Zoeken

Bekijk een video over het gebruik van de charm Zoeken. (Tik of klik op de knop Closed captioningKnop Closed captioning om ondertiteling in uw taal weer te geven.)

Met de charm Zoeken kunt u zoeken naar apps, instellingen en bestanden op de pc. U kunt de charm Zoeken ook gebruiken om te zoeken op het web of items te zoeken in de app die u hebt geopend of in een andere app die u hebt geselecteerd. Zo kunt u met de charm Zoeken zoeken naar een nieuwe app in de Store of naar een contactpersoon in de app Contacten.

De charm Zoeken gebruiken

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Zoeken.

 2. Voer een zoekterm in.

 3. Als u wilt zoeken naar een app, instelling of bestand op de pc, tikt of klikt u op Apps, Instellingen of Bestanden. Als u in een bepaalde app wilt zoeken, tikt of klikt u op de app in de lijst.

 4. Als u wilt zoeken op het web, tikt of klikt u op Apps en vervolgens op een webbrowser, zoals Microsoft Internet Explorer, of op een app die zoekt op het web, zoals Bing. Als de browser is geopend, opent u de charm Zoeken en voert u een zoekterm in (de charm Zoeken zoekt automatisch op het web wanneer u deze opent vanuit een browser).

Tips

 • Als u werkt met een toetsenbord en in het startscherm bent, kunt u gewoon beginnen met typen om Zoeken te openen.

 • Als u wilt zoeken naar een app op de pc, drukt u op de Windows-logotoets Windows-logotoets +Q. Als u wilt zoeken naar een bestand, drukt u op de Windows-logotoets Windows-logotoets +F.
Zoekresultaten voor apps, instellingen en bestanden
Zoekresultaten voor apps, instellingen en bestanden

U kunt nog meer doen met de charm Zoeken:

 • Als u een app, zoals een webbrowser, vaak gebruikt om te zoeken, maakt u deze vast boven aan de lijst met apps in Zoeken. Druk op de app en houd deze vast of klik erop met de rechtermuisknop en kies Vastmaken.

 • Als u een locatie in Bestandenverkenner wilt openen, geeft u een pad op in het zoekvak en tikt of klikt u op Apps. Als u bijvoorbeeld C:\ invoert, ziet u een lijst met mappen op station C onder het zoekvak. Druk op de toets Pijl-omlaag om een map te selecteren en blijf typen tot u het gewenste pad hebt. Dit kunt u ook doen met netwerkmappen. Hiervoor voert u het pad in als \\server\share. U kunt ook een EXE-bestand uitvoeren door de bestandsnaam op te geven in het zoekvak.

 • Voor een lijst met alle apps op de pc, tikt of klikt u op Apps voordat u een zoekterm invoert.

 • Als u meer informatie wilt zien over een item in de zoekresultaten, houdt u het item ingedrukt of klikt u er met de rechtermuisknop op om het pad, de wijzigingsdatum en het bestandstype te zien.

 • Als verwachte bestanden niet in de zoekresultaten verschijnen, staan deze mogelijk op een locatie die niet wordt doorzocht. Zie Indexing and Search: Frequently asked questions voor informatie over het toevoegen van locaties aan de zoekindex.

De instellingen voor zoeken wijzigen

U kunt opgeven welke apps worden weergegeven in Zoeken en de zoekgeschiedenis verwijderen die in Windows wordt opgeslagen.

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.

 2. Kies Zoeken.

Opmerking

 • Als u de zoekgeschiedenis van Windows verwijdert, wordt de zoekgeschiedenis die in afzonderlijke apps wordt bijgehouden niet verwijderd. Kijk op de website van de ontwikkelaar van de app of in de Help bij de app voor informatie over het verwijderen van de zoekgeschiedenis van die app.

Zie Bestanden zoeken in Bestandenverkenner voor meer informatie over zoeken in Bestandenverkenner.