Internet Explorer op de knop Extra, wijs Beveiliging aan en klik op SmartScreen-filter inschakelen.

Als u denkt dat u een onveilige website hebt ontdekt, kunt u deze bij Microsoft rapporteren door op de knop Extra te klikken, Beveiliging aan te wijzen en vervolgens op Onveilige website rapporteren te klikken. Wanneer u een onveilige website rapporteert, wordt er bepaalde informatie naar Microsoft verzonden, zoals het adres van de website die u rapporteert en de gebruiksinformatie die hierboven wordt beschreven.

Aanbevolen websites

Aanbevolen websites is een functie die websites, afbeeldingen en video's voorstelt die mogelijk interessant voor u zijn. Wanneer u Aanbevolen websites inschakelt, wordt uw geschiedenis van bezochte websites periodiek naar Microsoft verzonden. Deze gegevens worden vervolgens opgeslagen en vergeleken met een regelmatig bijgewerkte lijst met websites die veel lijken op de websites die u vaak bezoekt. Aanbevolen websites schakelt ook de automatische updates in van Web Slices en feeds op de achtergrond, zodat u recente informatie kunt ontvangen over zowel de aanbevolen website als de Web Slice van de aanbevolen website.

U kunt de functie Aanbevolen websites onderbreken of definitief uitschakelen, zodat uw geschiedenis niet meer naar Microsoft wordt gestuurd. U kunt ook altijd afzonderlijke vermeldingen uit de geschiedenis verwijderen. Verwijderde vermeldingen worden niet gebruikt om suggesties voor andere websites te doen. Ze worden nog wel enige tijd door Microsoft bewaard ter verbetering van onze producten en services, waaronder deze functie. Websites die u bezoekt terwijl InPrivate-navigatie actief is, worden niet naar Microsoft verzonden.

Als Aanbevolen websites is ingeschakeld, worden de adressen van de websites die u bezoekt samen met standaardcomputergegevens naar Microsoft verzonden. Dit omvat de adressen van de webpagina's die u bezoekt en informatie over afbeeldingen en video's op deze pagina's. Om uw privacy te beschermen, wordt de informatie versleuteld naar Microsoft verzonden. Gegevens die aan het adres zijn gekoppeld, zoals zoektermen of gegevens die u op een webformulier hebt ingevoerd, worden mogelijk meegezonden. Als u bijvoorbeeld op de zoekwebsite van Microsoft.com (http://search.microsoft.com) hebt gezocht met Seattle als zoekterm, dan wordt het volledige adres http://search.microsoft.com/results.aspx?q=Seattle&qsc0=0&FORM=QBMH1&mkt=en-US verzonden. Dit soort adresreeksen kunnen onbedoeld persoonlijke gegevens bevatten, maar deze gegevens worden net als de andere verzonden gegevens niet gebruikt om uw identiteit te achterhalen, om contact met u op te nemen of om u reclame te sturen. Adresreeksen worden bovendien door Microsoft gefilterd om waar mogelijk persoonlijke gegevens te verwijderen.

Er worden ook statistieken over uw gebruik van Aanbevolen websites naar Microsoft verzonden, zoals het tijdstip van uw bezoek, van welke website u afkomstig bent en hoe u daar bent gekomen (bijvoorbeeld door op een koppeling of een van uw Favorieten te klikken). Er wordt ook een unieke id verzonden die door Internet Explorer is gegenereerd. Deze unieke id is een willekeurig getal dat geen persoonlijke gegevens bevat en dat niet wordt gebruikt om u te identificeren. Als u de browsegeschiedenis verwijdert of als u Aanbevolen websites uitschakelt en opnieuw inschakelt, wordt er een nieuwe unieke id gemaakt. Een oude unieke id kan niet aan een nieuwe id worden gekoppeld. Deze informatie wordt samen met de websiteadressen en geschiedenis gebruikt om de werking te personaliseren en de kwaliteit van onze producten en services te verbeteren.

Aanbevolen websites inschakelen

 1. Klik in Internet Explorer op de knop Extra, wijs Bestand aan en klik op Aanbevolen websites.

 2. Klik op Ja.

Aanbevolen websites uitschakelen

 • Klik in Internet Explorer op de knop Extra, wijs Bestand aan en klik op Aanbevolen websites.

