Bijgewerkte programmagegevens downloaden in Windows Media Center

Als uw computer geen tv-tuner heeft, hebt u een optionele analoge of digitale tv-tuner nodig om tv af te spelen en op te nemen in Windows Media Center.

De gids biedt programmagegevens die u kunt gebruiken om tv-programma's te zoeken, te bekijken en op te nemen. De gids kan tegelijkertijd van 14 dagen programmagegevens bevatten en u kunt bijgewerkte programmagegevens op elk gewenst moment downloaden.

De programmagegevens worden geselecteerd wanneer u uw gidspakket identificeert bij het instellen van Windows Media Center. Als in de gids echter niet de juiste gegevens worden weergegeven of meerdere kanalen worden weergegeven waarop u niet bent geabonneerd, kunt u de gidsinstellingen wijzigen. Zie Programmagegevens instellen voor meer informatie.

Van tijd tot tijd werkt uw lokale tv-serviceaanbieder zijn programmagegevens bij. Om ervoor te zorgen dat al uw kanalen up-to-date zijn kunt u de meest recente programmagegevens ook handmatig downloaden. Wanneer u Windows Media Center instelt, selecteert u of Windows Media Center automatisch de gids download of dat u het downloadproces zelf wilt starten.

Alles weergeven

De meest recente programmagegevens downloaden

U moet verbinding met internet maken en een downloadproces starten om bijgewerkte programmagegevens te kunnen ontvangen. Voor de meest recente gegevens wordt u aangeraden een internetverbinding tot stand te brengen en de programmagegevens ten minste één keer per dag op te halen.

  1. Blader op het startscherm naar Taken, klik op Instellingen, klik op Tv, klik op Gids en klik vervolgens op Nieuwe programmagegevens downloaden.

  2. Klik op Ja om te bevestigen dat u de meest recente programmagegevens wilt downloaden.

De downloadmethode voor programmagegevens wijzigen

  1. Blader op het startscherm naar Taken, klik op Instellingen, klik op Algemeen en klik vervolgens op Opties voor automatisch downloaden.

  2. Voer onder Selecteer de methode voor downloaden van de gids en andere gegevens voor Windows Media Center een van de volgende handelingen uit:

    • Klik op Bij verbinding downloaden als Windows Media Center automatisch programmagegevens moet downloaden wanneer u verbinding met internet hebt.

    • Klik op Handmatig downloaden als u zelf wilt bepalen wanneer u de programmagegevens downloadt. U moet mogelijk deze optie selecteren als Windows Media Center geen verbinding met internet kan maken en de gids kan downloaden. Als u deze optie kiest, wordt u aangeraden bijgewerkte programmagegevens geregeld te downloaden om er zeker van te zijn dat u over de meest recente programmawijzigingen beschikt.

  3. Klik op Opslaan.