Mobiel breedband van begin tot einde

Met mobiel breedband kunt u overal waar een mobiele service beschikbaar is, verbinding maken met internet. U hebt alleen een gegevenskaart voor mobiel breedband (wordt verderop beschreven) en een abonnement op mobiel breedband nodig.

Omdat mobiel breedband een relatief nieuwe technologie is, bent u mogelijk niet bekend met bepaalde termen en concepten. Deze zullen in dit artikel worden behandeld, naast de stappen die nodig zijn om een verbinding via mobiel breedband in te stellen en te gebruiken.

De terminologie voor mobiel breedband begrijpen

Hier volgen definities van enkele veelgebruikte termen:

 • Een gegevenskaart is een USB-apparaat of een kleine kaart waarmee u internettoegang verkrijgt via mobiel breedband. Gegevenskaarten kunnen ook ingebedde laptopmodules zijn.

 • Een simkaart (Subscriber Identity Module) is een kleine verwisselbare kaart die gegevens over de identiteit en beveiliging van een abonnee bevat voor mobiele breedbandservices. Sommige gegevenskaarten hebben mogelijk geen fysiek aanwezige of verwisselbare simkaarten.

 • Een toegangspuntnaam of toegangsreeks is een letter- en cijfercombinatie die is verstrekt door uw mobiele provider om het type netwerktoegang dat u hebt, te identificeren. Een mobiele provider verstrekt mogelijk verschillende toegangspuntnamen voor verschillende typen services.

 • Net zoals bij telefoons heeft de term roaming betrekking op het feit dat u zich buiten de geografische omgeving hebt verplaatst waar u zich normaal bevindt. Tijdens roaming maakt u verbinding met uw mobiele provider via een partnernetwerk en moet u meestal meer betalen voor gegevensservice.

 • 3G-, 4G-, en LTE-netwerken zijn mobiele netwerken die verschillende verbindingssnelheden en technologieën ondersteunen.

Installeren en verbinding maken met internet

Alles weergeven

Een mobiele breedbandverbinding voor het eerst instellen

 1. Activeer de SIM (Subscriber Identity Module) en de mobiele breedbandservice voor de SIM. Uw mobiele provider of de leverancier van uw apparaat verstrekt u de nodige informatie hiervoor.

 2. Als u een extern mobiel-breedbandapparaat gebruikt, controleert u of dit op de juiste manier in de pc is geplaatst in overeenstemming met de instructies van de fabrikant, en controleert u of de schakelaar voor draadloos netwerkverkeer is ingeschakeld. De schakelaar voor draadloos netwerkverkeer bevindt zich meestal aan de voorkant, de zijkant of achterrand van een laptop of tablet.

 3. Geef een lijst met beschikbare netwerken weer door vanaf de rechterrand van het scherm te vegen en te tikken op Instellingen. Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u op Instellingen). Tik of klik vervolgens op het netwerkpictogram (Pictogram voor een draadloos netwerk of Pictogram voor een bekabeld netwerk).

 4. Tik of klik op Netwerk en tik of klik op de naam van uw mobiele breedbandnetwerk.

  Opmerking

  • U moet wellicht een toegangsreeks of een APN (toegangspunt) opgeven om uw mobiele netwerk te helpen identificeren. Een toegangsreeks (voor CDMA-apparaten) of APN (voor GSM-apparaten) maakt deel uit van de informatie die is meegeleverd met uw simkaart (Subscriber Identity Module) of abonnement.

 5. Wijzig de verbindingsinstellingen die u wilt aanpassen en tik of klik op Verbinding maken.

 6. Als u daarom wordt gevraagd, selecteert of typt u de naam van het toegangspunt (Access Point Name, APN) of de toegangsreeks, de gebruikersnaam, het wachtwoord en het type aanmeldingsinformatie. (U kunt deze informatie vinden in de documentatie bij de mobiele breedbandhardware of -service.) Mogelijk kunt u bij de provider op dit scherm ook een data-abonnement aanschaffen.

