Sneltoetsen

Veel routinetaken in Writer kun je met het toetsenbord uitvoeren.

Alles weergeven

Sneltoetsen voor blogs en berichten

Om dit te doen Druk op
Om dit te doen

Nieuw bericht maken

Druk op

Ctrl+N

Om dit te doen

Nieuwe pagina maken

Druk op

Ctrl+G

Om dit te doen

Bericht openen

Druk op

Ctrl+O

Om dit te doen

Bericht opslaan

Druk op

Ctrl+S

Om dit te doen

Bericht publiceren

Druk op

Ctrl+Shift+P

Om dit te doen

Concept op blog publiceren

Druk op

Ctrl+Shift+D

Om dit te doen

Hyperlink invoegen

Druk op

Ctrl+K

Om dit te doen

Afbeelding uit computer toevoegen

Druk op

Ctrl+J

Om dit te doen

Afbeelding vanaf internet toevoegen

Druk op

Ctrl+Shift+J

Om dit te doen

Berichteigenschappen weergeven

Druk op

F2

Om dit te doen

Categorieën instellen

Druk op

Ctrl+Shift+C

Om dit te doen

Thema blog bijwerken

Druk op

Ctrl+F11

Om dit te doen

Naar bewerkingsweergave gaan

Druk op

F11

Om dit te doen

Naar voorbeeldweergave gaan

Druk op

F12

Om dit te doen

Naar bronweergave gaan

Druk op

Shift+F11

Sneltoetsen voor tekstopmaak

Om dit te doen Druk op
Om dit te doen

Vet

Druk op

Ctrl+B

Om dit te doen

Cursief

Druk op

Ctrl+I

Om dit te doen

Doorhalen

Druk op

Ctrl+H

Om dit te doen

Onderstrepen

Druk op

Ctrl+U

Om dit te doen

Subscript

Druk op

Ctrl+=

Om dit te doen

Superscript

Druk op

Ctrl+Shift+=

Om dit te doen

Opsommingstekens

Druk op

Ctrl+Shift+L

Om dit te doen

Opmaak wissen

Druk op

Ctrl+Spatiebalk

Om dit te doen

Tekst centreren

Druk op

Ctrl+E

Om dit te doen

Tekst links uitlijnen

Druk op

Ctrl+L

Om dit te doen

Tekst rechts uitlijnen

Druk op

Ctrl+R

Om dit te doen

Nieuwe alinea

Druk op

Ctrl+Shift+N

Om dit te doen

Kop 1

Druk op

Ctrl+Alt (links)+1

Om dit te doen

Kop 2

Druk op

Ctrl+Alt (links)+2

Om dit te doen

Kop 3

Druk op

Ctrl+Alt (links)+3

Om dit te doen

Kop 4

Druk op

Ctrl+Alt (links)+4

Om dit te doen

Kop 5

Druk op

Ctrl+Alt (links)+5

Om dit te doen

Kop 6

Druk op

Ctrl+Alt (links)+6

Om dit te doen

Tekstrichting van links naar rechts instellen
(alleen beschikbaar in RTL-modus)

Druk op

Ctrl+Shift (links)

Om dit te doen

Tekstrichting van rechts naar links instellen
(alleen beschikbaar in RTL-modus)

Druk op

Ctrl+Shift (rechts)

Algemene sneltoetsen

Om dit te doen Druk op
Om dit te doen

Knippen

Druk op

Ctrl+X

Om dit te doen

Kopiëren

Druk op

Ctrl+C

Om dit te doen

Plakken

Druk op

Ctrl+V

Om dit te doen

Plakken speciaal

Druk op

Ctrl+Alt (links)+V

Om dit te doen

Alles selecteren

Druk op

Ctrl+A

Om dit te doen

Zoeken

Druk op

Ctrl+F

Om dit te doen

Ongedaan maken

Druk op

Ctrl+Z

Om dit te doen

Opnieuw

Druk op

Ctrl+Y

Om dit te doen

Afdrukken

Druk op

Ctrl+P

Om dit te doen

Lint weergeven of verbergen

Druk op

Ctrl+F1

Om dit te doen

Help voor Writer

Druk op

F1

Meer hulp nodig?