Overschakelen naar de klassieke weergave van Windows

In de klassieke weergave ziet Windows er net zo uit als in vorige versies en gedraagt het besturingssysteem zich navenant. U kunt alleen in het menu Start of het Configuratiescherm overschakelen naar de klassieke weergave, of het themaWindows-klassiek gebruiken voor een wijziging van een groter deel van het besturingssysteem. U kunt ook overschakelen naar de klassieke weergave voor mappen, waarmee u het navigatiedeelvenster, het voorbeeldvenster en de werkbalk in alle mappen uitschakelt. Met deze instelling verbergt u deelvensters die u mogelijk niet nodig hebt, zodat er meer ruimte is om bestanden weer te geven.

Alles weergeven

Overschakelen naar de klassieke weergave van het menu Start

De klassieke weergave van het menu Start is gebaseerd op vorige versies van Windows.

  1. U kunt Eigenschappen van Taakbalk en menu Start als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen en klik vervolgens op Taakbalk en menu Start.

  2. Klik op de tab Menu Start, klik op Klassiek menu Start en klik vervolgens op OK.

Overschakelen naar de klassieke weergave van het Configuratiescherm

  1. U kunt het Configuratiescherm als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Starten klik vervolgens op Configuratiescherm.

  2. Klik op Klassieke weergave.

Opmerking

  • Als u weer wilt overschakelen naar de categorieweergave, klikt u op Startpagina van Configuratiescherm.

Overschakelen naar het thema Windows-klassiek

  1. U kunt Instellingen voor thema's als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen, klik op Persoonlijke instellingen en klik vervolgens op Thema.

  2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst onder Thema het thema Windows-klassiek en klik op OK.

Overschakelen naar de klassieke weergave van mappen

  1. U kunt Mapopties als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen en klik vervolgens op Mapopties.

  2. Klik op de tab Algemeen, klik onder Taken op Klassieke Windows -mappen gebruiken en klik vervolgens op OK.