 7. Tik of klik op Volgende.

Opmerkingen

 • Als uw simkaart is vergrendeld, stelt uw mobiele provider de standaardpincode in. Als uw apparaat is vergrendeld, kan het niet meer worden gebruikt en hebt u de pincode nodig om het te ontgrendelen. Controleer de informatie die u bij uw simkaart of abonnement hebt ontvangen.

 • Als u drie keer achter elkaar een onjuiste pincode invoert, kan uw account worden geblokkeerd totdat u een pukcode (PIN Unblock Key) krijgt van uw mobiele provider. Als u verbonden bent op het moment dat uw account wordt geblokkeerd, wordt de bestaande verbinding verbroken.

 • Als u problemen ondervindt bij het maken van verbinding met internet, neemt u contact op met uw mobiele provider.

Als u verbinding wilt maken met internet (nadat de verbinding is ingesteld), gaat u als volgt te werk:

 1. Als u verbinding met een netwerk wilt maken, veegt u het scherm in vanaf de rechterrand van het scherm en tikt u op Instellingen. Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Instellingen), Tik of klik vervolgens op het netwerkpictogram (Het pictogram voor een draadloos netwerk of Het pictogram voor een bekabeld netwerk).

 2. Tik of klik op de naam van uw mobiele breedbandnetwerk en vervolgens op Verbinden.

Uw internetverbinding delen

Afhankelijk van het abonnement bij uw mobiele provider, kunt u misschien uw internetverbinding via mobiel breedband delen met andere personen. De gedeelde verbinding wordt mobiele hotspot genoemd. Andere personen kunnen hiermee verbinding maken via Wi‑Fi. Ze hebben een netwerknaam en een wachtwoord nodig om verbinding te maken.

Uw internetverbinding delen door een mobiele hotspot te maken

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.

 2. Tik of klik op Netwerk en tik of klik op uw mobiele breedbandverbinding.

 3. Tik of klik op de schuifregelaar Deze verbinding delen om deze optie in te schakelen.

 4. Als u de netwerknaam of het wachtwoord van de gedeelde verbinding wilt wijzigen, tikt of klikt u op Bewerken.

Instellingen wijzigen

Alles weergeven

De eigenschappen van het profiel wijzigen

Voer de volgende stappen uit als u de eigenschappen van het verbindingsprofiel wilt wijzigen, zoals de naam van het toegangspunt (Access Point Name, APN), toegangsreeks, gebruikersnaam, wachtwoord of instellingen voor automatisch verbinden:

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.

 2. Tik of klik op Netwerk en tik of klik op de naam van uw mobiele breedbandnetwerk.

 3. Wijzig desgewenst de naam van het toegangspunt (Access Point Name, APN) of de toegangsreeks, de gebruikersnaam en het wachtwoord. (U kunt deze informatie vinden in de documentatie bij de mobiele breedbandhardware of -service.)

Als u de netwerkinstellingen wilt wijzigen, gaat u als volt te werk

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.

 2. Tik of klik op Netwerk en tik of klik op de naam van uw mobiele breedbandnetwerk.

 3. Tik of klik op Scannen.

 4. Als u wilt dat Windows automatisch een netwerk kiest, selecteert u Automatisch selecteren (aanbevolen). Als u liever zelf een netwerk kiest, selecteert u de naam van het netwerk in de lijst en tikt of klikt u op Registreren.

  Opmerkingen

  • Het toestaan van roaming kan tot extra kosten leiden.

  • Als Windows geen verbinding kan maken met het opgegeven netwerk, wordt automatisch een netwerk gekozen.

Geschat dataverbruik weergeven of verbergen

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.

 2. Tik of klik op Netwerk en tik of klik op uw mobiele breedbandverbinding.

 3. Schakel Mijn geschat dataverbruik in de lijst met netwerken weergeven in of uit.

 4. Het geschat dataverbruik weergeven:

  Geef een lijst met beschikbare netwerken weer door vanaf de rechterrand van het scherm te vegen en te tikken op Instellingen. Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u op Instellingen). Tik of klik vervolgens op het netwerkpictogram (Pictogram voor een draadloos netwerk of Pictogram voor een bekabeld netwerk).

