Een afbeelding bijsnijden

Als u niet tevreden bent met de compositie van een foto die u met de camera hebt gemaakt, kunt u met Windows Fotogalerie de afbeelding bijsnijden om de compositie te verbeteren of om te focussen op bepaalde elementen van de afbeelding.

 1. U kunt Windows Fotogalerie als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik vervolgens op Windows Fotogalerie.

 2. Klik op de afbeelding die u wilt corrigeren en klik op de werkbalk op Repareren.

 3. Klik op Afbeelding bijsnijden.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de proporties wilt wijzigen, klikt u op een bepaalde afdrukproportie in de lijst. Als het niet nodig is om de afbeelding af te drukken voor een bepaalde standaardframemaat, kunt u klikken op Aangepast, waarmee u elke gewenste proportie voor de afbeelding kunt instellen, of Origineel, waarmee de proportie van de oorspronkelijke afbeelding behouden blijft.

  • Als u de afbeelding groter of kleiner wilt maken, klikt u op een hoek van het bijsnijdframe en sleept u dit. Als u een afdrukmaat hebt gekozen, behoudt het bijsnijdframe de juiste proporties van deze afdrukmaat tijdens het wijzigen. Als u op Aangepast hebt geklikt, kunt u elke gewenste breedte en hoogte instellen. Als u hebt geklikt op Aangepast, maar toch de proporties wilt behouden, drukt u op de toets Shift terwijl u een hoek van het bijsnijdframe sleept.

  • Als u de compositie van de afbeelding wilt wijzigen, versleept u het bijsnijdframe binnen de afbeelding.

  • Als u het bijsnijdframe wilt draaien om de afbeelding verticaal of horizontaal bij te snijden, klikt u op Frame draaien.

 5. Klik op Toepassen.