Opmerking: als u de functie Aanbevolen websites uitschakelt, wordt niet automatisch uw geschiedenis gewist en worden automatische updates voor feeds en Web Slices ook niet uitgeschakeld.

De browsegeschiedenis verwijderen (met of zonder het uitschakelen van Aanbevolen websites)

 • Klik in Internet Explorer op de knop Extra, wijs Beveiliging aan en klik op Browsegeschiedenis verwijderen.

Hoe uw gegevens door ons worden verzameld, gebruikt en opgeslagen

Verzameling en gebruik van uw gegevens

De gegevens die we van u verzamelen, worden door Microsoft en haar dochterondernemingen en vestigingen gebruikt om de door u gebruikte functies in te schakelen en om de service(s) te leveren of de transactie(s) uit te voeren waarom u hebt gevraagd of waarvoor u toestemming hebt gegeven. De gegevens kunnen ook worden gebruikt voor het analyseren en verbeteren van de producten en services van Microsoft.

Om uw interacties met Microsoft consistenter en persoonlijker te maken, kunnen de gegevens die door een Microsoft-service zijn verzameld, worden gecombineerd met gegevens die door andere Microsoft-services zijn verkregen. De gegevens kunnen ook worden aangevuld met gegevens verkregen van andere bedrijven. We kunnen bijvoorbeeld services van andere bedrijven gebruiken om op basis van uw IP-adres een algemeen geografisch gebied te bepalen en u aangepaste services te leveren.

Tenzij zoals in deze verklaring beschreven, worden de door u verstrekte gegevens niet zonder uw toestemming verstrekt aan derden. Af en toe huurt Microsoft andere bedrijven in om beperkte services te verlenen, zoals het beantwoorden van vragen van klanten over producten of services of het uitvoeren van statistische analyses van onze services. We bezorgen deze bedrijven alleen de persoonlijke gegevens die nodig zijn om de desbetreffende services te kunnen verzorgen. Het is deze bedrijven niet toegestaan om de informatie te gebruiken voor andere doeleinden. Microsoft mag informatie over u, inclusief de inhoud van uw communicatie, overdragen om: (a) de wetgeving na te leven of te reageren op wettige aanvragen of juridische processen; (b) de rechten of het eigendom van Microsoft of onze klanten te beschermen, inclusief het afdwingen van onze overeenkomsten of beleidsregels met betrekking tot uw gebruik van de services; of (c) als Microsoft in goed vertrouwen gelooft dat dit nodig is, om de persoonlijke veiligheid van werknemers, klanten of het publiek te beschermen.

De gegevens die door Microsoft worden verzameld of die via Internet Explorer naar Microsoft zijn verzonden, kunnen worden opgeslagen in de Verenigde Staten of elk land waarin Microsoft of haar vestigingen, dochterondernemingen of serviceproviders faciliteiten beheren. Microsoft houdt zich aan de overeenkomsten en standpunten die zijn opgesteld door het Department of Commerce in de Verenigde Staten met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vasthouden van gegevens uit de Europese Unie.

Beveiliging en opslag van uw gegevens

Microsoft vindt de bescherming van uw gegevens belangrijk. We gebruiken diverse beveiligingstechnologieën en -procedures waarmee uw gegevens worden beveiligd tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik of onbevoegde openbaarmaking. De door u verstrekte persoonlijke gegevens worden bijvoorbeeld opgeslagen op computersystemen met toegangsbeheer op gecontroleerde afdelingen.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Deze privacyverklaring wordt van tijd tot tijd bijgewerkt. Wanneer dit gebeurt, wordt de datum van de laatste aanpassingen bovenaan de privacyverklaring ook aangepast. We raden u aan deze privacyverklaring af en toe door te lezen zodat u op de hoogte blijft van de manier waarop Microsoft uw gegevens beschermt.

Meer informatie

Hebt u vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact met ons op door hier te klikken.

Internet Explorer Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Verenigde Staten

Was dit nuttig?
Dank je wel.
Wil je nog iets anders toevoegen?
Dank je wel. Dankzij jouw feedback kunnen we deze inhoud blijven verbeteren.
1200 400 Hoe kunnen we dit voor jou nog nuttiger maken? Verzenden Overslaan Wil je nog iets anders toevoegen? Verzenden Nee, bedankt