 5. Selecteer uw mobiele breedbandnetwerk.

Opmerking

 • Als u op Opnieuw instellen klikt wordt het dataverbruik weer ingesteld op nul. Dit heeft geen gevolgen voor de totale hoeveelheid data die u daadwerkelijk hebt verbruikt en die wordt bijgehouden door uw mobiele provider.

Een pincode gebruiken, wijzigen of verwijderen

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.

 2. Tik of klik op Netwerk en tik of klik op uw mobiele breedbandverbinding.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een pincode wilt gebruiken, tikt of klikt u op Een pincode gebruiken, typt u de gewenste pincode en klikt u vervolgens op Voltooien.

  • Als u de pincode wilt wijzigen, tikt of klikt u op Pincode wijzigen. Vervolgens typt u de huidige pincode, gevolgd door de nieuwe pincode en daarna typt u ter bevestiging de nieuwe pincode nogmaals. Ten slotte klikt u op Voltooien.

  • Als u niet langer een pincode wilt gebruiken, tikt of klikt u op Pincode verwijderen.

  Opmerkingen

  • Als het apparaat geen pincode kan gebruiken, is de knop Een pincode gebruiken niet beschikbaar.

  • Als u drie keer achter elkaar een onjuiste pincode invoert, kan uw account worden geblokkeerd totdat u een pukcode (PIN Unblock Key) krijgt van uw mobiele provider. Als u verbonden bent op het moment dat uw account wordt geblokkeerd, wordt de bestaande verbinding verbroken.

  • Als de pincode momenteel in gebruik is, is de knop Een pincode gebruiken niet beschikbaar.

  • Als er momenteel geen pincode in gebruik is, zijn de knoppen Pincode wijzigen en Pincode verwijderen niet beschikbaar. U moet de pincode eerst gebruiken voordat u deze kunt wijzigen.

Uw gegevens met betrekking tot uw abonnement, uw mobiele provider, apparaat of account zoeken

Alles weergeven

Gegevens over het abonnement, de mobiele provider, het apparaat of het account zoeken

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.

 2. Tik of klik op Netwerk en tik of klik op uw mobiele breedbandverbinding.

 3. Kijk onder de sectie Eigenschappen.

Het apparaat ontgrendelen om dit bij een andere mobiele provider te gebruiken

 1. Plaats de simkaart (subscriber identity module) van een andere mobiele provider. Uw mobiele provider of de leverancier van uw apparaat verstrekt u de nodige informatie hiervoor.

 2. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.

 3. Tik of klik op Netwerk en tik of klik op uw mobiele breedbandverbinding.

 4. Voer de ontgrendelingscode van uw mobiele provider in en tik of klik vervolgens op Ontgrendelen.

Uw apparaat opnieuw starten

U kunt het apparaat opnieuw starten door het te verwijderen en opnieuw te plaatsen, door de pc uit en weer in te schakelen of door de sluimerstand te beëindigen.

Probleemoplossing

Hier vindt u enkele van de meest voorkomende problemen die kunnen optreden wanneer u een mobiele breedbandverbinding gebruikt, plus de stappen die u kunt uitvoeren om de problemen op te lossen.

Alles weergeven

Ik ondervind problemen bij het maken van verbinding met internet via mobiel breedband

In deze sectie worden een aantal verbindingsproblemen beschreven, de mogelijke oorzaken en wat u kunt doen om de problemen op te lossen.

 • De mobiele breedbandverbinding wordt niet vermeld in de lijst met Netwerkverbindingen. Dit kan de volgende oorzaken hebben:

  • Uw simkaart of uw apparaat is vergrendeld, niet leesbaar of niet meer geldig.

  • Uw mobiele abonnement is verlopen of niet geactiveerd.

  • U bevindt zich in een gebied zonder netwerksignaal.

