Waarom kan ik geen verbinding maken met andere pc's?

Er zijn verschillende mogelijke redenen waarom u geen verbinding kunt maken met andere pc's op uw thuisnetwerk of waarom het niet lukt om bestanden en printers met deze pc's te delen. Zoek een specifiek probleem en de bijbehorende mogelijke oplossingen in de volgende tabel. Zie Bestanden en mappen delen voor meer informatie over het delen van bestanden en mappen op een netwerk.

Probleem
Mogelijke oplossingen

U hebt geen thuisgroep gemaakt of bent geen lid van een thuisgroep

Via een thuisgroep worden de pc's op het thuisnetwerk met elkaar verbonden, zodat de gebruikers foto's, muziek, video's en printers kunnen delen. Een thuisgroep maken of er lid van worden is de gemakkelijkste manier om bestanden en printers op een netwerk te delen.

Opmerking

 • Thuisgroep is beschikbaar in Windows 8, Windows RT, en Windows 7. U kunt lid worden van een thuisgroep op een pc met Windows RT, maar u kunt geen thuisgroep maken of inhoud met de thuisgroep delen. In Windows 7 Starter en Windows 7 Home Basic kunt u lid worden van een thuisgroep, maar kunt u geen thuisgroep maken. Thuisgroep is niet beschikbaar in Windows Server 2008 R2.

Een thuisgroep maken of hiervan lid worden

 1. Open Thuisgroep door vanaf de rechterrand van het scherm te vegen en te tikken op Zoeken. Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Zoeken. Typ Pc-instellingen wijzigen in het zoekvak en tik of klik op Thuisgroep.

 2. Tik of klik op maken of typ het wachtwoord van de thuisgroep en tik of klik vervolgens op Lid worden.

U gebruikt geen thuisgroep en de map of printer waartoe u toegang probeert te krijgen, is niet gedeeld

Wij raden u aan om een thuisgroep te gebruiken voor het delen van bestanden en printers op het netwerk omdat dit veel gemakkelijker is in te stellen. Het proces van het delen van bestanden en printers zonder een thuisgroep te gebruiken, bestaat uit twee delen. Eerst schakelt u het delen in, zoals hieronder wordt beschreven. Daarna moet u eigenschappen voor delen instellen voor het item zelf of het item verplaatsen naar een van de openbare mappen, zodat andere gebruikers hier toegang toe hebben.

Delen via het netwerk is uitgeschakeld.

Delen via het netwerk inschakelen

 1. Als u verbinding met een netwerk wilt maken, veegt u het scherm in vanaf de rechterrand van het scherm en tikt u op Instellingen. Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Instellingen), Tik of klik vervolgens op het netwerkpictogram (Het pictogram voor een draadloos netwerk of Het pictogram voor een bekabeld netwerk).

 2. Druk op het netwerk waarmee u verbonden bent en houd het vast of klik erop met de rechtermuisknop. Tik of klik vervolgens op Delen in- of uitschakelen.

  De instelling voor delen via het netwerk is uitsluitend beschikbaar voor draadloze, Ethernet-, (niet-domeingebonden) VPN- en (niet-domeingebonden) inbelverindingen. Deze instelling is niet beschikbaar voor domeinnetwerken. Bij VPN- of inbelverbindingen moet u eerst verbinding maken met het netwerk. Vervolgens drukt u op de netwerknaam en houdt u deze vast of klikt u met de rechtermuisknop op de netwerknaam en wijzigt u vervolgens de instelling voor delen via het netwerk.

 3. Tik of klik op Ja, schakel delen en verbinding maken met apparaten in.

Netwerkdetectie is uitgeschakeld.

Volg de stappen uit de vorige sectie als u delen via het netwerk wilt inschakelen.

Met wachtwoord beveiligd delen is ingeschakeld

Met wachtwoord beveiligd delen is standaard ingeschakeld voor pc's in werkgroepen. Wanneer met wachtwoord beveiligd delen is ingeschakeld, krijgen personen die andere pc's op uw netwerk gebruiken alleen toegang tot uw gedeelde mappen en printers als ze een gebruikersaccount op uw pc hebben. U kunt het delen van bestanden of printers op twee manieren inschakelen:

 • Identieke gebruikersaccounts maken op alle pc's in de werkgroep (aanbevolen). Zie Een gebruikersaccount maken voor meer informatie.

 • Schakel met wachtwoord beveiligd delen uit. Voer de volgende stappen uit om met wachtwoord beveiligd delen uit te schakelen:

 1. Open Geavanceerde instellingen voor delen door vanaf de rechterrand van het scherm te vegen en te tikken op Zoeken. Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Zoeken. Typ geavanceerd delen in het zoekvak en tik of klik achtereenvolgens op Instellingen en Geavanceerde instellingen voor delen beheren.

 2. Klik op de dubbele punthaken Het pictogram met de dubbele punthaken om het huidige netwerkprofiel uit te vouwen.
 3. Klik onder Met wachtwoord beveiligd delen op Met wachtwoord beveiligd delen uitschakelen en klik op Wijzigingen opslaan. Administratormachtigingen vereist U wordt wellicht gevraagd om een administratorwachtwoord op te geven of om uw keuze te bevestigen.

Opmerking

 • Met wachtwoord beveiligd delen is niet beschikbaar op pc's die zich in een domein bevinden.

 • Pc's met Windows RT of Windows 8 kunnen geen lid worden van een domein. U kunt alleen lid worden van een domein als u een pc hebt met Windows 8 Pro of Windows 8 Enterprise.

De pc's bevinden zich niet in dezelfde werkgroep.

Zie Lid worden van een werkgroep of een werkgroep maken voor informatie over het lid worden van een werkgroep.

U hebt niet de juiste machtigingen voor het bestand of de map waartoe u toegang probeert te krijgen.

Neem contact op met de eigenaar van het bestand of de map om om toestemming te vragen. Zie Bestanden en mappen delen voor informatie over het instellen van machtigingen voor een bestand of map.

Als u bent verbonden met een bedrijfsnetwerk, moet u contact opnemen met de netwerkbeheerder.

Groepsbeleid blokkeert mogelijk de verbinding

Als de pc waarmee u verbinding probeert te maken deel uitmaakt van een domein, is het mogelijk dat de netwerkbeheerder een beleid heeft ingesteld dat verbindingen blokkeert met pc's binnen het domein. Neem contact op met de netwerkbeheerder voor hulp.

Uw pc beschikt niet over de recentste updates voor uw router.

Neem contact op met de fabrikant van de router om zeker te zijn dat u in het bezit bent van de recentste updates.