De weergave van Vergrootglas wijzigen

  1. U kunt het onderdeel Vergrootglas als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's, klik op Bureau-accessoires, klik op Toegankelijkheid en klik vervolgens op Vergrootglas.

  2. Wijzig de gewenste instellingen voor Vergrootglas:

    • Als u de gegevens in negatiefbeeld wilt weergeven om de leesbaarheid te bevorderen, selecteert u Negatief. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als een document zwarte tekst tegen een witte achtergrond bevat, terwijl witte tekst tegen een zwarte achtergrond voor u beter leesbaar is.

    • Als u het venster Vergrootglas wilt vergrendelen aan de rand van het scherm, selecteert u Vergrendeld en klikt u op een locatie in de lijst Vergrendelingspositie.

    • Als u het dialoogvenster met de instellingen voor Vergrootglas wilt minimaliseren wanneer u Vergrootglas opent, selecteert u Minimaliseren tijdens opstarten.