Windows Media Player DRM: veelgestelde vragen

Als u problemen ondervindt wanneer u een mediabestand wilt afspelen, zoals een muziek- of videobestand, komt dat mogelijk omdat het bestand is beveiligd. Hier vindt u antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over DRM (Digital Rights Management), mediagebruiksrechten en beveiligde Windows Media-bestanden.

Alles weergeven

Wat is DRM?

DRM (Digital Rights Management) is een technologie die inhoudsproviders gebruiken om ervoor te zorgen dat digitale muziek- en videobestanden die zijn beschikbaar stellen naar behoren worden gebruikt en gedistribueerd. Sommige online winkels verkopen en huren muzieknummers en films waarop DRM is toegepast, zodat de media niet kunnen worden gedeeld met personen die niet voor deze media hebben betaald. Als er DRM op een bestand is toegepast, is het bestand beveiligd.

Wat is Windows Media Digital Rights Management?

Windows Media Digital Rights Management is een type DRM dat door Windows Media Player, evenals door sommige online winkels en apparaten wordt gebruikt.

Wat zijn mediagebruiksrechten?

Mediagebruiksrechten zijn machtigingen om een beveiligd bestand op een bepaalde manier te gebruiken. Inhoudsproviders, zoals online winkels, kunnen bepalen hoe u de beveiligde bestanden kunt gebruiken die u daar aanschaft.

Een inhoudsprovider kan bijvoorbeeld drie verschillende rechten bieden die u in staat stellen tot het volgenden:

 • Het bestand afspelen op uw pc (recht tot afspelen).

 • Het bestand op een cd branden (recht tot branden).

 • Het bestand synchroniseren met een draagbaar apparaat (recht tot synchroniseren).

Elk recht kan bepaalde kenmerken hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de inhoudsprovider u de volgende gebruiksrechten verleend:

 • Het recht een bepaald nummer onbeperkt op uw pc af te spelen.

 • Het recht om dit nummer vijf keer per maand naar twee draagbare apparaten te synchroniseren.

 • Het recht om het nummer tweemaal op een audio-cd te branden

Hoe maakt Windows Media Player gebruik van mediagebruiksrechten?

Als u probeert een beveiligd bestand in Windows Media Player te gebruiken, wordt er gecontroleerd of er geldige mediagebruiksrechten op uw pc zijn geïnstalleerd. Als dat het geval is, kunt u het bestand afspelen.

Als er geen geldige mediagebruiksrechten op uw pc worden gevonden of als de rechten u niet toestaan de gevraagde bewerking uit te voeren, kan het bestand daartoe niet worden gebruikt. In dat geval wordt er een foutbericht weergegeven waarin wordt vermeld waarom het bestand niet kan worden afgespeeld of gebruikt. Het is ook mogelijk dat er een foutknop of een informatieknop wordt weergegeven naast het beveiligde bestand. U kunt vervolgens op deze knop tikken of klikken als u meer informatie over het probleem wilt weergeven.

Hoe kan ik mediagebruiksrechten downloaden?

In de meeste gevallen hoeft u geen mediagebruiksrechten te downloaden omdat deze automatisch worden gedownload wanneer u het selectievakje Gebruiksrechten voor bestanden die ik wil afspelen of synchroniseren automatisch downloaden hebt ingeschakeld. Dit selectievakje inschakelen:

 1. Windows Media Player openen:

  1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken.
   Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Zoeken.

  2. Typ Windows Media Player in het zoekvak, tik of klik op Toepassingen en tik of klik vervolgens op Windows Media Player.

  3. Tik of klik op OK.

  Als Media Player al is geopend en de modus Nu afspelen actief is, tikt of klikt u op de knop Schakelen naar bibliotheek Knop Schakelen naar bibliotheek linksboven in Media Player.
 2. Tik of klik in de Media Player-bibliotheek op Organiseren, tik of klik op Opties en tik of klik vervolgens op de tab Privacy.

 3. Schakel het selectievakje Gebruiksrechten voor bestanden die ik wil afspelen of synchroniseren automatisch downloaden in.

Als u via een online winkel een abonnement neemt op een muziek- of videoservice, moet u ervoor zorgen dat het selectievakje Vernieuwen van beveiligde bestanden automatisch controleren eveneens wordt ingeschakeld, zodat eventueel benodigde toegangsrechten vanaf internet voor u kunnen worden gedownload. Op deze wijze kunt u verbeteringen aanbrengen voor wat betreft het afspelen, branden en synchroniseren van gekochte inhoud en abonnementsbestanden.

Hoe kan ik nagaan of een bestand beveiligd is?

Ga als volgt te werk om te controleren of een bestand beveiligd is:

 1. Windows Media Player openen:

  1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken.
   Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Zoeken.

  2. Typ Windows Media Player in het zoekvak, tik of klik op Toepassingen en tik of klik vervolgens op Windows Media Player.

  Als Media Player al is geopend en de modus Nu afspelen actief is, tikt of klikt u op de knop Schakelen naar bibliotheek Knop Schakelen naar bibliotheek links boven in Media Player.
 2. Voer daarna een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de mediabibliotheek hebt geopend en u wilt nagaan welke items zijn beveiligd, kunt u de kolom Beveiligd in het detailvenster weergeven. Het woord Ja in de kolom Beveiligd naast afzonderlijke bestanden geeft aan dat deze zijn beveiligd.

  • Veeg over of klik met de rechtermuisknop op een bestand in het deelvenster Details van de Media Player-bibliotheek, klik op Eigenschappen en tik of klik vervolgens op de tab Rechten voor mediagebruik. Als het bestand beveiligd is, worden de licentievoorwaarden weergegeven in het vak Rechten voor mediagebruik, evenals de gebruikersrechten die de inhoudsprovider aan u heeft toegekend. Als er niets wordt weergegeven in het vak Rechten voor mediagebruik, is het bestand niet beveiligd, is het bestand beveiligd maar zijn de gebruiksrechten niet aanwezig op uw computer, of speelt u een bestand af dat via internet naar uw pc wordt gestreamd (er wordt bijvoorbeeld rechtstreeks inhoud afgespeeld waarop u een abonnement hebt bij een online winkel).