U kunt de notatie wijzigen die Windows gebruikt voor de weergave van datums, tijden, valuta's en maten. U kunt ook de sorteervolgorde van tekst zodanig wijzigen dat deze overeenkomt met de sorteerregels die worden gebruikt in een bepaald land of een bepaalde regio.

 1. U kunt het onderdeel Landinstellingen als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Klok, taal en regio en klik vervolgens op Landinstellingen.

 2. Klik op de tab Indelingen en selecteer vervolgens in de lijst Huidige indeling de landinstelling die u wilt gebruiken voor de weergave van datums, tijdens, valuta's en maten.

  U kunt zien hoe deze items worden weergegeven in het gedeelte onder de lijst.

  Opmerking

  • Met deze versie van Windows kunnen beheerders aangepaste landinstellingen opgeven. Er zijn twee typen aangepaste landinstellingen: aanvullende landinstellingen en vervangende landinstellingen. Aanvullende landinstellingen bevatten gegevens die niet beschikbaar zijn in de huidige landinstellingen en hebben unieke namen. Een bedrijf kan bijvoorbeeld een aanvullende landinstelling maken voor de specifieke behoeften van alle medewerkers. Vervangende landinstellingen zijn een aanpassing van de landinstellingen die deel uitmaken van deze versie van Windows. Als een bedrijf een kleine wijziging wil aanbrengen in een bestaande landinstelling, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat alle medewerkers de 24-uursklok gebruiken, kan het bedrijf hiervoor een vervangende landinstelling gebruiken. Als u een aanvullende of een vervangende landinstelling gebruikt, staat naast de naam van de instelling een sterretje in de lijst Huidige indeling.

 3. Als u de weergave van datums, tijden, valuta's of maten wilt aanpassen, klikt u op Deze indeling aanpassen en gaat u op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de manier wilt wijzigen waarop getallen worden weergegeven op de computer, klikt u op de tab Nummers. Items die u mogelijk moet wijzigen op basis van de indelingstaal die u hebt gekozen, zijn het decimaal- en het lijstscheidingsteken, de notatie voor negatieve getallen en voorloopnullen, en het maatstelsel (U.S. of metrisch).

  • Als u de manier wilt wijzigen waarop valutawaarden worden weergegeven op de computer, klikt u op de tab Valuta. Items die u mogelijk moet wijzigen op basis van de indelingstaal die u hebt gekozen, zijn het valutasymbool, de notaties voor positieve of negatieve bedragen en de interpunctie voor het scheiden van getallen.

  • Als u de manier wilt wijzigen waarop de tijd wordt weergegeven op de computer, klikt u op de tab Tijd. Zie De klok instellen voor meer informatie over het instellen van de klok.

  • Als u de manier wilt wijzigen waarop de datum wordt weergegeven op de computer, klikt u op de tab Datum.

   Opmerking

   • Als u een landinstelling kiest waarmee datums worden weergegeven in tijdperken, wordt in de korte en de lange datuminstelling de notatie 'gg' gebruikt om een tijdperk aan te geven.