 • U ontvangt een signaal maar kunt geen verbinding maken. Dit kan de volgende oorzaken hebben:

  • U hebt geen geldig gegevensabonnement.

  • De opgegeven naam van het toegangspunt, de gebruikersnaam of het wachtwoord voor de verbinding is niet geldig.

  • U wilt roamen en de mobiele provider die u hebt geselecteerd, staat gegevensservices niet toe of u hebt roaming niet ingeschakeld voor gegevensservices.

 • Ik kan verbinding maken met sommige locaties, maar niet met andere (ik kan bijvoorbeeld geen verbinding maken van buiten mijn woonplaats). Dit kan de volgende oorzaken hebben:

  • U hebt roaming niet ingeschakeld voor gegevensservices.

  • De mobiele provider die u hebt geselecteerd, staat gegevensservices niet toe.

Probeer voor al deze problemen de exacte oorzaak te achterhalen en start de probleemoplosser voor netwerken door de volgende stappen uit te voeren:

 1. Zo opent u Netwerkcentrum: veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen, tik op Zoeken (of wijs met de muis de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Zoeken), typ netwerkcentrum in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Netwerkcentrum.

 2. Tik of klik op Adapterinstellingen wijzigen.

 3. Druk op de mobiele breedbandverbinding en houd deze vast of klik erop met de rechtermuisknop. Tik of klik vervolgens op Problemen vaststellen.

Ik ondervind problemen bij het delen van met verbinding met mobiel breedband

Wellicht moet u de meest recente stuurprogramma's installeren. Voor het delen van verbindingen met mobiel breedband zijn Wi-Fi-stuurprogramma's vereist die kunnen samenwerken met Wi‑Fi Direct.

Ik ondervind problemen bij het maken van verbinding met een mobiele hotspot (gedeelde verbinding met mobiel breedband)

U moet wellicht de apparaten handmatig koppelen met behulp van Bluetooth. Ook al gebruikt uw apparaat Wi‑Fi, voor de initiële verbinding met de mobiele hotspot wordt een Bluetooth-koppeling gebruikt. Zie Apparaten en printers toevoegen, weergeven en beheren voor meer informatie.

Ik krijg een foutbericht wanneer ik netwerken zoek

Er zijn verschillende oplossingen mogelijk:

 • Als u al verbonden bent via mobiel breedband, verbreekt u de verbinding en tikt of klikt u vervolgens op Scannen.

 • Controleer of de vliegtuigstand is uitgeschakeld en of mobiel breedband is ingeschakeld. Controleren:

  Geef een lijst met beschikbare netwerken weer door vanaf de rechterrand van het scherm te vegen en te tikken op Instellingen. Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u op Instellingen). Tik of klik vervolgens op het netwerkpictogram (Pictogram voor een draadloos netwerk of Pictogram voor een bekabeld netwerk).

 • Als de simkaart is vergrendeld door middel van een pincode, voert u de pincode in om de kaart te ontgrendelen.

 • Als het apparaat niet reageert, koppelt u het apparaat los en sluit u het opnieuw aan of start u de pc opnieuw op.

Ik kan browsen op internet, maar mijn chatprogramma, functie voor het streamen van video's of VPN-service werkt niet

Afhankelijk van het door u gekozen serviceplan kan toegang tot bepaalde sites (IP-adressen), poorten en servicetypen mogelijk geblokkeerd zijn door uw mobiele provider. Neem contact op met uw mobiele provider om te controleren of u beschikt over de benodigde service om het programma te gebruiken via uw mobiele breedbandverbinding.

Ik heb de simkaart uit mijn telefoon verwijderd en in plaats daarvan in de gegevenskaart geplaatst. Ik kan nu geen verbinding meer maken met internet (dat kon ik wel toen de simkaart nog in mijn telefoon zat)

Bepaalde mobiele providers hebben aparte instellingen voor toegang tot internet via een gegevenskaart en via een telefoon. Neem contact op met uw mobiele provider om te controleren of u met uw abonnement het type apparaat waarover u beschikt, kunt gebruiken en of u de juiste instellingen hebt.