De prestaties van uw pc verbeteren

Als uw pc niet erg goed reageert of bewerkingen minder snel uitvoert dan u had verwacht, kunt u gebruikmaken van een aantal van de hulpprogramma's die in Windows zijn opgenomen om de prestaties van uw pc te helpen verbeteren.

Taken uitvoeren die ertoe kunnen bijdragen dat de prestaties van uw pc worden verbeterd

De taken in het linkerdeelvenster van Informatie over prestaties en hulpprogramma's kunnen ertoe kunnen bijdragen dat de prestaties van uw pc worden verbeterd.

  • Open Hulpprogramma's voor en informatie over prestaties door vanaf de rechterrand van het scherm te vegen en te tikken op Zoeken. Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Zoeken. Typ Hulpprogramma's voor en informatie over prestaties in het zoekvak en tik of klik achtereenvolgens op Instellingen en Hulpprogramma's voor en informatie over prestaties.

Taak Beschrijving
Taak

Visuele effecten aanpassen

Beschrijving

Sommige visuele effecten kunnen andere taken op uw pc vertragen. U kunt deze effecten in- en uitschakelen en meer opties weergeven.

Taak

Opties voor indexeren aanpassen

Beschrijving

Als zoeken op uw pc te langzaam gaat, kunt u het zoeken verfijnen door dit af te stemmen op bestanden en mappen die u het vaakst gebruikt. Zie Indexing and Search: Frequently asked questions voor meer informatie.

Taak

De energie-instellingen aanpassen

Beschrijving

Sommige energie-instellingen op uw pc zijn ontworpen met het oog op het verminderen van het energieverbruik, zodat het langer duurt voordat de accu leeg is. U kunt instellingen weergeven en wijzigen, zodat u uw pc volgens uw wensen kunt instellen voor wat betreft het evenwicht tussen betere prestaties en een lager energieverbruik voor de accu.

Taak

Schijfopruiming uitvoeren

Beschrijving

U kunt dit hulpprogramma gebruiken als u overbodige of tijdelijke bestanden van uw vaste schijf wilt verwijderen, zodat de hoeveelheid beschikbare opslagruimte groter wordt. Zie Bestanden verwijderen met Schijfopruiming voor meer informatie.

Taak

Geavanceerde hulpprogramma's

Beschrijving

Als u zich daartoe in staat acht, kunt u geavanceerde systeemhulpprogramma's uitvoeren, zoals Logboeken, Stations optimaliseren en Systeeminfo. Daarnaast kunt u berichten over prestatieproblemen en mogelijke oplossingen weergeven. Problemen die boven aan de lijst worden weergegeven, hebben een grotere invloed op de systeemprestaties dan problemen die onder aan de lijst worden weergegeven.

Gedetailleerde informatie over de prestaties weergeven in Windows Prestatie-index

Windows Prestatie-index biedt een overzicht van de mogelijkheden van uw pc. Er wordt weergegeven welke onderdelen van uw pc optimaal presteren en welke onderdelen mogelijk voor vertraging zorgen. Zie Wat is de Windows Prestatie-Index? voor meer informatie.

Voorkomen dat een programma tijdens het opstarten van Windows automatisch wordt uitgevoerd

U kunt met Taakbeheer de prestaties van uw pc verbeteren door te voorkomen dat overbodige programma's automatisch worden uitgevoerd wanneer Windows wordt gestart.

  1. Open Taakbeheer door vanaf de rechterrand van het scherm te vegen en te tikken op Zoeken. Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Zoeken. Typ Taakbeheer in het zoekvak en tik of klik achtereenvolgens op Toepassingen en Taakbeheer.

  2. Tik of klik op het tabblad Opstarten.

    Tik of klik op Meer details als er geen andere tabbladen worden weergegeven.

  3. Tik of klik op de naam van de toepassing die u wilt uitschakelen en tik of klik op Uitschakelen.

Uw computer versnellen met ReadyBoost

U kunt uw pc versnellen met behulp van ReadyBoost. Hiertoe wordt er gebruikgemaakt van opslagruimte op geschikte flashgeheugenkaarten en USB-flashstations. Als u een opslagapparaat hebt dat met ReadyBoost kan worden gebruikt, wordt er een optie voor het gebruik van ReadyBoost weergegeven wanneer u dit apparaat op uw pc aansluit. Als u deze optie selecteert, kunt u kiezen hoeveel geheugen op het apparaat u hiervoor wilt gebruiken.

Meer hulp nodig?