Op basis van het beeldscherm dat u gebruikt, worden in Windows automatisch de beste beeldscherminstellingen gekozen, zoals de beeldschermresolutie, vernieuwingsfrequentie en kleur. Wat de beste instellingen zijn, hangt ook af van het type beeldscherm dat u gebruikt: een LCD- of een CRT-beeldscherm. Als u de beeldscherminstellingen wilt wijzigen, of als deze instellingen zijn gewijzigd, maar u de standaardinstellingen wilt herstellen, leest u de volgende aanbevelingen.

Voor beide typen beeldschermen geldt gewoonlijk dat hoe hoger de DPI (het aantal punten per inch), hoe beter delettertypen eruitzien. Zie De tekst op het scherm vergroten of verkleinen voor meer informatie.

Afbeelding van het verschil tussen een hoge en een lage DPI-instelling
Het verschil tussen een hoge en een lage DPI-instelling

De beste weergave voor een LCD-beeldscherm

Als u een LCD-scherm hebt, controleert u de beeldschermresolutie, die medebepalend is voor de helderheid van afbeeldingen en objecten op het beeldscherm. Het is verstandig om LCD-beeldschermen in te stellen op de oorspronkelijke resolutie. Dit is de resolutie waarbij de weergave op het beeldscherm optimaal is gezien de afmetingen van het beeldscherm. De fabrikant of leverancier van het beeldscherm moet u kunnen vertellen wat de oorspronkelijke resolutie (in het Engels 'native resolution') van uw beeldscherm is. Als u deze informatie niet kunt achterhalen, kunt u het beeldscherm instellen op de hoogste resolutie die beschikbaar is. Deze is vaak de oorspronkelijke resolutie. Zie De beeldschermresolutie wijzigen.

Afbeelding van het menu Beeldscherminstellingen
Gebruik de hoogst mogelijke resolutie als u niet weet wat de oorspronkelijke resolutie van het beeldscherm is.

LCD-beeldschermen kunnen technisch gezien lagere resoluties ondersteunen dan hun oorspronkelijke resolutie, maar mogelijk wordt het beeld dan klein en gecentreerd op het scherm weergegeven met een zwarte rand eromheen of ziet het beeld er juist uitgerekt uit.

Het flikkeren van het beeldscherm tegengaan

Voor het verkrijgen van de beste weergave op het beeldscherm is ook de vernieuwingsfrequentie van groot belang. Als de vernieuwingsfrequentie te laag is, kan het beeldscherm gaan flikkeren waardoor u vermoeide ogen en mogelijk hoofdpijn kunt krijgen. U kunt het beste een vernieuwingsfrequentie van ten minste 75 hertz selecteren. Zie Flikkeren van het beeldscherm verhelpen (vernieuwingsfrequentie) voor meer informatie over het verminderen of verhelpen van het flikkeren van het beeldscherm.

Afbeelding van de vernieuwingsfrequentie
Zorg voor een voldoende hoge vernieuwingsfrequentie om te voorkomen dat het beeld flikkert

De kleur voor een LCD-beeldscherm instellen

Op LCD-beeldschermen worden levendige kleuren weergegeven. U kunt de kleuren op het beeldscherm zo goed mogelijk weergeven door 32-bits kleuren in te stellen.

  1. U kunt Beeldscherminstellingen als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen, klik op Persoonlijke instellingen en klik vervolgens op Beeldscherminstellingen.

  2. Selecteer onder Kleuren de optie Meeste (32-bits) en klik op OK.

De beste weergave voor een CRT-beeldscherm

Voor een CRT-beeldscherm is het belangrijk om de beeldschermresolutie te wijzigen in de hoogste beschikbare resolutie die 32-bits kleuren en een vernieuwingsfrequentie van ten minste 72 hertz biedt. Zie De beeldschermresolutie wijzigen voor meer informatie. Als het beeldscherm flikkert of als u het kijken naar het scherm als onprettig ervaart, verhoogt u de vernieuwingsfrequentie totdat de weergave naar wens is. Zie Flikkeren van het beeldscherm verhelpen (vernieuwingsfrequentie) voor meer informatie.

De resolutie gebaseerd op de grootte van het beeldscherm

Grootte van beeldscherm Aanbevolen resolutie
Grootte van beeldscherm

15-inch beeldscherm

Aanbevolen resolutie

1024 × 768

Grootte van beeldscherm

17- tot en met 19-inch beeldscherm

Aanbevolen resolutie

1280 × 1024

Grootte van beeldscherm

20-inch of groter beeldscherm

Aanbevolen resolutie

1600 × 1200

De kleur voor een CRT-beeldscherm instellen

De kleuren en thema's van Windows worden het beste weergegeven als het beeldscherm is ingesteld op 32-bits kleuren. U kunt uw beeldscherm op 24-bits kleuren instellen, maar u ziet dan niet alle visuele effecten. Als u het beeldscherm op 16-bits kleuren instelt, worden afbeeldingen met vloeiende lijnen mogelijk niet goed weergegeven.

De kleur voor een CRT-beeldscherm instellen

  1. U kunt Beeldscherminstellingen als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen, klik op Persoonlijke instellingen en klik vervolgens op Beeldscherminstellingen.

  2. Selecteer onder Kleuren de optie Meeste (32-bits) en klik op OK. (Als u de optie 32 bits niet kunt selecteren, controleert u of de resolutie zo hoog mogelijk is en probeert u het vervolgens opnieuw.)