Spelling van een Windows Mail-bericht controleren

Met de spellingcontrole van Windows Mail kunt u typefouten en verkeerd gespelde woorden voorkomen.

De taal voor de spellingcontrole instellen

Voordat u de spelling in een bericht kunt controleren, moet u de taal selecteren die u wilt gebruiken.

  1. U kunt Windows Mail als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik vervolgens op Windows Mail. te openen.

  2. Klik op het menu Extra, klik op Opties en klik vervolgens op het tabblad Spelling.

  3. Klik onder Taal in de vervolgkeuzelijst op de taal die u wilt gebruiken (Engels, Frans, Duits of Spaans).

  4. Klik op Toepassen en vervolgens op OK.

Opmerking

  • Hoewel Engels als de standaardtaal wordt weergegeven, moet u Engels wel selecteren als u het wilt gebruiken.

De spelling in een bericht controleren

  1. U kunt Windows Mail als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik vervolgens op Windows Mail.

  2. Nadat u een bericht hebt geschreven, klikt u in het menu Extra in het venster Nieuw bericht en klikt u vervolgens op Spelling.

    Als er een spellingsfout wordt gevonden, krijgt u de kans de fout te corrigeren of voegt u het woord toe aan de woordenlijst van de spellingcontrole.

  3. Wanneer de spellingcontrole is voltooid, klikt u op OK.