Hier vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen over certificaten.

Alles weergeven

Waarvoor worden certificaten gebruikt?

Certificaten worden voornamelijk gebruikt voor het controleren van de identiteit van een persoon of apparaat, verificatie van een service of versleuteling van bestanden. Doorgaans hoeft u niet over certificaten na te denken. Soms echter verschijnt een bericht dat een certificaat is verlopen of ongeldig is. In dat geval moet u de aanwijzingen in het bericht opvolgen. Zie Een certificaat aanvragen of vernieuwen voor meer informatie.

Wanneer heb ik een certificaat nodig?

Certificaten worden doorgaans automatisch aan u aangeboden. U hebt bijvoorbeeld een certificaat nodig om een beveiligde website voor een transactie te kunnen gebruiken, zoals bij een aankoop of bij online bankieren. U hebt ook een certificaat nodig als u een bestand wilt versleutelen met EFS (Encrypting File System). In beide gevallen wordt het certificaat automatisch aan u aangeboden.

Wanneer heb ik een certificaat nodig dat niet automatisch wordt aangeboden?

Als u een certificaat voor persoonlijk gebruik wilt, wordt dit mogelijk niet automatisch aangeboden. Als u bijvoorbeeld e‑mailberichten met een digitale handtekening wilt beveiligen, moet u zelf een certificaat ophalen.

Hoe haal ik een certificaat op dat niet automatisch wordt aangeboden?

Neem contact op met een certificeringsinstantie en dien een verzoek voor een certificaat in. Als u bijvoorbeeld e‑mailberichten met een digitale handtekening wilt beveiligen, hebt u een persoonlijk certificaat nodig. Certificeringsinstanties, zoals VeriSign of Thawte, bieden persoonlijke certificaten. Zie Een certificaat aanvragen of vernieuwen voor meer informatie.

Wat is een certificeringsinstantie?

Certificeringsinstanties zijn de organisaties die certificaten uitgeven. Ze bevestigen en controleren de authenticiteit van openbare sleutels die aan personen of andere certificeringsinstanties toebehoren, en ze controleren de identiteit van een persoon of organisatie die een certificaat aanvraagt.

Wat zijn niet-vertrouwde certificaten?

Een niet-vertrouwd certificaat is een certificaat dat door een certificeringsinstantie is ingetrokken, of een certificaat dat om een andere reden in de map Niet-vertrouwde certificaten op de computer is geplaatst. Als een certificeringsinstantie ontdekt dat de identificatiegegevens die iemand heeft verschaft om een certificaat te krijgen, vals zijn, wordt het betreffende certificaat ingetrokken. Wanneer een certificaat wordt ingetrokken, wordt het naar de map Niet-vertrouwde certificaten verplaatst en kan het niet meer worden gebruikt.

Moet ik een reservekopie van mijn certificaten maken?

Van de meeste certificaten hoeft u geen reservekopie te maken. Wanneer u bestanden echter versleutelt met EFS (Encrypting File System), moet u een reservekopie maken van uw EFS-certificaten zodat geen gegevens verloren kunnen gaan. Zie Een back-up maken van EFS-certificaten (Encrypting File System) voor meer informatie over het maken van een back-up van de EFS-certificaten.

Hoe kan ik mijn certificaten weergeven?

U kunt deze stappen alleen uitvoeren als u bent aangemeld als beheerder.

U kunt de certificaten op uw computer weergeven door Certificaatbeheer te openen.

U kunt Certificaatbeheer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, typ certmgr.msc in het vak Zoeken en druk vervolgens op ENTER. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

Welke verschillende typen certificaten zijn er?

Hieronder ziet u een aantal van de meestgebruikte typen certificaten en het gebruik daarvan:

Certificaattype Gebruik
Certificaattype

Encrypting File System (EFS)

Gebruik

Documenten versleutelen en ontsleutelen.

Certificaattype

Serververificatie

Gebruik

De identiteit van een server verifiëren voor computers die met de server verbinding maken.

Certificaattype

Clientverificatie

Gebruik

De identiteit van een computer verifiëren voor een server waarmee de computer verbinding maakt.

Certificaattype

E‑mail beveiligen

Gebruik

E‑mail versleutelen en digitaal ondertekenen.

Certificaattype

Ondertekening bij programmacode

Gebruik

De uitgever van een programma verifiëren. Als u bijvoorbeeld een ActiveX-programma downloadt, bevestigt de digitale handtekening dat het programma werd uitgebracht door de organisatie die als de uitgever wordt vermeld.

Certificaattype

Bestandsherstel

Gebruik

Versleutelde bestanden terugzetten wanneer het EFS-certificaat is beschadigd of per ongeluk is verwijderd.

Waarom heb ik een certificaat nodig om EFS (Encrypting File System) te gebruiken?

EFS gebruikt een coderingssleutel om uw gegevens te versleutelen. De coderingssleutel is gekoppeld aan een certificaat. Wanneer u de eerste keer een bestand of map codeert, wordt een coderingscertificaat en coderingssleutel voor u gemaakt.